Historia

Początki Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. sięgają roku 1948. Wtedy to zaczęto gromadzić książki w Inspektoracie Oświaty w Tomaszowie Maz., przysyłane tu z Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. Od tego roku datują się pierwsze zapisy książek w księdze inwentarzowej. Zgromadzony w ten sposób księgozbiór stał się zaczątkiem Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej. Biblioteka swą faktyczną działalnośc rozpoczyna od 21 maja 1952 r.
Tak jak wszystkie ówczesne pedagogiczne biblioteki powiatowe, tomaszowska biblioteka faktycznie funkcjonowała jako Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
W 1959 r. PBW w Łodzi przekazała księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Wydziałowi Oświaty, który od tej pory finansowal bibliotekę. W tym okresie księgozbiór liczył 4681 woluminów i ciągle się powiększał.
Od 3 maja 1970 r. biblioteka zmienia swoją nazwę na Pedagogiczna Biblioteka Miejska. We wrześniu 1972 r. biblioteka zmieniła lokal i mieściła się w budynku przy ul. Tkackiej 11. Rok 1999 to ponowna zmiana nazwy na Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. Filia w Tomaszowie Maz. W 2003 r. biblioteka ponownie się przeprowadza, tym razem do samodzielnego lokalu przy ul. Św. Antoniego 47 bud. 2.