Adam Mickiewicz (1798-1855) - literatura podmiotu

 1. Ballady i romanse / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1948.

Sygnatura: 398

     2 Ballady i romanse / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2002.

Sygnatura: 40076, 40087

 1. Dziadów część III / Adam Mickiewicz ; posłowie Zofia Stefanowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.

Sygnatura: 39177

 1. Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2008.

Sygnatura: 41011

 1. Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. na scenę jako ludowe misterium zaduszne Stanisław Iłowski ; il. Szymon Kobyliński. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, 1946.

Sygnatura: 108

 1. Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", 2010.

         (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Sygnatura: 41551

 1. Dziady / Adam Mickiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", 2000.

Sygnatura: 42017

 1. Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2004.

          (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Sygnatura: 39476

 1. Dziady : poema. Upiór, Cz. 2, Cz. 4, Widowisko. Cz.1 / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952.

          (Mała Biblioteczka "Książki i Wiedzy" ; 44)

Sygnatura: 2020

 1. Dziady : poema. Cz. 2 i 4 / Adam Mickiewicz. - Wyd. 1 masowe. - Warszawa : "Książka
  i Wiedza", 1971.

Sygnatura: 13757

 1. Dziady. Cz. 2, 4 i 1 / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.

Sygnatura: 16987, 16988

 1. Grażyna / Adam Mickiewicz ; wstęp napisała Janina Budzyńska. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.

Sygnatura: 5044

13.Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; posłowiem opatrzył Zdzisław Libera. - Wyd. 10. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.

Sygnatura: 28048

 1. Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; oprac. Anna Kremiec. - Kraków : "Greg", [2004?].

          (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Sygnatura: 39460

 1. Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1967.

Sygnatura: 39174

 1. Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2004.

          (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Sygnatura: 39463

 1. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [ok. 1920].

         (Bibljoteka Narodowa. Serja 1 ; Nr 17)

Sygnatura: 38984

 1. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; oprac. Zofia Stefanowska. - Wyd. 5 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład im. Ossolińskich, 1956.

         (Biblioteka Narodowa. Seria 1; Nr 17)

Sygnatura: 3489, 3490

 1. Lilie : ballada gminna / Adam Mickiewicz ; inscenizacja Maria Rokoszowa ; wstęp
  St. Pigoń ; oprawa plastyczna Eugeniusz Bożyk. - [Warszawa] : "Nasza Księgarnia", 1949.

          (Teatr Szkolny)

Sygnatura: 1692

 1. Mickiewicz pisarz demokratyczny : wybór prozy publicystycznej Mickiewicza / oprac., wstępem i objaśnieniami opatrzył Henryk Szyper. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947.

          (Biblioteka Polonistyczna : rodowód polskiej myśli demokratycznej / red. Tadeusz Parnowski)

Sygnatura: 109

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", 2006.

          (Lektura : wydanie z opracowaniem)

Sygnatura: 40077, 40085

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wyd. 32 dodr. - Warszawa : "Czytelnik", 1984.

Sygnatura: 40940

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; il. M. E. Andriolli ; Komitet Upowszechniania Książki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950.

Sygnatura: 1061

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wyd. 28. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.

          (Książka dla Każdego)

Sygnatura: 25335

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wyd. 6 (2 w tym oprac.). - Warszawa : "Czytelnik", 1983.

          (Dzieła Poetyckie / Adam Mickiewicz ; 4)

Sygnatura: 30278

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; [autor opracowania Barbara Włodarczyk]. - Kraków : "Greg", [200?].

Sygnatura: 43820

 1. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wrocław; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.

         (Dzieła Wszystkie. Seria 1, Dzieła poetyckie, proza artystyczna i pisma krytycznoliterackie / Adam Mickiewicz ; red. Konrad Górski ;
         Polska  Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 4)

Sygnatura: 11770

 1. Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 8. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.

         (Biblioteka Narodowa. Seria 1; Nr 83)

Sygnatura: 26554

 1. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.

Sygnatura: 5173

30.Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; tekst
    i   uwagi o tekście przygot.. Leon Płoszewski ; objaśnienia oprac. Julian Krzyżanowski. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1953.

Sygnatura: 1968

31.Pisma prozą. Cz. 1, Pisma filomatyczne, estetyczno-krytyczne, opowiadania / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.

