Księgozbiór

Biblioteka gromadzi:

  1. Książki - przede wszystkim z zakresu pedagogiki i psychologii. Oferuje również zbiory
    z innych dziedzin wiedzy, np.: socjologii, ekonomii, prawa, nauk politycznych, biologicznych, językoznawstwa i literatury;
  2. Czasopisma - pedagogiczne, metodyczne, psychologiczne;
  3. Zbiory multimedialne - kasety wideo, płyty DVD i CD oraz dyskietki.

    Na koniec roku 2019 zbiory biblioteki wynosiły:
  • 37061 woluminów książek
  • 2244 roczniki czasopism
  • 304  zbiory av.