Kinezjologia edukacyjna

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

GORDZELEWSKA Beata : Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // W : Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 27-36                                                                                                                     nr inw. 29261

GRZYWNIAK Celestyna : Kinezjologia edukacyjna : metoda wspomagania rozwoju i terapii psychomotorycznej . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2006                                                                                nr inw. 28826

KINEZJOLOGIA edukacyjna / Elżbieta Dzionek [i in.]. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007                      nr inw. 30511


KLIM-Klimaszewska Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Inst. Wydawniczy, 2005. - S. 276-278 : Scenariusze zajęć metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona                                                      nr inw. 28 681

KLIM – Klimaszewska Anna ; Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa. Warszawa ; „ERICA”, 2010, S. 310-312 : Scenariusz zajęć metody kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona                                                                                                                                                                           nr inw. 29726

KONEBERG, Ludwig, FORDER, Gabrielle : Kinezjologia dla dzieci : [jak uwolnić się od blokad w uczeniu się] . - Gdańsk : "Harmonia", 2009                                                                                                                                          nr inw. 30 668

KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, Adam Mikrut. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 104-119 : Wykorzystanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej w kształceniu zintegrowanym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                                      nr inw. 28037

                           ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACH-ŻELEWSKI, C. : Elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona na lekcjach języka polskiego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła specjalna. – 1999, nr 4, s. 237-240

BEDNARZ Józefa, GARSTKA Joanna : Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 13-14

BERNACIAK Elżbieta : Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 3, s. 11-13
Wyjaśniono czym jest kinezjologia edukacyjna. Omówiono efekty pracy metodą Dennisona. Wymieniono opinie dzieci i rodziców na temat tej metody.  

BLADA Ewa : Znaczenie metody Helen Doron w stymulacji wczesnego rozwoju dziecka// Lider. - 2005, nr 1, s. 16-17
Stymulacja ośrodka mowy i rozwoju językowego. Kinezjologia edukacyjna.  

FIGAT Katarzyna : Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka // Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17
Metody wykorzystujące zalety ruchu w terapii dysleksji (Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne).  

GRZYWNIAK Celestyna : Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3 , s. 158-164  

JASKUŁA Aneta : Ćwiczenia dla mózgu – kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów // Szkole Wieści.- 2008, nr 1, s.24

KORTA Renata ; Kinezjologia edukacyjna – o „gimnastyce mózgu” wg Paula Dennisona // Lider. – 2003, nr 9, s.7-9

KURYŁA Krystyna : ,,Gimnastyka mózgu'' i doskonalenie umysłu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42

MACHOŃ Małgorzata : Kinezjologia edukacyjna : wpływ metody na poprawę uczenia się oraz jej wartości dla poradnictwa // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 45-[47]  

MAJEWSKA Renata : Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona : scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 6-7.  

MEYER Maria SZECÓWKA Adam : Kinezjologia edukacyjna w pedagogice specjalnej - pomoc czy zagrożenie? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 8-17
Metoda przydatna do pracy w szkolnictwie specjalnym. Uwagi krytyczne.  

SKOWRONEK Grażyna : Proste ćwiczenia w doskonaleniu umysłu. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Szkolne Wieści. 2005, nr 74, s.13-14

SUWART Grażyna : Gimnastyka mózgu – metoda wspierająca terapię pedagogiczną // Forum Nauczycielskie. – 2006, nr 36, s. 15-16

SUWART Grażyna : Kinezjologia edukacyjna – nauka wykorzystująca ruch w procesie uczenia się // Forum Nauczycielskie. – 2006, nr 35, s.18-19

SZECÓWKA Adam, MEYER Maria : Kinezjologia edukacyjna w pedagogice specjalnej - pomoc czy zagrożenie ? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 8-17

ŚLEBOTA Renata : Możliwości zastosowania kinezjologii edukacyjnej i hatha jogi w procesie uczenia się ruchu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2007, nr 2, s. 7-9 (wkładka)

TŁUCZEK Beata : Edukacja i relaks // Życie Szkoły.- 2006 nr 3, s.36-44

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Dorota Adamczyk