Katalogi

W bibliotece znajdują się następujące katalogi:

  • Alfabetyczny - wykazuje zasoby biblioteki w układzie alfabetycznym.
  • Rzeczowy - podobnie jak alfabetyczny, obejmuje cały księgozbiór, ale inny  jest w nim układ kart katalogowych. Ułożone są one według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).
  • Czasopism - informuje, jakie tytuły i które roczniki znajdują się w bibliotece. Układ katalogu jest alfabetyczny, wg tytułów czasopism.
  • Zbiorów specjalnych - obejmuje kasety wideo i płyty kompaktowe.
  • Księgozbioru podręcznego - wykazuje całość zbiorów znajdujących się w czytelni.

Katalogi kartkowe: alfabetyczny, rzeczowy (układ wg UKD) oraz księgozbioru podręcznego zostały zamknięte z końcem 2014 r. Pozycje zakupione w latach późniejszych znajdują się
w katalogu on-line.