Biblioterapia

BIBLIOTERAPIA:
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012

Wydawnictwa zwarte:

1. BIBLIOTERAPIA w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010 Sygn.: 29926, 30235

2. BORECKA Irena: Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001 Sygn.: 28125
4. BORECKA Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. - Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001 Sygn. 28 125

3. DIAGNOSTYCZNA i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji Wrocław, 25-26 września 2003 r. / red. Stefan Kubów j. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003 Sygn.: 28126

4. BIBLIOTERAPIA dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2006 Sygn.: 30234

5. BIBLIOTERAPIA i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2011 Sygn.: 30395, 30209

Artykuły z czasopism:

1. ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31

2. BORECKA IRENA : O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty // Bibliotekarz. – 2001, nr 3, s. 11-12

3. BORECKA IRENA : Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. –2007, nr 1, s. 41-42

4. BORECKA IRENA : Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 6, s. 29-32

5. BLASZCZYK-SMOLEC Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5

6. CHACHUŁA MARIA : Każdy z nas jest wyjątkowy (program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 8-10

7. CHMIELEWSKA OLGA : Biblioterapia // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 29-31

8. CHOJNACKA KATARZYNA : Biblioterapia w pracy z grupą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 23-26

9. CYRKLAFF MAGDALENA : Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 6, Wkładka Metodyczna s. I-III

10. CZERWIŃSKA MAŁGORZATA : Czytelnictwo a biblioterapia // Edukacja i Dialog. – 2006,
nr 8, s. 70-72

11. GAJEK GRAŻYNA : książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 10-12

12. GROMEK RENATA : Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 7

13. GROMEK RENATA : Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 6-7

14. IPPOLDT LIDIA : Kiedy musze nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 3, s. 33-37

15. JANECZKO-WITKOWSKA KRYSTYNA : Jak sobie radzić z negatywnym wpływem rówieśników: konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 35-36

16. JASIAK ELŻBIETA : Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13

17. JURCZYK MARCIN : Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie // Opieka Wychowanie Terapia. – 2011, nr 1-2, s. 33-35

18. KAJL-JANKOWSKA TERESA : Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17

19. KONIECZNA Ewelina Justyna : Biblioterapia pedagogiczna // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33

20. KRUSZEWSKI TOMASZ : Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia // Wychowanie Na Co Dzień. – 2008, nr 3, s. 6-8

21. KRZYŚKA SŁAWOMIR M. : Terapeutyczne aspekty poezji // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 61-66

22. KULA Izabela : Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji - alkoholizm // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 13-16

23. LABRYGA SONIA : Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 36-37

24. LACHOWSKA EDYTA : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 10, s. 39-41

25. LEŚNIAK Alicja : Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia, czyli parę słów o biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10-11

26. MACHALIŃSKA Ewa : Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 27

27. MATRAS-MASTALERZ WANDA : kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 6, s. 36-39

28. MILEWSKA INKA : Biblioterapia a ergonomia // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9

29. MOLICKA Maria : Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

30. MOLICKA Maria : Bajka terapeutyczna // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 18-19

31. PAWŁOWSKA JOLANTA : Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 9-10

32. PIETRZYKOWSKA LIDIA : „Komputer nie jest realnym światem” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 31-32

33. PYTEL JOLANTA : zajęcia biblioterapeutyczne : anoreksja – wróg nr 1 nastolatek // Biblioteka : Szkolne Centrum informacji. – 2009, nr 3, s. 14-15

34. PYTKA Marta : Bajka, biblioterapia, wychowanie... // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 38-42

35. SIERADZKA IZABELA : Hobbit, czyli tam i z powrotem // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 22-23

36. SIKORSKA-CELEJEWSKA AGNIESZKA : Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 14-16

37. SITARZ MARIOLA, ROGALSKA-SARAMAK ANNA, PIELAK KATARZYNA : Zajęcia biblioterapeutyczne : czy każdy może być radosny? // Biblioteka : Szkolne Centrum Informacji. – 2009, nr 6, s. 15-16

38. SMOLEC ANETA : Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6,
s. 4-5

39. SZELIGA KATARZYNA : Lecznica dla duszy // ŻYCIE SZKOŁY . – 2007, nr 10, s. 22-27

40. SZCZEPANIAK PAWEŁ : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej // Opieka Wychowanie Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 26-33

41. SZEFLER ELŻBIETA : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35-47

42. SZEFLER ELŻBIETA : O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 21-29

43. ŚWIERCZYŃSKA MARIOLA : Biblioterapia: szkolenie dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 13-15

44. WIDZOWSKA-PASIAK AGATA: Program biblioterapeutyczny : oswajanie starszaków : część pierwsza // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36

45. WIDZOWSKA-PASIAK AGATA: Program biblioterapeutyczny : oswajanie starszaków : część druga // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39

46. WYGLĘDOWSKA EMILIA : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 12-14

47. ZAWADZKA Renata : Zajęcia, biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

48. ZYCH Agnieszka, TUK Renata : "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26

Oprac. na podst. zbiorów Filii
Karolina Kalinowska