Nowości

KSIĄŻKI PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE

1. CHMIELEWSKA Kamila : Ochrona przesłuchiwanych dzieci . - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013

Sygn. 43332

2. CZERWIŃSKA-JASIEWICZ Maria : Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia . - Warszawa : "Difin", 2015

Sygn. 43374

3. DRAMA wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", 2016

Sygn. 43391

4. GAWLICZ Katarzyna, ROHBORN Barbara : Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014

Sygn. 43333

5. GOŹLIŃSKA Elżbieta, KRUSZEWSKI Andrzej : Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce : raport . - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013

Sygn. 43396

6. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. - Kraków : CEBP , 2015

Sygn. 43381

7. HEHENKAMP Carolina : Fenomen indygo : dzieci nowych czasów ]. - Wyd. 2. - Katowice : "KOS", 2009

Sygn. 43382

8. HEJNICKA-BEZWIŃSKA Teresa : Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. - Warszawa : "Difin", 2015

Sygn. 43376

9. JAROS Paweł J. : Rzecznik Praw Dziecka w Polsce : ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego ; Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013

Sygn. 43352

10. JAROSZ Ewa, NOWAK Anna : Dzieci ofiary przemocy w rodzinie : raport Rzecznika Praw Dziecka : funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012

Sygn. 43335

11. JAROSZ Ewa : Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka . - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

Sygn. 43334

12. JONES Daniel : Drań na kanapie czyli Co 27 mężczyzn myśli o miłości, rozstaniach, ojcostwie i wolności. - Warszawa : "Drzewo Babel", cop. 2008

Sygn. 43361

13. KARKOWSKA Magda : Socjologia wychowania : wybrane elementy : mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna . - Wyd. 1 (dodr.). - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010

Sygn. 43398

14. KENDALL Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. - Wyd. 2 w jęz. pol.. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

Sygn. 43385

15. KODEKS bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym . - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, [2014]

Sygn. 43340

16. KONWENCJA o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. Stanisław Leszek Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

Sygn. 43336

17. KOZAK Małgorzata : Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013

Sygn. 43338

18. KOZDROŃ Agnieszka : Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży . - Warszawa : "Difin", 2015

Sygn. 43371

19. KOZŁOWSKA-BRZOZA Alicja : Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej . - Wyd. 6. - Opole : "Nowik", 2012

Sygn. 43383

20. KUDYBA Karolina : Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym . - Stan prawny wrzesień 2012. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

Sygn. 43339

21. MATERIAŁY metodyczne do podręcznika Pedagogika tom 1-3 / red. nauk. Beata Owczarska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Sygn. 43384

22. PEDAGOGIKA opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. - Warszawa : "Difin", 2015

Sygn. 43377

23. PORADNICTWO zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016

Sygn. 43375

24. PRAWA dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013

Sygn. 43343

25. PRAWA dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015

Sygn. 43342

26. PRUCNAL Marta : Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym . - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013

Sygn. 43344

27. ROK Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci - są ludzie / red. Barbara Smolińska-Theiss ; [tł. Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013

Sygn. 43350 - 43351

28. SACHER Wiesława Aleksandra : Pedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego . - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2015

Sygn. 43378

29. SIEK Beata : Scenariusze dobrych wywiadówek do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej . - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2015

Sygn. 43373 + CD

30. SOCJOTERAPIA w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Grudziewska. - Warszawa : "Difin", 2016

Sygn. 43372

31. STEBNICKI Wiesław : Edukacja domowa . - Warszawa : [b. w.], 2014

Sygn. 43397

32. SZEWC Iwona : Program wychowania przedszkolnego wg systemu pedagogicznego błogoslawionego Bronisława Markiewicza "Kosz malin" . - Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, 2012

Sygn. 43399

33. WORONOWICZ Bohdan Tadeusz : Dasz radę! : o pokonywaniu uzależnień z dr. med. Bohdanem Woronowiczem rozmawia Karolina Prewęcka . - Warszawa : "Prószyński Media", 2014

Sygn. 43390

34. WYCHOWANIE w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / red. nauk. Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : "Difin", 2016

Sygn. 43370

35. ZAKRZEWSKA Marzena : Rola wychowawcza matki w edukacji domowej . - Warszawa : [b. w.], 2013

Sygn. 43400

LITERATURA PIĘKNA I POPULARNONAUKOWA

1. ABRAMOWICZ Marta : Zakonnice odchodzą po cichu . - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016

Sygn. 43386

2. AULEYTNER Julian : Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego. - Wyd. 3 uzup. i popr. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2002

Sygn. 43387

`

3. BAER Robert B. : Zabójstwo doskonałe : agent CIA odsłania tajniki działań skrytobójców. - Warszawa : "Świat Książki", 2016

Sygn. 43317

4. BĄDŹ paryżanką, gdziekolwiek jesteś : miłość, szyk i złe nawyki. - Warszawa : "Muza", 2015

Sygn. 43356

5. ŚCIBIOREK Zbigniew, WIŚNIEWSKI Bernard, KUC Bolesław Rafał, DAWIDCZYK Andrzej : Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki . - Toruń : "Adam Marszałek", 2015

Sygn. 43380

6. CAŁEK Grzegorz, PORAJ Anna : ABC organizacji pozarządowej : praktyczny poradnik dla małych NGOS. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2010

Sygn. 43388

7. CHILD Lee : Zmuś mnie. - Wyd. 2. - Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2016

Sygn. 43318

8. CZUBASZEK Maria, KAROLAK Wojciech ; [rozm.] Artur Andrus : Boks na ptaku czyli Każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak : Maria Czubaszek, Wojciech Karolak w rozmowie z Arturem Andrusem. - Warszawa : "Prószyński Media", 2013

