Jedynactwo

Książki

 1. CAPADIECI Salvatore : Rodzeństwo – Jaś I Małgosia czy Kain i Abel. – Warszawa : PaX, 2006. – S. 244 – 265 : Jedynacy

Sygnatura : 39937

 1. CUDAK Henryk : Problemy uspołecznienia dzieci jedynych w rodzinie współczesnej // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / pod red. Zbigniewa Tyszki. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. – S. 283 – 291

Sygnatura : 39713

 1. FILIPCZUK Halina : Kłopoty z jedynakami. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978

Sygnatura : 23575

 1. JACUŃSKA Małgorzata : Pierwsze lata życia jedynaków. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983

Sygnatura : 30140

 1. JUNDZIŁŁ Elżbieta : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży : diagnoza – zaspokojenie. – Wyd. 2 poszerz. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000

Sygnatura : 38236 – 38237

 1. REMBOWSKI Józef : Jedynactwo dzieci w domu i w szkole. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975

Sygnatura : 18046

 1. TUROWSKA Ludwika : Środowisko rodzinne jedynaka a jego przystosowanie szkolne. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

Sygnatura : 34055

 1. ZBOROWSKI Jan : Uczeń – jedynak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

Sygnatura : 17536

 1. ZYCH Bożena M. : Jedynactw // W: Encyklopedia pedagogiczna XX wieku. T. 2, G – Ł / red. Nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, cop. 2003. – S. 469 – 470

sygnatura : P 39065

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. JAGIEŁA Jarosław : Jedynak w szkole. Cz. 1 // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 2, s. 117 -124

 2. JAGIEŁA Jarosław : Uczeń – jedynak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 3, s. 138 – 145

 3. TATALA Małgorzata : Jedynactwo a przeżycia pięcioletniego chłopca // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1998, nr 2, s. 83 – 89

 4. TATALA Małgorzata : Kolejne dziecko w rodzinie // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1997, NR 9, S. 16 – 18

Oprac. na podst. zbiorów BPT