Seminarium metodyczne

17 października 2017 r. metodyk, p. Jadwiga Wonko poprowadziła w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. seminarium. Było ono przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Temat seminarium: "Praca domowa na lekcjach historii i wos jako forma wspomagania ucznia".