Sygn. 43358

9. CZUBASZEK Maria : Dzień dobry jestem z Kobry czyli Jak stracić przyjaciół w pół minuty i inne antyporady . - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2015

Sygn. 43389

10. CZUBASZEK Maria : Każdy szczyt ma swój Czubaszek : Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem - Warszawa : "Prószyński Media", 2011

Sygn. 43357

11. EVANS Richard Paul : Drzwi do szczęścia. - Kraków : "Znak", 2015

Sygn. 43322

12. FELICJAŃSKA Ilona : Cała prawda o... : Ilona Felicjańska w rozmowie z Anetą Pondo . - Warszawa : "Harlequin Polska", 2013

Sygn. 43359

13. FICNER-OGONOWSKA Anna : Czas pokaże . - Kraków : "Znak", 2015

Sygn. 43366

14. FISZER Roma J. : Kilka godzin do szczęścia . - Warszawa : "Edipresse", 2016

Sygn. 43367

15. FORTIERr Anne : Julia. - Katowice : "Sonia Draga", 2016

Sygn. 43401

16. GĄSIOROWSKA Dorota : Obietnica Łucji . - Kraków : "Znak", 2015

Sygn. 43368

17. GIERSZEWSKI Janusz : Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego . - Warszawa : "Difin", 2013

Sygn. 43379

18. GÓRSKI Robert : Jak zostałem premierem. - Kraków : "Znak", 2012

Sygn. 43360

19. HARAN Elizabeth : Szept wiatru. - Warszawa : "Akurat", 2014

Sygn. 43323

20. HAWKINS Paula : Dziewczyna z pociągu. - Warszawa : "Świat Książki", 2015

Sygn. 43319

21. IZDEBSKIi Zbigniew, WIŚNIEWSKI Janusz L. : Intymnie : rozmowy nie tylko o miłości. - Kraków : "Znak", 2014

Sygn. 43392

22. JORDAN Penny : Grzechy. - Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2012

Sygn. 43320

23. KALICIŃSKA Małgorzata : Co, Gocha? . - Poznań : "Filia", 2015

Sygn. 43321

24. KALICIŃSKA Małgorzata : Lilka . - Poznań : "Zysk i S-ka", [2012]

Sygn. 43362

25. KRAJEWSKI Marek, KAWECKI Jerzy : Umarli mają głos : prawdziwe historie. - Kraków : "Znak", 2015

Sygn. 43393

26. KRAWCZYK Agnieszka : Siostry. - Poznań : "Filia", 2016

Sygn. 43402

27. LINDA Bogusław : Zły chłopiec : Bogusław Linda w rozmowie z Magdą Umer. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2015

Sygn. 43331

28. LINOWSKI Krzysztof : Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne. - Warszawa : "Aspra-JR", 2009

Sygn. 43394

29. LIS Tomasz : A nie mówiłem? . - Warszawa : "Ringier Axel Springer", 2016

Sygn. 43363

30. LUBASZENKO Olaf : Chłopaki nie płaczą : Olaf Lubaszenko w rozmowie z Pawłem Piotrowiczem . - Warszawa : "Prószyński Media", 2015

Sygn. 43364

31. LUPTON Rosamund : Barwa ciszy . - Warszawa : "Świat Książki", 2016

Sygn. 43324

32. MAJER-PIETRASZEK Wanda : Krzew tamaryszku. - Warszawa : "Muza", 2015

Sygn. 43403

33. McCOY Sarh : Dzieci kartografa. - Warszawa : "Świat Książki", 2016

Sygn. 43325

34. MŁYNARCZYK Marcin : Skoczusiu, co psoty zamienił na trening i złoty medal zdobył. - Konstantynów Łódzki : Nakładem autora, 2016

Sygn. 43341

35. MŁYNARSKA Paulina : Na błędach! : poradnik-odradnik . - Warszawa : "Prószyński Media", 2015

Sygn. 43365

36. MUNRO Alice : Dziewczęta i kobiety . - Wyd. 1 kieszonk.. - Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 2014

Sygn. 43326

37. MUNRO Alice : Jawne tajemnice. - Wyd. 1 kieszonk.. - Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 2014

Sygn. 43327

38. PAWLIKOWSKA Beata : W dżungli zdrowia . - Warszawa : "Burda Publishing Polska", cop. 2014

Sygn. 43395

39. RESICH-MODLIŃSKA Alicja : Opowieści radiowe i telewizyjne : Alicja po drugiej stronie lustra . - Warszawa : "Burda Publishing Polska", cop. 2014

Sygn. 43349

40. SPARKS Nicholas : Jesienna miłość . - Wyd. 19. - Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2015

Sygn. 43328

41. SPARKS Nicholas : Ślub i. - Wyd. 10. - Warszawa : "Albatros" Andrzej Kuryłowicz, 2015

Sygn. 43329

42. STEEL Danielle : Dziedzictwo . - Warszawa : "Amber", 2010

Sygn. 43330

43. STEEL Danielle : Klejnoty arystokratki . - Kraków : "Między Słowami", 2016

Sygn. 43404

44. SZESTAK Katarzyna : Szary domek . - Warszawa : "Zielona Sowa", cop. 2015

Sygn. 43353 - 43354

45. WICHOWSKA Karolina : "ŁĄCZKA" : poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach . - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016

Sygn. 43355