Godziny wychowawcze

GODZINY WYCHOWAWCZE (scenariusze zajęć) : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

1. Badziukiewicz   Beata,   Sałasiński   Mirosław : Vademecum   wychowawcy.   –   Warszawa   : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005, sygn. 28462

2. Bleja-Sosna Barbara : Poradnik dydaktyczny : godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane, technikum klasa 1 / red. - Toruń : "Bea-Bleja", 2004, sygn. 29166, 27876

3. Bleja-Sosna Barbara, Oporska Jadwiga, Składanowska Maria : Godziny wychowawcze 4-6 : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawców w szkole podstawowej w klasach 4-6. - Toruń : "Bea", [2000], sygn. 29167

4. Bober-Pełzowska Maria : Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów : w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. - Łódź : "Juka", 1994, sygn. 26826

5. Bober-Pełzowska Maria : Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. - Łódź : "Juka", 1994, sygn. 26826

6. Cygal Krystyna, Kuczera Beata : W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. - Rzeszów : "Fosze", 2007, sygn. 28909

7. Dudziak Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. 27879

8. Gajewska Grażyna, Szczęsna Anna, Rewińska Elżbieta : Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć. - Zielona Góra : Pracownia Edukacyjno-Konsultacyjno-Wydawnicza Gaja, 2006, sygn. 30208

9. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. - Zielona Góra : "Gaja", 2008. sygn. 30063

10. Grzesiak   Ewa,   Janicka-Szyszko   Renata,   Steblecka   Magdalena   : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. 27879

11. Grzesiak Ewa, Janicka-Szyszko Renata, Steblecka Magdalena : Edukacja medialna : scenariusze zajęć. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn. 28460

12. Gudro-Homicka Maria : Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. - Warszawa : "Difin", 2017, sygn. 34183

13. Hamer Hanna : Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników. - Warszawa : "Veda", 1993, sygn. 26969

14. Hamer Hanna : Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer. - Warszawa : "Veda", 1993, sygn. 26969

15. Jachimska Małgorzata : Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego "Żyć skuteczniej". - [B.m.] : "Unus", copyright 1997, sygn. 27878

16. Klimowicz Anna, Narel Beata : Szukając siebie : program lekcji wychowawczych dla klas 1-3 gimnazjum. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : "Nowa Era", copyright 2007, sygn. 31398

17. Knez Renata, Słonina Wojciech M. : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 29163

18. Kwiek Maria : Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Warszawa : "Veda", 1993, sygn. 26638, 26637

19. Raczyńska Kamila, Synakiewicz Alina : Szkoła wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, IBUK LIBRA, 2013. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

20. Sakowska Magdalena, Sikora Joanna, Żwirblińska Alina : Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko). - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003, sygn. 29009

21. Seidel Sylwia : Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej. - Warszawa : "Veda" : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1993, sygn. 26701, 26702

22. Simm Małgorzata, Węgrzyn-Jonek Ewa : Budowanie szkolnego programu profilaktyki. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 27902

23. Stryczniewicz Barbara : Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!). - Kraków : "Impuls", 2003, sygn. 29007

24. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / opracowanie merytoryczne Teresa Król. - Kraków : "Rubikon", 2005, sygn. 29165

25. Święcicka Justyna : Ja i grupa : trening dla uczniów. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2010, sygn. 29730

26. Tolerancja.pl : materiały dla nauczycieli / [red. merytor. Robert Chojnacki, Halina Wesołowska, Krystyna Zaufal]. - Kraków : "Znak", 2002, sygn. 32462

27. Warmuz-Warmuzińska Ewa : Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów. - Warszawa : "Difin", 2013, sygn. 31306, 31307

28. Wojcieszek Krzysztof: Wygrać życie : szkolny program profilaktyki. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2002, sygn. 29039

29. Wygrajmy młodość : scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum / pod red. Barbary Charczuk. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006, sygn. 29818

 

Artykuły z czasopism :

 

1. Alkohol – wróg, czy przyjaciel? : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Wleklińska Małgorzata // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 12-13

2. Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III gimnazjum / Halina Sutkowy // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30-31

