Otyłość u dzieci i młodzieży

W y d a w n i c t w a z w a r t e

 

ABRAHAM Suzanne, LLEWELLYN-JONES Derek: Anoreksja Bulimia Otyłość.- Warszawa: PWN, 1995

Nr inw. 36868

JABLOW Martha M.: Na bakier z jedzeniem.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993

Nr inw. 36831

JAGIELSKA Gabriela : Dziecko z zaburzeniami odżywiania.- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

Nr inw. 42141

KIRENKO Janusz, WIATROWSKA Anna : Otyłość przystosowanie i uwarunkowania.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015

Nr inw. 43173

MAŁECKA-TENDERA Ewa, SOCHA Piotr (red. nauk.) : Otyłość u dzieci i młodzieży. – Warszawa: PZWL, 2011

Nr inw. 41640

OBLACIŃSKA Anna (red.): Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej.- Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

Nr inw. 43273

ZIÓŁKOWSKA Beata (red.): Opętanie (nie)jedzeniem.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009

Nr inw. 41436

 

A r t y k u ł y z c z a s o p i s m

 

BRZOZOWSKA Ewa: Rola nauczyciela wf – wsparcie młodzieży z nadwagą i otyłością // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2013, nr 3, s. 6-9

CENDROWSKI Zbigniew: Nadwaga i otyłość – zrób coś z tym! // Lider.- 2007, nr 11, s. 4-8

CHARZEWSKA Jadwiga, CHWOJNOWSKA Zofia: Jak zapobiegać nadwadze i otyłości
u dzieci?
// Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 7, s. 5-10

CZEPCZOR Kamila, BRYTEK-MATERA Anna: Epidemia kilogramów // Psychologia
w Szkole
.- 2014, nr 2, s. 77-81

DRACHAL Halina: Co dolega twoim uczniom: Głos Nauczycielski.- 2011, nr 22, s. 6

DRACHAL Halina: Fast food wciąż wygrywa // Głos Nauczycielski.- 2012, nr 19, s. 9

DRACHAL Halina: Wiem, co jem. A ty? // Głos Nauczycielski.- 2011, nr 50, s. 15

FRANUS Georginia: Dzieci wiejskie: styl życia a nadwaga i otyłość // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2013. nr 1, s. 14-19

GALEK Mariusz, ORTYL Joanna: O środkach odchudzających // Chemia w Szkole.- 2013, nr 6, s. 19-22

GŁOGOWSKA Marzena i in.: Zdrowe odżywianie – wiem , co jem // Świetlica Szkole.- 2010, nr 3, s. 17-18

JAKUBEK Agnieszka, SUSIK Piotr: Znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu należnej masy ciała i wysokiej jakości życia // Lider.- 2006, nr 10, s. 3-6

LEKSY Karina: Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania // Wychowanie na co Dzień.- 2007, nr 9, s. 26-29

LEKSY Karina: Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień.- 2006, nr 12, s. 14-17

MAKAREWICZ-WUJEC Magdalena: Otyłość u najmłodszych // Wychowanie
w Przedszkolu.- 2009, nr 11, s. 23-26

MYSIOR Radosław: Otyłość w szkole – nie tylko zbędne kilogramy // Życie Szkoły.- 2014, nr 1, s. 12-15

MYSIOR Radosław: Problem jedzenia kompulsywnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 6, s. 35-42

OTTO-BUCZKOWSKA Ewa, MAZUR Urszula: Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? // Lider 2006, nr 1, s. 6-8

PASZKIEWICZ Aneta: Dziecko z nadwagą w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 7, s. 40-45

PRZYCHODNI Agnieszka: Nadwaga i otyłość – przyczyny i zagrożenia // Nauczanie Początkowe.- 2006/2007, nr 4, s. 35-41

RACZKOWSKA Jadwiga: Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 22-23

ROWICKA Grażyna: Otyłość u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu.- 2005, nr 1, s. 38-41

SATEL Anna: Normy żywieniowe receptą na otyłość dzieci? // Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 6, s. 68-70

SCHMIDT Joanna: Problemy dziecka otyłego // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 7, s. 55-60

WINNICKI Jan: Uczeń z nadwagą // Głos Nauczycielski.- 2011, nr 43, s.4

ZAUSTOWSKA Beata: Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku // Lider.- 2008, nr 1, s. 13-15