Metoda Montessori

Metoda Montessori

zestawienie bibliograficzne w wyborze

POZYCJE ZWARTE

1.Bednarczuk Beata : Dziecko w klasie Montessori . – Lublin ,UMCS, 2007, sygn. 29160

2.Harald Ludwig: „Wychowanie kosmiczne” Marii Montessori – alternatywny program wychowanie i kształcenia w epoce postmodernistycznej, [W:] Pedagogika alternatywna, Bogusław Śliwerski . - Kraków, „Impuls” , 2000, sygn. 28113, s. 105-117

2.Metoda Marii Montessori: [W:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej/ pod. red. S. Wołoszyna. – Kielce, „ Strzelec” , sygn. 28149, s. 173-194

3.Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka . – Kraków , „Impuls”, 2010, sygn. 29950

4.Miksza Małgorzata : Miejsce Marii Montessori w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych, [W:] Pedagogika alternatywna, Bogusław Śliwerski. - Kraków, „ Impuls” , 2000, sygn. 28113, s. 99-104

5.Steenberg Ulrich : Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu . – Kielce, „ Jedność”, 2003 sygn. 28224

6.Siarkiewicz Grażyna : Pedagogika integracyjna Marii Montessori [W:] : Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, pod. red. Ludwiki Sadowskiej. – Wrocław, Wyd. AWF, 2004, sygn. 28486 ,s. 50-74

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Alicja Piekarska