BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA

w Piotrkowie  Trybunalskim

F I L I A   W  O P O C Z N I E

Strona główna
Historia biblioteki
Księgozbiór
 Regulamin
Katalogi i kartoteki
Czasopisma
Zbiory audiowizualne
Zbiory elektroniczne
Zestawienia bibliograficzne
Centrum Informacji Multimedialnej
Oferta edukacyjna
Nowości
Fotogaleria
Linki
Katalogi online
Sponsorzy i darczyńcy


Zestawienie bibliograficzne

                                                             w  wyborze na temat :

    TRADYCJA i KULTURA LUDOWA W EDUKACJI REGIONALNEJ

    Wydawnictwa zwarte

DEKOWSKI, Jan Piotr, ŁUCZKOWSKI Jan: W kręgu zwyczajów i obrzędów Polski Środkowej. – Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1999                                        nr inw. 26 138, 26 139

EDUKACJA regionalna; dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole: materiały dla nauczycieli / praca zbiorowa pod red.Stefana Bednarka. – Wrocław: Wydaw. DTSK SILESIA, 2000                                                                                                    nr inw. 27 710

 EDUKACJA regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / pod red. Zofii Piwońskiej. – Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001                                       nr inw.  27873

GMINA Opoczno wczoraj i dziś / aut. Jan Łuczkowski [i In.]; red. Bożena Świątek-Mazur. – Opoczno: Wydaw. Hermes-Press, 2005                                                              nr inw. 28 508

KUPISIŃSKI Zdzisław: Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim: studium religijności ludowej. - W-wa: Wydaw. Księży Werbistów VERBINUM, 1997                                                                                                     nr inw. 27 031

KUPISIŃSKI Zdzisław: Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim. – W-wa: Wydaw. Księży Werbistów VERBINUM, 2000                                                              nr inw. 27 501

ŁÓDZKIE Studia Etnograficzne. T. 22(1980). - Warszawa; Lódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985                                                                                   nr inw. 20 846

OGRODOWSKA, Barbara: Polskie tradycje i obyczaje rodzinne.- Warszawa: Wydaw. Sport i Turystyka-MUZA S.A., 2007                                                                 nr inw. 28 869

OPOCZNO i okolice / tekst J. P. Dekowski. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975                                                                                                      nr inw. 11521

OPOCZNO: studia i szkice z dziejów miasta / pod red. Marty Medyckiej. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003                                                                 nr inw. 28 187

     URYGA Jan: Rok Polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu. – Wyd. 3 popr. i uzup.. – Włocławek:              Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2006                                                   nr inw. 28 887

Artykuły z czasopism

EDUKACJA regionalna; dziedzictwo kulturowe w Drzewicy i okolicach: program ścieżki edukacyjnej dla potrzeb gimnazjum w Drzewicy / Katarzyna Kwiecień //”OKO”. – 2002, nr 2, s. 37-41

 
PLAN metodyczny zajęć w bibliotece szkolnej dla kl. IV (temat: Korzystanie z warsztatu informatycznego biblioteki regionalnej-Folklor Regionu Opoczyńskiego) / Marianna Matysiak // „OKO”. – 2005, nr 11, s. 70-75

TRADYCJE kulturowe / Małgorzata Naumowicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2005, nr 10, s. 18-23

W POSZUKIWANIU tradycji (propozycje zajęć) / Ewa Rak, Marzena Śpiewak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2005, nr 10, s. 31-33

                                                                     Oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie
                                                                                           D. Adamczyk

 Koniec strony