Autyzm

Zestawienie bibliograficzne

na temat:

AUTYZM (uzupełnienie)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

AUTYZM - Akademia dla NGO's : drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej : projekt realizowany w latach 2005-2008 / zespół zarządzajacy Michał Wroniszewski [ i in.]. - Warszawa : "Synapsis",     Sygnatura: 30601

Autyzm : przewodnik : 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum / Temple Grandin, Debra Moore ; tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz. - Wydanie I.  - Kraków : Copernicus Center Press, 2022. Sygnatura: 36304

Autyzm u dzieci : wiedza kliniczna / redakcja naukowa Ewa Emich-Widera, Beata Kazek, Justyna Paprocka. - Wydanie pierwsze - 2 dodruk. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2023. Sygnatura: 36517

BALL James: Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Sygnatura:  36299

BEYTIEN Alyson: Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / tłumaczenie Joanna Bilmin-Odrowąż. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. Sygnatura: 36301

BŁESZYŃSKI Jacek J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych.  - Wydanie 2. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. Sygnatura: 31805

BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005.    Sygnatura: 30521

BŁESZYŃSKI, Jacek : Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2014.  Sygnatura: 31805

BŁESZYŃSKI, Jacek : Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki. - T. 2 / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000.  Sygnatura:  30499

BRAGDON, Allen D., GAMON David : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009.  Sygnatura: 28216

BUDZIŃSKA Anna: Skuteczna terapia dziecka z autyzmem : praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców / . - Wydanie pierwsze. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020  Sygnatura: 34687

CHOJAK .Małgorzata:  Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura:  36023

DEJA Agnieszka, Wroniszewski Michał : Informator dla rodziców osób z autyzmem : Mazowsze 2008. - Warszawa : "Synapsis", 2008. Sygnatura: 30609

CIESZYŃSKA Jagoda : Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska . - Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2011.  Sygnatura: 36518

Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) / redakcja naukowa Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis ;  [Warszawa] : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.   Sygnatura: 36519

FAHERTY Catherine: Autyzm... co to dla mnie znaczy? : podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu / tłumaczenie Joanna Bilmin. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016. Sygnatura: 36297

GRANDIN, Temple : Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin ; przekład Juliusz Okuniewski]. - Wydanie I, dodruk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021. Sygnatura: 36300

GRANDIN, Temple : Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. – Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”; Fundacja SYNAPSIS, 2006. Sygnatura : 30608

GRANDIN, Temple : Rozwijanie talentów : ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym / Temple Grandin, Kate Duffy ; przedm. Tony Attwood ; [tłumaczenie z języka angielskiego Tomasz Korybski] ; Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa : Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, copyright 2013.    Sygnatura: 34547

GRODZKA, Magdalena : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. Sygnatura: 29247

GUT Magdalena: Kłopoty Tymona: historyjki społeczne o tym, jak się zachować e różnych sytuacjach życia codziennego. - Wydanie 5. - Warszawa: Harmonia, 2021 Sygnatura: 37082

INNE, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice / rozmawia Grzegorz Zalewski. - Warszawa : "Linia", copyright 2012. Sygnatura: 33008

JAGIELSKA Gabriela: Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów . - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. Sygnatura:  30110, 30111

JAK tworzyliśmy Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia / red. merytoryczna Piotr Frączak, Monika Kamińska. - Warszawa : "Synapsis", 2008. Sygnatura: 30615

KAUFMAN Raun K : Autyzm - przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. - Białystok : "Vivante", 2016. Sygnatura: 31806

KONCEPCJA Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem / aut. Helena Dorociak [i in.]. - Warszawa : "Synapsis", 2010. Sygnatura: 30602

KRUPA Bożena, SOWA Józef : Pedagogika specjalna : zarys tematyki. - Wydanie pierwsze. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2021.Sygnatura: 35440

MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / red. Catherine Maurice; współpraca Gina Green, Stephen C. Luce. - Warszawa : Wydaw. Twigger, 2002. Sygnatura: 29245

