Poradnictwo zawodowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na temat:

PORADNICTWO ZAWODOWE

Wydawnictwa zwarte:

DORADZTWO edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / redakcja Agnieszka Pfeiffer ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej ; autor Maciej Barczak [i inni]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2014. Sygnatura: 31399 + CD

DORADZTWO zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz, Elżbieta Olczak, Ewa Kownacka, Dominika Cieślikowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, copyright 2006. Sygnatura: 34557

DRUCZAK Katarzyna, MINTA Jolanta; Poradnictwo zawodowe w gimnazjum: poradnik dla nauczycieli przedmiotu [dokument elektroniczny] . - Warszawa: KOWEZiU.  Sygnatura: 53 CD

DUDA Wioletta: Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Ośrodek Rozwoju Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.   Sygnatura:  33642

GÓRKA Barbara: Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych . - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015  Sygnatura:  31877

JAK rozwinąć kluczowe cechy osobowości abyś był spełniony w życiu zawodowym i osobistym / zespół autorski Personality Improvement Institute ; redakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabek, Anna Skrobiszewska ; [lektorzy]: P. Borowiec, G. Wolszczak, O. Łukaszewicz. - Warszawa : MT Biznes : PII Polska, copyright © 2019.  Sygnatura: 36102

JASKULSKA Anna: Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Sygnatura: 31889

JURAŚ-KRAWCZYK Barbara : Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia : (na przykładzie dużego miasta). - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. Sygnatura: 27590

KANIA Iwona: Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą . - Warszawa : "Difin", 2010. sygn. 35237

LELIŃSKA Krystyna: Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów: scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradcy zawodowych. - Warszawa :"Difin", 2016 Sygnatura: 35238

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna: Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań . - Warszawa : "Difin", 2009. Sygnatura: 29942

PEDAGOG w klasie : scenariusze zajęć profilaktycznych i doradczych / [autorzy: Małgorzata Swędrowska, Natalia Perek, Renata Krekora, Katarzyna Okólska, Ewa Kruk-Krymula, Marta Koch-Kozioł, Agnieszka Kośkiewicz, Joanna Gajdzińska, Katarzyna Druczak, Beata Zielińska-Rocha, Katarzyna Stępniak, Katarzyna Topolska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., copyright 2023. Sygnatura: 36333

PEDAGOGIKA pracy : doradztwo zawodowe / redakcja Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2004]. Sygnatura: 28804

PIELOK Cecylia, WOYNAROWSKA-JANISZEWSKA, Anna, ŁUKASZEWSKA Agnieszka: Indywidualny Plan Działania : podręcznik metodyczny / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2010.  Sygnatura: 34576

PORADNICTWO zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / redakcja Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016.  Sygnatura: 35239

PORADNICTWO zawodowe dla osób niepełnosprawnych / [autor Agnieszka Kalbarczyk [ i inni] ; redakcja Grażyna Morys-Gieorgica] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2009  Sygnatura: 34556

PSYCHOLOGIA wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.  Sygnatura:  35182 k

ROSALSKA Małgorzata: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy . - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012. Sygnatura: 30901

ROSALSKA Małgorzata, WAWRZONEK Anna:  Od marzeń do kariery : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych [dokument elektroniczny] . - Warszawa: KOWEZiU. Sygnatura: 52 CD

WOJTASIK Bożena: Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczyciel . - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2011.  Sygnatura: 31400

Artykuły z czasopism:

BACZYŃSKA Maria: Doradztwo zawodowe // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27-28

BARANKIEWICZ  Zdzisława: Doradztwo - między teorią a praktyką // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-77

CHRĄŚCIEL Katarzyna:   Pomoc w wyborze zawodu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 42-45

FALBORSKA Joanna: Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 16-17

GOLBA Lidia: Przed wyborem zawodu / Lidia  // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 74-79 

GOŁĘBIEWSKA Ilona: Dojrzewanie do zawodu // Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 22-24

ORZECHOWSKA Łucja : Doradztwo zawodowe - świadomy wybór - pewny sukces // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 35-37

SAKOWSKA Magdalena: Blokady komunikacji // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 152-154

SOBIERAJSKI Tomasz: Pomoc w wyborze lepszej przyszłości // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-73

SOLECKA-KOPLIN Małgorzata: Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-6

ŚLUSARCZYK Łukasz:  Doradztwo zawodowe w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 35-37

Opracowała: Dorota Adamczyk

na podstawie zbiorów CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie

Grudzień 2023 r.