Zbiory biblioteki

Drukuj

BooksNa dzień 31 grudnia 2016 roku księgozbiór Biblioteki liczył:

 • 27967 vol. książek

 • 773 jednostki zbiorów audiowizualnych

 • 2458 "oprawionych" roczników czasopism

z następujących dziedzin wiedzy: pedagogika, psychologia, socjologia i filozofia. W naszych zbiorach posiadamy również:

 • programy szkolne

 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z pozostałych dziedzin wiedzy

 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej

 • literaturę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Struktura zbiorów zwartych przedstawia się następująco:

 • Literatura pedagogiczno - metodyczna 38%

 • Literatura psychologiczna i socjologiczna 11%

 • Literatura piękna 15%

 • Literatura pozostała 36%

Część księgozbioru Biblioteki (w tym czasopisma bieżące i oprawione roczniki) wydzielona jest jako księgozbiór podręczny i można z niego korzystać w czytelni.

W 2016 roku jest prenumerowanych 35 tytułów czasopism, w tym:

 • 27 tytułów pedagogicznych

 • 3 tytuły psychologiczne

 • 5 - pozostałe tytuły