ICIM

  1. Z ICIM mogą korzystać czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. oraz pozostałe zainteresowane osoby.
  2. Korzystanie z dostępu do Internetu i programów komputerowych jest bezpłatne.
  3. Użytkownicy korzystający z możliwości wydruku lub skanowania wybranych informacji są zobowiązani do uiszczenia opłaty wg cennika ustalonego przez Dyrektora Biblioteki.
  4. ICIM jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 17.00