     (Dzieła / Adam Mickiewicz ; przew. kom. red. Julian Krzyżanowski ; Tom 5)

Sygnatura: 40534

 1. Pisma różne / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.

          (Dzieła / Adam Mickiewicz ; przew. kom. red. Julian Krzyżanowski ; Tom 13)

Sygnatura: 40533

 1. Poezje. T. 1, Wiersze młodzieńcze, ballady i romanse, wiersze do r. 1824 / Adam Mickiewicz ; wstęp Wacław Kubacki ; wybór i objaśnienia Józef Kallenbach. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, dr. 1949.

          (Biblioteka Narodowa. Seria 1; Nr 6)

Sygnatura: 1813

 1. Powieści poetyckie / Adam Mickiewicz ; oprac. Władysław Floryan. - Wyd. 6 (2 w tym oprac.). - Warszawa : "Czytelnik", 1983.

          (Dzieła Poetyckie / Adam Mickiewicz ; 2)

Sygnatura: 30276

 1. Powieści poetyckie : Grażyna ; Konrad Wallenrod ; Giaur / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.

          (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

Sygnatura: 41780, 15438, 15439, 15440

 1. Sonety Adama Mickiewicza / oprac. Czesław Zgorzelski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Sygnatura: 20754

37.Sonety krymskie / Adam Mickiewicz ; oprac. i wstępem opatrzył Stanisław Furmanik. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950.

    (Nasza Biblioteka)

Sygnatura: 1020

 1. Sonety krymskie / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2010.

         (Lektura z Opracowaniem - "Greg")

Sygnatura: 42673

39.Sonety krymskie / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952.

Sygnatura: 5411

40.Sonnets de Crimée = Sonety krymskie / Adam Mickiewicz ; traduits du polonais Feliks Konopka. - [Wyd. 2]. - Kraków : Wydawnictwo     Literackie,   [1975].

Sygnatura: 17791

41.To lubię... / Adam Mickiewicz ; wstęp i objaśnienia oprac. Eligiusz Szymanis. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Sygnatura: 31376

42.Utwory dramatyczne / Adam Mickiewicz. - Wyd. 6 (2 w tym oprac.). - Warszawa : "Czytelnik", 1983.

    (Dzieła Poetyckie / Adam Mickiewicz ; 3)

Sygnatura: 30277

43.Utwory młodzieńcze / Adam Mickiewicz ; oprac. Zenona Macużanka, Zofia Szprokoff. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953.

    (Nasza Biblioteka)

Sygnatura: 5739

44.Wiersze / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. - Wyd. 6 (2 w tym oprac.). - Warszawa : "Czytelnik", 1983.

    (Dzieła Poetyckie / Adam Mickiewicz ; 1)

Sygnatura: 30275

 1. Wiersze / Adam Mickiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1970.

        (Seria z Delfinem)

Sygnatura: 12541

 1. Wiersze. Cz. 3, 1829-1855 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

         (Dzieła Wszystkie. Seria 1. Tomy 1-5, Dzieła poetyckie, proza artystyczna i pisma krytycznoliterackie / Adam Mickiewicz ; red. Konrad          Górski ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 1)

Sygnatura: 36324, 27791

 1. Wiersze dla dzieci / [Autorzy Władysław Bełza, Aleksander Fredro, Stanisław Jachowicz, Maria Konopnicka, Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki ; ilustracje Marek Szal]. - Kraków : "GREG", copyright 2017.

        (Kolorowa Klasyka)

Sygnatura: 44149

 1. Wybór poezyj. T. 1 / Adam Mickiewicz ; opracował Czesław Zgorzelski. - Wydanie 7 poprawione i uzupełnione. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

         (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; Nr 6)

Sygnatura: 33546

 1. Wybór poezyj. T. 2 / Adam Mickiewicz ; opracował Czesław Zgorzelski. - Wydanie 3 zmienione. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

        (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; Nr 66)

Sygnatura: 33547

 1. Wybór poezyj. T. 1 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. - Wyd. 6 zm. - Wrocław, Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

         (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 [od 1979 r.] ; Nr 6)

Sygnatura: 16240

 1. Wybór wierszy / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952.

         (Mała Biblioteczka "Książki i Wiedzy" ; 40)

Sygnatura: 2022, 5740