Metoda pracy wg Weroniki Sherborne

 

METODA PRACY WG WERONIKI SHERBORNE

zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pozycje zwarte

1.BOGDANOWICZ Marta: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. – Warszawa, 1999, sygn.28 219,27 85

2.Bogdanowicz Marta, Okrzesik Dariusz : Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. – Gdańsk, 2014, sygn. 31 362

3.MATYJAS Bożena : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // W:Encyklopedia Pedagogiczna XXI WIEKU.t.3,M-O/ red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch.- Warszawa:”Żak”, com.2004, s.194-198

4. Sherborne Weronika: Ruch Rozwijający dla dzieci . – Warszawa, 2012, sygn.31 375

5. WRÓBEL Danuta : Metoda Ruchu Rozwijaącego / w : Terapia Pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć // red. Skorek Ewa M. – Kraków , 2007, sygn29261, s.22-26

Artykuły z czasopism

1.ALEKSIAK Małgorzata : Metoda Dobrego Startu I Ruchu Rozwijającego w nauce czytania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 1995, nr 6, s.343-345.

2.BEREDA Ewa: Radość i poczucie bezpieczeństwa :zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 1998, nr 2, s.125-128.

3.BIAŁAS Ewa:” Szerbornowskie zajęcia”: ruch dla zdrowia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1998, NR 5 , s.354-355.

4.BŁESZYŃSKI Jacek: Historia i założenia metody Ruchu Rozwijającego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2001, nr 1/2 s.33-35.

5.BŁESZYŃSKI Jacek: Metodyka i wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2001, nr 4/5, s.12-16

6.BŁESZYŃSKI Jacek: Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -2001, NR 12, S.10-12

7.CZARNECKA EWA : Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 1994, NR 9, s.553-556.

8.CZUCHNOWSKA Danuta : Przedszkole bliżej domu: zabawy dzieci i dorosłych zwane baraszkowaniem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1998, nr 2, s.108-111

9.FIGAT Katarzyna :Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka // LIDER. – 2006, NR 10, S.14-17.

10.FIGAT Katarzyna : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // LIDER . – 2010 , nr 9, s.29.

11. FRĄTCZAK Elżbieta : Metoda Weroniki Sherborne w domu dziecka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . – 2004 , NR 10, s.22-25.

12. GELLETA-MAC IZABELA : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2008, NR 1, S.28-29.

13. GROMIŃSKA Anna : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . – 2006 , NR 10/11, s.29-30

14. JAŚKOWIAK Ewa : Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . – 2000, nr 12, s. V-VII ( wkładka)

15. JATOWCZYC Aniela : Partnerstwo w ‘’ szkole dla rodziców” // WYCHOWANIE WPRZEDSZKOLU . – 1998, nr 5, s. 367

16. JEGIER Aneta : Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // SZKOŁA SPECJALNA . – 2003, nr 2, s.114-120 ( 117-118)

17.KOŁODZIEJSKI Bolesław : Zajęcia umuzykalniające // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2001, nr 9, s. 533-535

18.LUBIANIEC Ewa : Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu Małego Dziecka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . – 1992, nr 10, s.437-439

19. MIROSŁAW Sylwia : Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w Pogotowiu Opoiekuńczym // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE . - 2000, nr 9, s. 112-114

20. NADACHEWICZ Katarzyna : Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 2009, nr 10, s.43-44

21.PARZYBOK Małgorzata : Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne w pracy Domu Dziecka // PROBLEMY

20.ORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna: ”Zaraziłam się” Weroniką Sherborne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 1998, nr 5, s.356-365.

21. SHERBORNE VERONICA: Ćwiczenia ruchowe dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // SZKOŁA SPECJALNA . – 1983, nr 4, s.295-303

22. ZGONDEK Elżbieta : Jak powstał Przedszkolny Ośrodek Twórczości Pedagogicznej Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . – 1998 , nr 5, s.351-354

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Alicja Piekarska