Analiza psychologiczna rysunku dziecka

ANALIZA PSYCHOLOGICZNA RYSUNKU DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 sygn. 13462, 13463

2. CZERWOSZ ZOFIA : Dzieci lubią rysować. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. - (Książki dla Rodziców) sygn.10538, 23 709, 23 710

3. GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 53-70 : Arteterapia sygn. 29936

4. HORNOWSKI Bolesław : Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1970 sygn. 8156

5. KALBARCZYK Anna : Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007 sygn. 29932

6. LAM Władysław : Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960 sygn. 3264, 3265, 3266

7. PARNOWSKA-KWIATKOWSKA M. : Bazgrota i rysunek dziecka / M. Parnowska-Kwiatkowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960 sygn. 3746

8. POPEK Stanisław : Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1978 sygn. 22934, 22936, 22936, 22937, 22938

9. POPEK Stanisław : Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999 sygn. 27586

10. POPEK Stanisław: Psychologia twórczości plastycznej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010 sygn. 29931

11. POPEK Stanisław : Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży // W : Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / red. Stanisław Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 98-117sygn. 25269

12. READ Herbert : Wychowanie przez sztukę / przeł. [z ang.] Anna Trojanowska-Kaczmarska; wstępem opatrzyła Irena Wojnar; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Biblioteka Klasyków Pedagogiki : pisarze obcy). - S. 121-190 : Sztuka dziecka sygn. 5097

13. ROZWÓJ i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 425-435 sygn. 29842

14. SZUMAN Stefan : Sztuka dziecka : psychologia twórczości rysunkowej dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990 sygn. 26295, 26708, 26709, 26710

15. WARTOŚCI w świecie dziecka i sztuki dla dziecka : praca zbiorowa / red. Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - (Sztuka i Dziecko / Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu; Komitet Organizacyjny Biennale Sztuki dla Dziecka)
sygn. 21668, 21669

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz. 1. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 276-287

2. BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz. 2. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 1, s. 3-15

3. BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz.3. Rysunek wypukły w książkach i podręcznikach dla niewidomych dzieci. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 141-152

4. DĘBOWSKA Teresa : Kolor nośnikiem informacji // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 25-26

5. GAJDA Irena : Przestrzeń w rysunkach dziecka 6-letniego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 8, s. 493-496

6. GAJO Barbara Alicja : Dlaczego dziecko rysuje?. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 1, s. 45-47

7. GAJO Barbara Alicja : Psychologiczna analiza rysunku dziecka // WYCHOWAWCA. – 2009, nr 5, s. 12-13

8. GLINKA Anna Magdalena : Dominika i Andrzej // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 39-44

9. GŁOWACKA Elżbieta : Formy aktywności i przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 5, s. 18-20

10. KARCZMARZYK Małgorzata : Język rysunkowy dziecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53

11. KUCZYŃSKA Beata : Wyobraźnia, a twórczość plastyczna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 54 - 56

12. KUŚPIT Małgorzata : Rysunek dziecka - zabawa i terapia // Remedium. - 2003, nr 9, s. 14-15

13. ŁOSIEWICZ Aneta : Niebieska buzia i zielone włosy mamy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59

14. ŁOSIEWICZ Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 32-38

15. MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca u dzieci w różnym wieku // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 333-338

16. MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca w różnym wieku. - Summ. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 332-338

17. MODRZEJEWSKA-ŚMIGULSKA Monika : Rysunek w diagnostyce dziecka. - Bibliogr. // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 42-43

18. MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA Monika : Rysunek w diagnostyce problemów dziecka. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 9, s. 22-23

19. MOROZEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s.23-25

20. NAPORA Elżbieta : Narysuj swoją rodzinę. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 12-15

21. OLCZAK Agnieszka : Rysunkowe opowieści dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 8, s. 467-472

22. RYSUNEK dziecka : etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2002 / oprac. Agnieszka Opala // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. [25]

23. TATARA Alicja : Rodzina w rysunku dziecka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 9-10

24. WALLON Philippe, CAMBIER Anne, ENGELHART Dominique : Rysunek dziecka. - Warszawa : WSiP, 1993 // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 4, s. 196

25. WAWRZYNIAK Sonia : Twórczość rysunkowa dziecka. - bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 18-21

Oprac. na podst. zbiorów
BPP Filii w Opocznie

Karolina Kalinowska
2014