MOOR, Julia: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. - Warszawa: "Mała Litera"; "Cyklady", 2006.  Sygnatura: 31365

KULECZKA-RASZEWSKA Maria: Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. - Warszawa : Difin, 2019. Sygnatura:  35227

ŁAWICKA Joanna : Człowiek w spektrum autyzmu : podręcznik pedagogiki empatycznej . - [Warszawa] : Fundacja Edukacji Nowoczesnej ; [Jelenia Góra] : Moderna, 2022. Sygnatura: 327 CD

ŁAWCZYS Elżbieta: Łączenie wyrazów w zdania : terapia językowa dzieci i dorosłych / ilustracje Łukasz Zabdyr. - Kraków : "WiR", [2016]. Sygnatura: 33679

ŁAWICKA Joanna, STACHURSKA Marta: Nie jestem kosmitą : mam zespół Aspergera [audiobook] / . - [Jelenia Góra] : Fundacja Moderna, 2022. Sygnatura: 316 CD

MAY Katherine : Przesilenie : droga do siebie, kiedy przytłacza cię świat / ; tłumaczenie Anna Dorota Kamińska. - Wydanie I. - Kraków : Znak Litera Nova, 2022. Sygnatura: 36761

METODY terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Wydanie II. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022.  Sygnatura: 35192

MIKOŁAJCZAK  Małgorzata: Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców i terapeutów. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 34112

MIKOŁAJCZYK Małgorzata :Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu : poradnik dla rodziców i terapeutów. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2023. Sygnatura: 36303

MOJE  dziecko ma autyzm : opowieści matek / redakcja Maggi Golding, Jill Stacey ; tłumaczenie Maria Moskal. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Sygnatura: 36305

MOOR, Julia: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. - Warszawa: "Mała Litera"; ""Cyklady", 2006.  Sygnatura: 31365

NASTOLATKI  na krawędzi : czego nie wiecie o problemach swoich córek / rozmawiają Krystyna Romanowska, dr Agnieszka Dąbrowska i dr Marta Niedźwiedzka. - Wydanie I. - Warszawa : Muza, 2023. Sygnatura: 36200

OLECHNOWICZ, Hanna : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. - Warszawa: WSiP, 2004. Sygnatura: 29246

OLECHNOWICZ Hanna, Wiktorowicz Robert : Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. - Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2013. nr inw. Sygnatura: 31632

PARIKH Puja Trivedi : Autyzm : ćwiczenia dla dzieci : 50 zadań wzmacniających pewność siebie i kształtujących umiejętność komunikacji / ; ilustracje Sean Sims ; przekład Juliusz Okuniewski. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. Sygnatura:  36298, 36522

PECYNA, Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. - S. 103-120: Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny i terapeutyczny; Sygnatura: 27146, 27214

PEDAGOGIKA wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i implikacje praktyczne / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. Sygnatura: 36331

PISULA, Ewa :  Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej. - Sopot: GWP, 2015. Sygnatura: 31363

PODNIESIENIE efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. Sygnatura: 31050, 30099


RAPORT 2008 : autyzm - mapa drogowa dla Mazowsza : dostępność świadczeń dla osób z autyzmem / aut. Michał Wroniszewski [ i in.]. - Warszawa : "Synapsis". nr inw. 30600

ROBISON John Elder: Wychowujemy misiaka : ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi / przełożył Jarek Szubrycht. - Warszawa : "Linia", 2014. Sygnatura: 33007

ROBINSON Normalni inaczej / Tammy Robinson ; przełożyła Izabella Mazurek. - Kraków : "IUVI", 2018. Sygnatura: 33353

ROGER, Sally J: Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM):ak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. Sygnatura: 31364

SHER, BROBISON John Elder: Wychowujemy misiaka : ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi /  ; przełożył Jarek Szubrycht. - Warszawa : "Linia", 2014. Sygnatura: 33007

SHER Barbara : Gry i zabawy we wczesnej interwencji: ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego.  Wydanie 2. - Gdańsk : Harmonia, 2014. Sygnatura: 31366

