Anoreksja i bulimia

ANOREKSJA I BULIMIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANOREKSJA i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999 nr inw. 29564

2. ENCYKLOPEDIA pedagogiczna. T.1, A-F. – Warszawa : „Żak”, 2003, s. 141-142, s. 441 nr inw. 28151 c

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i praktyka. - Warszawa : „Difin”, cop. 2007, s. 23-28 : Uzależnienie od odżywiania : anoreksja i bulimia nr inw. 29553
MEYER Robert : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 nr inw. 24474
Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 131-143 : Uwiedzeni przez jedzenie : kontekst społeczno-kulturowy wybranych zaburzeń odżywiania nr inw. 28658
PECYNA Bogumiła Maria S. : Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 1998 nr inw. 27214; 27146;
SĘK Helena : Wprowadzenie do psychologii klinicznej. - Warszawa : "Scholar", 2001 nr inw. 29282

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DOLATA-MAKUCH Ewa : Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 28
DZIEWIECKI Marek : Przyczyny anoreksji / // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 15
GOETZ, Magdalena : Anoreksja i bulimia // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 8
GRZESIAK Ewa : Bulimia - czy to sprawa szkoły? // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 8-9
JABLOW Marha M. : Na bakier z jedzeniem / rec. Jolanta B. Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 4
KLESZCZ Halina : Bulimia // Aura. - 1997, nr 6, s. 28

KOWALCZUK Marta : Anoreksja – bulimia(pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 35-43

KOWALCZUK, Marta : Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 16-18

KOWALCZUK, Marta : Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7, s. 6-12

KOWALCZUK, Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 24-27

LEKSY Karina : Uzależnień inne oblicze // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s. 35-38

MATERLIK Justyna : Anoreksja to nie kaprys // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 60-64
PAWLAK Agnieszka : Jak sobie radzić z anoreksją? : projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 6-7
PODGÓRSKA Joanna : Znikające ciała : anoreksja - śmiertelna choroba przenoszona drogą do doskonałości // Polityka. - 2002, nr 24, s. 82-84
RACZKOWSKA Jadwiga : Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 22-33
RUMIŃSKI Stanisław : Jadłowstręt psychiczny : (anorexia nervosa) // Lider. - 1997, nr 6, s. 9
SAROL-KULKA Anna, KULKA Zenon : Seksualność oraz używanie alkoholu i substancji psychoaktywnych przez kobiety z zaburzeniami odżywiania : I etap badań // Alkoholizm i Narkomania. - 2003, nr 1/2, s. 101-108
SKRĘTOWSKA Honorata : Psychoterapia bulimii Cz. 1 // Remedium.- 2010, nr 9 s. 4-5
SKRĘTOWSKA Honorata : Psychoterapia bulimii Cz. 2 // Remedium. - 2010, nr 10 s. 4-5
SKRĘTOWSKA Honorata : Psychoterapia bulimii Cz. 3 // Remedium. - 2010, nr 11 s. 4-5
SZUROWSKA Beata : Nie jem! Pomóż // Psychologia w Szkole. - 2010, s. 1, s. 139-147
ŚMIŁOWSKA-MUCHA Ewa, TOMASZEWSKA Maria : Problemy żywieniowe licealistek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 48-50
WACHOWICZ Edyta : Bulimia // Lider. - 2003, nr 9, s. 10-11
WASILEWSKA-OSTROWSKA, Katarzyna : Motylki czyli Anorexia nervosa // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 24-26
WĄSIK Kaja : Anoreksja : choroba nie tylko psychiczna // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24-26
WIELE objawów, jedno rozwiązanie : z materiałów AŻ // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 28-34
WOKÓŁ anoreksji i bulimii // Remedium. - 2002, nr 10, dod. s. VIII 3
WYROZĘBSKA Maria : Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 22
ZAUSTOWSKA Beata : Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku // Lider. - 2008, nr 1, s. 13-15
ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 26-27 ; nr 9, s. 18-19
ZIÓŁKOWSKA Beata : Bulimia nervosa // Remedium. - 2005,nr 2, s. 16-18
ZIÓŁKOWSKA Beata : Gdy dziecko odmawia jedzenia // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s.131-136
ZWOLIŃSKI Andrzej : Sztuka jedzenia // Wychowawca. - 1998, nr 1, s. 28-29

Oprac. na podst. zbiorów

Dorota Adamczyk

nauczyciel – bibliotekarz

BPP Filia Opoczno