Oferta edukacyjna

I WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W REALIZACJI ZADAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

* Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej oraz organizacja wycieczek bibliotecznych.

Tematy lekcji:

- Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. - zbiory, warsztat informacyjny biblioteki i udostępnianie.
- Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line w Bibliotece Pedagogicznej
w Tomaszowie Mazowieckim
- Bibliografia załącznikowa w pracy maturalnej.

* Pomoc w przygotowywaniu uroczystości szkolnych poprzez udostępnianie scenariuszy i materiałów repertuarowych.

* Organizacja wystaw tematycznych i okolicznościowych i ich udostępnianie.

* Opracowywanie zestawień bibliograficznych na poszukiwane tematy. Przesyłanie ich elektronicznie zainteresowanym szkołom i placówkom oświatowym. Publikacja wszystkich zestawień na stronie internetowej biblioteki pedagogiczna.edu.pl/tomaszow w dziale "Zestawienia".

* Prezentacja zbiorów  Biblioteki (nowości, zestawienia tematyczne książek) na radach pedagogicznych, na zamówienia szkoły.

* Pomoc w wyszukiwaniu literatury na wskazany temat.

II WSPIERANIE PRACY BIBLIOTEK SZKOLNYCH

* Organizujemy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy

"Ewidencja zbiorów - wpływy"
"Ewidencja zbiorów - ubytki"
"Skontrum w bibliotece szkolnej"

* Udzielamy instruktaży z bibliotekarstwa

- w  bibliotece
- na życzenie w lokalu biblioteki szkolnej