Rodziny wielodzietne

RODZINY WIELODZIETNE

zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. ADAMSKI Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – S. 194-199 : Wzory i modele dzietności.
  Sygn. 41254

 1. BUKOJEMSKA Joanna : Matki wielodzietne w ponowoczesnym świecie – poczucie spełnienia czy braku perspektyw? // W: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę / red. Anna Kwak, Mariola Bieńko.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – S. 225-259. Sygn. 41943

 1. FORMA Paulina : Rodzina wielodzietna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement A-Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2010. – S. 444-454.
  Sygn. 41600 P

 1. JACKOWSKA Ewa : Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – S. 64-73 : Wielkość rodziny i pozycja dziecka w rodzinie a przystosowanie społeczne.
  Sygn. 26594 – 26595

 1. JUNDZIŁŁ Irena : Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania. – Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1983. – S. 68-70 : Opieka nad rodziną wielodzietną.
  Sygn. 29714

 1. KAMIŃSKI Aleksander : Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – S. 98-112 : Rodzina.
  Sygn. 37006

 1. PLOPA Mieczysław : Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań. – Wyd. 3. – Kraków : "Impuls", 2006. – S. 82-83 : Satysfakcja z małżeństwa a liczba posiadanych dzieci.
  Sygn. 40822

 1. REMBOWSKI Józef : Jedynactwo dzieci w domu i w szkole. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Monografie Psychologiczne ; T. 14). – S. 58-61 : Postawy matek z rodzin jednodzietnych i wielodzietnych. Sygn. 18046

 1. REMBOWSKI Józef : Więzi uczuciowe w rodzinie : studium psychologiczne. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – S. 145-150 : Postawy dzieci w rodzinach z trojgiem i więcej dzieci. S. 169-175 : Postawy matek wobec ról rodzinnych w zależności od wielkości rodziny.
  Sygn. 14132

 1. RODZINA i dziecko : praca zbiorowa / red. Maria Ziemska. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 236-239 : Podstawowe funkcje rodziny i ich przemiany. Funkcja prokreacyjna.

Sygn. 39639, 40267, 40558, 40559

 1. SOŁOWIEJ Józefa : Rodzina a proces resocjalizacji nieletnich. – Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – S. 11-14 : Rodziny nieletnich przestępców w literaturze. Struktura rodzin. Wielkość rodziny. S. 52-58 : Struktura rodzin badanych nieletnich. Wielkość rodzin.
  Sygn. 22874

 1. ŚWIĄTEK Katarzyna : Społeczny odbiór wielodzietności w opiniach matek posiadających liczne potomstwo // W: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę / red. Anna Kwak, Mariola Bieńko.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – S. 199-224. Sygn. 41943

 1. WIGURA Krystyna : Szkoła uczuć. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977. – (Rodzina i Dom). – S. 79-90 : 2+3 i więcej.
  Sygn. 21015 - 21016

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena : Wokół wielodzietności // PROBLEMY RODZINY. – 1998 , nr 4, s. 9-14.

 1. FORMA Paulina : Rodzina wielodzietna – analiza polityki społecznej i badań pedagogicznych // PRACA SOCJALNA. – 2013, nr 6, s. 67-80.

 1. KRAJEWSKA Beata : Karta Dużej Rodziny nową formą wsparcia rodzin wielodzietnych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2015, nr 2, s. 3-8.

 1. KRAJEWSKA Beata : Sytuacje i możliwości wsparcia rodzin wielodzietnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2012, nr 4-5, s. 33-38.

 1. KULPIŃSKI Franciszek : Zagrożenia wychowawcze w rodzinach wielodzietnych // PROBLEMY RODZINY. – 1990, nr 4, s. 42-47.

 1. ŚLEDZIANOWSKI Jan : Rodzina wielodzietna // WYCHOWAWCA. – 2009, nr 12, s. 5-8.

 1. TUROWSKI Stanisław : O rodzinach wielodzietnych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 6, s. 38.