Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze
(za lata 1987-2023)

 

Zbiory zwarte:

 1. Badania naukowe w pielęgniarstwie : ocena, synteza i tworzenie dowodów naukowych w praktyce pielęgniarskiej / redakcja naukowa Lena Serafin ; autorzy: Lena Serafin, Natalia Sak-Dankosky, Katarzyna Wesołowska-Górniak, Marta Formela. - Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2022.

Sygnatura: 35274

 1. Badanie fizykalne w pielęgniarstwie : podmiotowe i przedmiotowe / redakcja naukowa Danuta Dyk. - Wydanie II zmienione i uzupełnione. - Warszawa : PZWL, copyright 2020.

Sygnatura: 35275

 1. Chirurgia dla pielęgniarek / red. Wojciech Rowiński, Artur Dziak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.

Sygnatura: 25816

 1. Choroby alergiczne - epidemia XXI wieku? : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / redakcja Małgorzata Wojciechowska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.

Sygnatura: 35093, 30129, 107363

 1. Choroby wewnętrzne : podręcznik dla szkół medycznych / redakcja Wojciech Pędich ; autor Wojciech Pędich, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk, Alina Kacprzak-Wiatr, Klara Łazarowicz, Jadwiga Szczech. - Wydanie 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992.

Sygnatura: 27010, 36823

 1. Choroby wewnętrzne : podręcznik dla szkół medycznych / redakcja Wojciech Pędich ; aut. Wojciech Pędich, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk, Alina Kacprzak-Wiatr, Klara Łazarowicz, Jadwiga Szczech. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.

Sygnatura: 25531

 1. Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie / redakcja naukowa dr hab. n. med. Olga Ciepiela. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2021.

Sygnatura: 35276

 1. Encyklopedia dla pielęgniarek / redakcja Józef Bogusz. - Wydanie 3 poprawione i uzupełnione. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.

Sygnatura: 71000 Czyt., 107299, 25534

 1. Encyklopedia dla pielęgniarek / red. Józef Bogusz. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987.

Sygnatura: 24472

 1. Etyka w praktyce pielęgniarskiej : zasady podejmowania decyzji / Sara T. Fry ; przekład Małgorzata Witkowska ; weryfikacja i redakcja naukowa Stefania Poznańska. - Wydanie 2. - Warszawa - Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2009.

Sygnatura: 37159

 1. Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi zaburzeniami fizjologicznymi / Patricia Hunt, Bernice Sendell ; tł. [z ang.] Janusz Kącki, Agata Kącka-Cajzner. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990.

Sygnatura: 32464

 1. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku :podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod redakcją Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Wydanie I, 3 dodruk. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

( Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 20)

Sygnatura: 35286

 1. Przewlekle chory w domu / Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Aleksandra Modlińska. - Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. - Gdańsk : "Fundacja Lubię Pomagać", 2011.

(Lubię Pomagać)

Sygnatura: 33186

 1. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek, pielęgniarzy w Polsce / Danuta Kunecka. - Warszawa : Difin, 2016.

(Engram)

Sygnatura: 35271

 1. Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka. - Wydanie 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2011.

Sygnatura: 31442

 1. Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2018.

Sygnatura: 44906

 1. Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / pod red. Kazimiery Zahradniczek ; autorzy Wiesława Ciechaniewicz [i inni]. - Wydanie I, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.

Sygnatura: 34676

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki / redakcja naukowa Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka ; [redaktor merytoryczny Beata Cynkier, Barbara Kowalska]. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Sygnatura: 33899

 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne / redakcja naukowa dr n. med. Lucyna Ścisło ; [redaktor merytoryczny: Agnieszka Gruszka, Magdalena Mendys]. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2020.

Sygnatura: 35278

 1. Pielęgniarstwo internistyczne / redakcja naukowa Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda. - Wyd. 1, 5 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Sygnatura: 35279

 1. Pielęgniarstwo kardiologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / redakcja naukowa Dorota Kaszuba, Anna Nowicka ; [autorzy Marta Arendarczyk i inni]. - Wydanie I - 7 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Sygnatura: 34776, 39191

 1. Pielęgniarstwo nefrologiczne / redakcja naukowa Beata Białobrzeska, Alicja Dębska-Ślizień. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Sygnatura: 35280

 1. Pielęgniarstwo onkologiczne / redakcja naukowa dr hab. n. med. Krzysztof Jan Koper, prof. UMK, dr n. med. Anna Koper, prof. WSG. - Wydanie II, zmienione i uzupełnione, 2 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2021.

Sygnatura: 34677

 1. Pielęgniarstwo pediatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / redakcja naukowa Bogusław Pawlaczyk ; autor Anna Basa [i inni]. - Wydanie 1 - 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Sygnatura: 38345, 35281

 1. Pielęgniarstwo ratunkowe / redakcja naukowa Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka ; [autorzy Leszek Brongel i inni]. - Wydanie 1. - 2. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2013.

Sygnatura: 35282

 1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej / redakcja naukowa Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska ; [autorzy Monika Biercewicz i 30 pozostałych]. - Wydanie 1. - 2. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Sygnatura: 35284

 1. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej / redakcja naukowa dr n. o zdr. Mariola Pietrzak, mgr piel. Barbara Knoff, dr hab. n. med. Tomasz Kryczka. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.

Sygnatura: 35285

 1. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii / redakcja naukowa Celina Łepecka-Klusek. - Wydanie 2 uaktualnione, 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.

Sygnatura: 35283

 1. Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne / redakcja naukowa Hanna Rolka, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak. - Wydanie I- 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022.

Sygnatura: 35291

 1. Pielęgniarstwo kardiologiczne / Verity Wilson ; z ang. przeł. Anna Deka-Starosta. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.

Sygnatura: 25098

 1. Pielęgniarstwo ogólne / Stefania Wołynka. - Wydanie 8. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993.

Sygnatura: 25437, 28883

 

Artykuły z czasopism:

 1. Kadry medyczne w ochronie zdrowia. Tendencje zmian w kraju i na świecie / Alicja Domagała // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2008, nr 7, s. 5-11
 2. Mężczyźni w pielęgniarstwie z perspektywy płci kulturowej / Przemysław Domagała // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 2, s. 270-283
 1. Migracje polskich pielęgniarek – wstępne informacje / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 19-21
 1. Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce / Maria Sokołowska // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 12-13
 1. Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w opinii hospitalizowanych pacjentów : (na przykładzie szpitala w małym mieście). Cz. 1-2 / Paweł Olubiński // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 17-20 ; nr 7/8, s. 18-22
 1. Społeczno-pedagogiczna problematyka opieki pielęgniarskiej / Paweł Olubiński// Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, s. 23-26
 1. Sytuacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w Polsce / Irena Halota // Polityka Społeczna. – 2004, nr 10, s. 4-7
 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania jako instrument wsparcia / Beata Krajewska. // Praca Socjalna. - 2021, nr 2, s. 97-112.
 1. W nowej roli – pielęgniarz w terapii uzależnienia / Jerzy Marek Rak // Świat Problemów. – 2008, nr 4, s. 9

 

oprac. Karolina Kalinowska
na podstawie zbiorów Filii w Opocznie