Integracja sensoryczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

na temat:

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Wydawnictwa zwarte:

AYRE, Anna Jean  Dziecko a integracja sensoryczna / przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. Sygnatura: 32318

 AYRE, Anna Jean:  Dziecko a integracja sensoryczna . - Warszawa : Fundacja Edukacji Nowoczesnej, 2020. Sygnatura: 186 CD

AYRE, Anna Jean:  Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się / przekład Juliusz Okuniewski. - Wydanie 1, dodruk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021.Sygnatura: 36306

BIEL, Lindsey: Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków / przeł. Joanna Gołąb. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. Sygnatura:  36307

BORKOWSKA Maria , WAGH Kinga:  Integracja sensoryczna na co dzień - Wydanie I - 11 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2022.Sygnatura:  36309

CHARBICKA Magdalena  Integracja sensoryczna przez cały rok. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 36308

CIESZYŃSKA Jagoda, KORENDO Marta: Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. Sygnatura: 30992

DZIAMSKA Dorota: Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2005.Sygnatura: 33222

GRANDIN Temple, MOORE Debra: Autyzm : przewodnik : 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum / tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz. - Wydanie I.  - Kraków : Copernicus Center Press, 2022. Sygnatura: 36304

GRANDIN Temple: Autyzm i problemy natury sensorycznej /  przekład Juliusz Okuniewski]. - Wydanie I, dodruk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021. Sygnatura: 36300

LAVIGNE Melissa : Play therapy : 101 zabaw terapeutycznych wspierających rozwiązywanie problemów z zachowaniem i wzmacniających relację / ilustracje Irene Freitas ; przekład: Anna Rosiak. - Warszawa : Mamania, 2023. Sygnatura: 36183

METODY terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Wydanie II. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Sygnatura: 35192

MIKOŁAJCZYK Małgorzata Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu : poradnik dla rodziców i terapeutów. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2023. Sygnatura: 36303

ODOWSKA-SZLACHCIC Bożenna: Integracja sensoryczna w autyzmie . - Gdańsk: „Harmonia”, 2021 Sygnatura: 37068

Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 239-255. Sygnatura: 35439

PARIKH Puja Trivedi: Autyzm : ćwiczenia dla dzieci : 50 zadań wzmacniających pewność siebie i kształtujących umiejętność komunikacji / ilustracje Sean Sims ; przekład Juliusz Okuniewski. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.Sygnatura:  36298, 36522

PROBLEMY wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / redakcja Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : "Dr Josef Raabe", copyright 2012.Sygnatura: 33198

PRZYROWSKI Zbigniew: Integracja sensoryczna : teoria, diagnoza, . - Wydanie drugie. - Warszawa : Empis & Sensum Mobile sp. z o.o., 2019.Sygnatura: , 36516

SHER Barbara:  Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / przekład Emilia Bochenek. - Wydanie 2. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.Sygnatura: 31366

TERAPEUTYCZNE zabawy w integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019.Sygnatura:35033

ZABURZENIA psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.Sygnatura:  35426

ZASTOSOWANIE kliniczne terapii zajęciowej - Bibliografia na stronach 164-167  // [W:] Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej : podręcznik dla studentów i terapeutów / Jerzy Rottermund, Janusz Nowotny. - Wydanie 2 poszerzone. - [Bielsko-Biała]  : "o-Medica Press", copyright 2016. - S. 99-160 Sygnatura: 34777

Artykuły z czasopism

BAJ - LIEDER Marta: Alfabet sensoryczny  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2022, nr 6, s. 29-32.

BAJ - LIEDER Marta :  CZY każdy niejadek ma zaburzenia integracji sensorycznej?. - Bibliografia załącznikowa  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 7(58), s. 17-19.

BAJ - LIEDER Marta : Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2022, nr 5, s. 42-44.

BAJ - LIEDER Marta; Przekraczanie linii środkowej ciała / Marta Baj-Lieder. - Bibliografia załącznikowa  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5(56), s. 12-14.

BAJ - LIEDER Marta: Zaburzenia integracji sensorycznej bez tajemnic / Marta Baj-Lieder. - Bibliografia załącznikowa  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 2(54), s. 6-11.

CHOJNACKA Kaja: Dziecko z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w szkole. Cz. 1  // REMEDIUM. - 2018, nr 2, s. 10-12.

DZIAMSKA Dorota: ZABAWY wspomagające rozwój integracji sensorycznej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2020, nr 4-5(56), s. 55-57.

FRONCZAK Joanna: Gdy zmysły nie współgrają : zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2015, nr 8(10), s. 52-54.

JANKOWSKA-ROBAK Ewelina: Wczesne symptomy trudności szkolnych u dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2023, nr 2, s. 22-24.

KAPUŚCIŃSKA - KOZAKIEWICZ Justyna NAUCZANIE wielozmysłowe /  // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 10, s. 14-17.

KLOSKOWSKA Adriana: MÓZG zintegrowany, czyli Jak uczyć się przez zmysły. - Bibliografia załącznikowa  // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 4, s. 27-34.

KOMAR Anna: By zmysły nas nie okłamywały, potrzebują integracji : o zajęciach ruchowych, które wspomagają rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej dziecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 8, s. 4-10.

KOMAR Anna: "BY zmysły nie prysły" : wspomaganie integracji sensorycznej dziecka. - Bibliografia załącznikowa  // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 67-69.

KOMAR Anna: "BY zmysły nie prysły" : wspomaganie integracji sensorycznej dziecka. Część II // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 5, s. 18-19.

KRAKOWSKA Urszula: W trosce o dobrą współpracę zmysłów czyli O terapii integracji sensorycznej słów kilka /.  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2015, nr 10(12), s. 48-49.

KRASIEJKO Izabela: Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 3, s. 36-40.

KRASIEJKO Izabela: UCZEŃ z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 2, s. 28-34.

LITWINOW Monika : JESTEM jesień : ćwiczenia multisensoryczne dla uczniów klas I-III /  // ŻYCIE SZKOŁY. - 2023, nr 8, s. 4-9.

RECHNIO - KOŁODZIEJ Beata.JAK pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2011, nr 2, s. 22-23.

STAŃCZYK Małgorzata :  ZABURZENIA integracji sensorycznej a trudności w nauce // ŻYCIE SZKOŁY. - 2014, nr 3, s. 10-[13].

STEFANOWA Agnieszka:  Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych - studium przypadku / Bibliografia na stronie 211-212 // SZKOŁA SPECJALNA. - 2020, nr 3, s. 200-212.

STEFANOWA Agnieszka: Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w układzie przedsionkowym a codzienne funkcjonowanie w aktywnościach przedszkolnych dziecka ze spectrum autyzmu. Studium przypadku z zaleceniami do pracy z dzieckiem w przedszkolu // SZKOŁA SPECJALNA. - 2022, nr 3, s. 206-220.

Opracowała: Dorota Adamczyk

 na podstawie zbiorów CRE WŁ

w Piotrkowie Trybunalskim

Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie

grudzień 2023  r.