Socjoterapia

 Książki:

1. Socjoterapia : praca zbiorowa / red. Katarzyna Sawicka. – Wyd. 2. – Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

Sygnatura : 37309

 2. Sawicka Katarzyna : Socjoterapia // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.5, R-St. / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2006. – S. 849-852

Sygnatura : 40152 P

 3. Sieczyńska Danuta : Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : program, plan zajęć, przykłady zajęć. – Płocka : Korepytor, 2005

Sygnatura : 41284

4. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / red. nauk. Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2015

Sygnatura : 43108

 5. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Grudniewska. – Warszawa : Difin, 2016

Sygnatura : 43372

 6. Strzemieczny Jacek : Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół podstawowych : publikacja dla pracowników oświaty. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1988

Sygnatura : 35316

 7. Kappert Detlef : Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika ciała, socjoterapia. – Warszawa : Kined-Joanna Zwoleńska, 2005

Sygnatura : 40327

 8. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / red. nauk. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. – Kraków : Impuls, 2010

Sygnatura : 42812

9. Wilk Maciej : Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Sygnatura : 42839

 Artykuły z czasopism :

 1. Barankiewicz Joanna : Socjoterapia szansą na dobry start : WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 7, s. 52-53
 2. Dolata Dorota : Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej : ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 10, s. 10-12
 3. Herman Tomasz : Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 1 : WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2013, nr 3, s. V-VIII
 4. Herman Tomasz : Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 2 . – WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ, 2013, nr 4/5, s. I-IV
 5. Koster-Żabińska Joanna : Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej : ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2011, nr 2, s. 13-14
 6. Kulka Monika : Pedagog szkolny w świetlicy, czyli „Szkoła w barwach tęczy” : ŚWIETLICA W SZKOLE. – 2013, nr 6, s. 13-14
 7. Nowakowski Krzysztof : Propozycja programu socjoterapeutycznego dla młodzieży placówki opiekuńczo-wychowawczej : PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 3, s. 46-52
 8. Ostrowski Kazimierz : Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej : WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, NR 10/11, S. 10-12
 9. Paszkiewicz Aneta : Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne : PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 6, s. 22-26
 10. Paszkiewicz Aneta : Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole : PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 4, s. 18-23
 11. Ruman Natalia Maria : Świetlica socjoterapeutyczna : WYCHOWAWCA. – 2012, nr 12, s. 22 -24
 12. Siemionow Justyna : Model pracy terapeutycznej i wychowawczej w instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich : PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 9, s. 20-28