Adaptacja dziecka w przedszkolu

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2015

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Czynniki warunkujące przystosowanie dziecka do przedszkola / G. Sochaczewska  // W : Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. B. Wilgockiej-Okoń. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1985. – s. 113-127. Sygn. 22645, 22644
 2. Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska ; przy współpracy Marii Krzyśko i Tadeusza Kurka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. Sygn. 17628
 3. Środowiskowo-wychowawcze uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-4-letnich do przedszkola / G. Sochaczewska // W : Materiały do nauczania psychologii. Seria 2. T. 9, Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – s. 22-100 Sygn. 23449
 4. BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 35-40 : Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Dlaczego dziecko ma problemy z adaptacją do przedszkola? Jak mu pomóc. Sygn. 29826
 5. KLIM- KLIMASZEWSKA Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Polski Instytut wydawniczy, 2005. - S. 60-61 : Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola Sygn. 28681, 29726
 6. Lubowiecka Jadwiga: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola,. – Warszawa: WSiP, cop. 2000 Sygn. 29262

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :    

 1. BARCZYK Katarzyna : Pierwsze dni w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 7, s. 53-54
 2. BATURA Aleksandra, CHYZA Maja, PRYGIEL Katarzyna : Przedszkole na start : jak dobrze zacząć? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 46-49
 3. BIELECKA Maria : Płacz przynosi ulgę, łzy zmywają smutek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 11, s.48-49
 4. BOROŃ Maria, TUBACKA Elżbieta : Grupa zabawowo-adaptacyjna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 50-52
 5. BRZEZIŃSKA Izabela, CZUB Magdalena, OŻADŁOWICZ Natalia : Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego // Edukacja. – 2012, nr 4, s. 5-21
 6. BRZOSTOWSKA Elżbieta : U progu przedszkola // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 15   BOT Jolanta : Trzylatek w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. - 2010 , nr 7/8 , s. 20-21      
 7. CYRULIKP : Pomagamy przekroczyć próg przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6,  s. 47-48
 8. DĄBROWSKA Justyna : Pierwsze kroki w przedszkolu // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7  
 9. DĄBROWSKAJustyna : Pierwsze kroki w przedszkolu // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7
 10. FIUK Ewa, JÓŹWIK Józefa : U nas maluchy nie płaczą. Zajęcia adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 6, s. 56-57
 11. FLOREK Anna : Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 17-24 (dodatek Przed Szkołą)
 12. GĘZIKIEWICZ Dorota, SZABELSKA Lidia : Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29-31
 13. GILEWSKA M. : Maluch w przyjaznym przedszkolu // Wychowanie  w Przedszkolu. – 2010, nr 5, s. 56-58
 14. GILEWSKA Maria : Maluch w przyjaznym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s. 56-58  
 15. GÓRECKA Aldona : Polubić przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 341-342
 16. GÓRSKA Małgorzata : Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-410
 17. JABŁOŃSKA Katarzyna : Kartonowe pudełko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 31-32    
 18. KACZMARSKA Dagmara [ i in.] : Dlaczego dziecko płacze za mamą? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 28-31
 19. KNAPIK Agnieszka : Jak pomóc dzieciom i rodzicom? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 338-339
 20. KONOPKA Iwona, PIELASZEK Lidia : Dziecko u progu edukacji przedszkolnej : różne aspekty adaptacji // Dyrektor Szkoły. - 2010 , nr 6 , dod. s. 7-12  
 21. KONOPKA Iwona, PIELASZEK Lidia : Dziecko u progu edukacji przedszkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. "Przed Szkołą", s. 7-12
 22. KOPEĆ Izabela : Z radością do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 50-56
 23. KOPEĆ Izabela : Z radością do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 50-56
 24. KRUPA Elżbieta : Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 21-23
 25. KRZYWDA Beata : Przedszkole – geneza i rodzaje lęków dziecięcych // Remedium. – 2004, nr 7-8, s. 8-9
 26. KUBIK Anna : Spotkania adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43  
 27. KUBIK Anna : Spotkania adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43
 28. LITKOWICZ Marta : Adaptacja do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50  
 29. LITKOWICZ Marta : Adaptacja do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50
 30. LUBOWIECKA Jadwiga : O co pytają rodzice? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 47-52  
 31. LUBOWIECKA Jadwiga : Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. s. 6-10  
 32. LUBOWIECKA Jadwiga : Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. "Przed Szkołą", s. 6-10
 33. LUBOWIECKA Jadwiga : Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 323-330
 34. MIKLER-CHWASTEK Anna : Adaptacja dwulatków do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 60-65
 35. MURIAS Lidia : Sześciolatki w grupie rówieśniczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39  
 36. MUSIELAK Beata : O adaptacji słów kilka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 8, s. 59-61
 37. NIEWIAROWSKAKatarzyna : Pierwsze kontakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 38-40
 38. PIOTROWSKA Małgorzata : Czy potrzebny jest program adaptacyjny // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5, s. 11-13
 39. PIWOWARSKA-KRUKOWSKA Hanna : Adaptacja dzieci w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50  
 40. PIWOWARSKA-KRUKOWSKA Hanna : Adaptacja dzieci w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50
 41. SOSNOWSKA E. : Humor jest dobry  na wszystko… //  Wychowanie  w Przedszkolu.  - 2006, nr 5,  s. 29-34
 42. STEC Radosław : Z daleka od mamy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2 , s. 25-29  
 43. SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : W przedszkolu z mamą // Psychologia w Szkole. - 2009 , nr 1 , s. 146-149  
 44. SZULSKA-WYRWA Ewa : Długi proces adaptacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26-28
 45. SZUROWSKA Beata : Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44-47
 46. SZUROWSKABeata : Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44-47
 47. SZUROWSKA Beata : Pokonać lęki trzylatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 16-21
 48. WIDZOWSKA- PASIAK Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39  
 49. WOJEWODA Dorota : Pierwsze kroki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s.41-45
 50. ZIELIŃSKA Magdalena : Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54 (Przykład spotkania adaptacyjnego w przedszkolu.)
 51. ZIELIŃSKA Magdalena : Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54

  oprac. na podst. zbiorów
  BPP Filii w Opocznie
  K. Kalinowska
  2015r.