SHER, Sally J: Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM): jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. Sygnatura: 31364

SILBERMAN Steve: autyzm: historia geniuszu natury i różnorodności neurologicznej. - Wyd. 3. Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2021 Sygnatura: 36520
SZATMARI, Peter : Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków : „Znak”, 2007.  Sygnatura: 29248

SZUBRYCHT Monika: Autyzm : bliski daleki świat. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. Sygnatura: 36302

ROSENBERG Stanley; Terapeutyczna moc nerwu błędnego : praca z ciałem oparta na teorii poliwagalnej / przedmowy: Stephen W. Porges i Benjamin Shield ; tłumaczenie Andrzej Homańczyk ; [redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek]. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. Sygnatura: 36750

TEITELBAUM Osnat, TEITELBAUM Philip: Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / przekład Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 Sygnatura: 31807

TERAPIA i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003. Sygnatura: 28268

THOMPSON Jenny: Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli /przekład Jolanta Bartosik. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Sygnatura: 35434

WIELKA domowa apteczka psychologiczna : 200 plansz terapeutycznych + materiały online : CBT toolbox  / Lisa PHIFER, Amanda CROWDER, Tracy Elsenraat, Robert Hull ; [translation by Anna Kmiecik]. - [Olsztyn] : Levyz Books, [2019]. Sygnatura: 36182

ZABURZENIA emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod redakcją Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender ; autorzy Helena Baran-Furga i 22 innych. - Wydanie I, 5 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2015.  Sygnatura: 35425

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPELT Karolina : Autyzm u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41

BARŁÓG Krystyna : Dziecko autystyczne w klasie szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 8/9, s. 26-28

BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

BŁASZCZAK Amanda: Hydroterapia jako przykład metody wspierającej dla dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu(ASD) / Szkoła Specjalna.- 2023, s. 17-27

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 23-25

BOMBIŃSKA-DOMŻAŁ Anna: Wsparcie terapeutyczne ucznia z zaburzeniami ze spectrum autyzmy w szkole integracyjnej i włączającej : procedura interwencji na podstawie praktyki opartej na dowodach // Szkoła Specjalna. - 2022, nr 2, s. 96-113

BUCHHOLZ Aleksandra: Maskowanie w autyzmie - analiza zjawiska // Szkoła Specjalna.- 2023, nr 3, s.183-193

CIEMBOROWICZ Małgorzata : ,,Pracuję z dziećmi autystycznymi..." // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 428-429

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Autyzm a płeć // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

DUBIS Anna : Autyzm czy nie autyzm? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29

FILEK Bernadeta: Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami //Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142

GRYGIER Urszula: Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 43-44

KĘPCZYŃSKA Agnieszka :  Skąd się bierze autyzm? // Wiedza i Życie. – 2015, nr 10, s.68-63

KLAMA Ramona : Praca z dzieckiem autystycznym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555

LACH Joanna : Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 95-97

LOEBL Wirginia : Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 247-255

LOEBL Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej - implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140

MAREK Elżbieta : Zrozumieć autystyczny świat // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 376-378

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja czy izolacja? // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 367-369

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003 nr 4, s. 43-44

OSTROWIŃSKA Anna : Integracyjny turnus terapii twórczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 22-25

PAWŁOWSKA-JAROŃ Halina : Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226

PIERÓG Marta : Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34

PISULA Ewa : Dzieci zamknięte we własnym świecie // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 324-327
POŁEĆ Iwona : Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s.40-47

PURA Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2003, nr 4, s. 44-45

RAFALSKA-KAWALEC Jadwiga : Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25

RASZEWSKA Maria, SZOĆ Krystyna : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

SIJER Agata : Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 71-78

SŁOMIŃSKA Dominika : Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 328-332

WINCZURA Barbara : Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 235-241

ZAJĄC Izabela, PUCHER Jadwiga, GRABARA Małgorzata : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10

Oprac. na podstawie zbiorów Filii

Dorota Adamczyk
uzup. 2017r. - Karolina Kalinowska;

uzup. Dorota Adamczyk - X. 2023