3. Alkoholizm – problem nie tylko dorosłych / Sobczak Lucyna // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s. 16-18

4. Alkoholizm. Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy VIII SP / Wiesław Gruszczak // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 28

5. Asertywność – sposób na agresję : scenariusz zajęć / Kukiełka Bożena // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 23

6. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148

7. Bezpieczne pomaganie : scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum) / Sofulak-Skibińska Magdalena, Pohorecka Ina // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 147-148

8. Bohater, którego można naśladować. Propozycje zajęć w klasie VI / Prążyńska Wiesława Dorota // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 12-14

9. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23

10. Byłem nieszczęśliwy bez ciebie : scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Wierczińska Bożena // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 4, s. 9

11. Ciąża i co dalej? Zajęcia wychowawcze / Konecka Barbara // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 15

12. Cnota patriotyzmu. Scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum / Piotr Gostkiewicz // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 23

13. Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? - konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 20

14. Co mną rządzi? : rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI / Piech Marta // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 13.

15. Co mną rządzi? Rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI / Marta Piech // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 13

16. Co zrobić ze swoją złością : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP / Czeczot Iwona // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 24-25

17. Cukierki: scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III / Balon Agnieszka, Żwirowska Danuta // Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 28-29

18. Czego potrzebuje smutek? – scenariusz zajęć z elementami arteterapii / Pająk Barbara // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 9, s. 37-38

19. Czemu oni boją się życia? : szkoła ponadpodstawowa / Ippoldt Lidia, Kociołek-Kaszyńska Roksana // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 10, s. 48-50 [scenariusz zajęć o depresji u nastolatków]

20. Czy dotrzymujemy danego słowa? / Adamaszek Małgorzata // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 14-15

21. Czy jesteś swoim przyjacielem? Lekcja wychowawcza w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 27

22. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Katarzyna Pielak, Anna Rogalska-Saramak // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16

23. Czy miłość zawsze znaczy to samo? Konspekt - scenariusz dla grupy dziewcząt w wieku 18-19 lat / Sabina Hunia // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 38-40

24. Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum / Wyrozębska Maria // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 22

25. Czy potrafię przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. - 2012, nr 11 , s. 2

26. Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8 dod. s. V-VIII

27. Czy warto mieć hobby? Projekt lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. I w kl. I gimn. / Leksowska Lidia, Supronowicz Iwona // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 13-15

28. Czy wiesz, co jesz? : dodatki do żywności : konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III / Jaz Bogusława // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-11.

29. Czy wszystko musi być zaje…fajne? Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom. Scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum ( języka polskiego i WDŻ) / Mroczek Ewa // WYCHOWAWCA. – 2016, NR 9, s.30-31

30. Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / Krystyna Żuławnik-Rusnak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29

31. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... : scenariusz lekcji / Ambroziak Iwona, Piwczyk Ewa // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 28-29

32. Dlaczego   uczniowie   klasy   VIa   mniej   się   uczą?   :   scenariusz   zajęć   z wykorzystaniem metody metaplanu / Jasińska   Katarzyna // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 12, s. 12-13

33. Dlaczego zachowujemy się agresywnie : scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Białek Jolanta // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 139-141

34. "Dobre słowo leczy smutek". Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI / Anna Janik // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 21

35. Drama w wychowaniu / Grygier Urszula // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38-43 [Scenariusze lekcji wychowawczych. Temat 1: Jakie są przyczyny agresji? Temat 2: Poznaj samego siebie. Temat 3: Co to jest szczęście?]

36. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33

37. Dzień wdzięczności : szkoła podstawowa, kl. V-VII / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 10, s. 44-45 [scenariusz zajęć]

38. Godzina wychowawcza w klasie IV : scenariusz zajęć, w których aktywnie uczestniczą uczniowie i zaproszeni goście / Dębowska Teresa // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 11-12

39. Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć / Dorota Filipek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 16-17

40.Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów, prowadzących zajęcia wychowawcze w swoich klasach / Dorota Korzeniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 19-21

41. I ty możesz zostać Świętym Mikołajem : propozycja lekcji wychowawczej / Kaczmarzyk Iwona // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 26

42. Inni to także my - lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 22-23

43. Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. s. I-VI

44. Istota i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje. Konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece pedagogicznej / Marta Galos // Wychowawca. - 2001, nr 6, s.23

45. Jabłońska Bożena „Nie daj się wciągnąć” – zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów / // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 11-13

46. Jak blisko nie jest za blisko? : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-6

47. Jak mówić „Nie” – trudna sztuka odmawiania : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V / Wlazły Danuta // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 14

48. Jak pokonać stres ? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Sasin Małgorzata, Faleńczyk Izabela // Wychowawca. - 2019, nr 2, s. 14-15

49. Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. 2002, nr 4, s

50. Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej / Krzeszowiak Anna // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232-236

51. Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Górecka // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 16-17

52. Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego? / Żak Franciszka Grażyna // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 4-5

53. Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29

54. Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Bernadetta Górska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 26-27

55. Jak uleczyć zranione uczucia? : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Władysława Koczur-Walczak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 38

56. Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ze strony dorosłych? Scenariusze / Agata Wiśniewska // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 19-21

57. Jak zostać przyjacielem i znaleźć przyjaciela. Konspekt lekcji wychowawczej w kl. V-VIII SP / Maria Stabrawa // Wychowawca. - 1998, nr 4, s. 24

58. Jaki jestem? : scenariusz zajęć godziny wychowawczej dla klasy IV / Gmurzyńska Beata // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. [25].

59. Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa V / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6. s. 17-19

60. Jestem wartościowym człowiekiem – wzmacnianie poczucia własnej wartości // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 14-16

61. Jesteśmy sobie potrzebni : scenariusz na godzinę wychowawczą / Gill Danuta // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 9-10

62. Kartkówka z dobrych manier / Szot Beata // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 20

63. Każdy z nas jest wyjątkowy! / Kajdaniak Agnieszka, Rozmiarek Beata // Biblioteka Publiczna. - 2020, nr 2, s. 32-33

64. Kieszonkowe – wydatek czy dochód? O planowaniu wydatków : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV / Papaj Elżbieta // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 17-19

65. Kochać prawdziwie : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Mazur // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 40-41

66. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. s. IV-VIII

67. Krętymi ścieżkami integracji. Uczenie tolerancji dla osób niepełnosprawnych / Beata Igielska // Nowa Szkoła. 2002, nr 1, s. 16-18

68. Kształtowanie poczucia własnej wartości : scenariusze trzech zajęć / Słowikowska Teresa // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 8-9.

69. Kształtowanie postawy patriotycznej. Propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (III klasa gimnazjum) / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 22-23

70. Kto to taki? – wzajemne poznawanie się / Depczyńska Katarzyna // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 35-36

71. Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23

72. Lekcja obywatelstwa : scenariusz lekcji on-line dla klas IV-VI. Temat: Każdy z nas może być dobry i dzielić się tym co ma / Klimowicz Anna // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 6, s. 80-82

73. Ludzie różnią się między sobą : jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni? / Rosochacka Katarzyna // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 16-17 [Dotyczy godzin wychowawczych w klasie IV.]

74. Ludzie, którym ufam : propozycje lekcji wychowawczej w kl. VI szkoły podstawowej / Kaczmarzyk Iwona // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 19

75. Miłość i jej rodzaje : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadgimnazjalnych / Agnieszka Surdacka // Wychowawca. - 2013, nr 2 , s. 30

76. Mobbingowi mówimy stanowcze nie! : spotkanie drugie / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10,  

77. Moi przyjaciele : lekcja wychowawcza dla klas licealnych / Jolanta Makowska-Lech // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 39

78. Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. I gimnazjum / Gollis Mariola // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25.

79. Mowa ciała / Brzezińska Agnieszka // Drama. – 2001, z. 39, s. 16-19 [Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej.]

80. Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26-27

81. Mój rytm biologiczny : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-18

82. Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. / Anna Elżbieta Wiśniewska // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 27-28

83. Nałogi czy zdrowy styl życia? : scenariusz godziny dyspozycyjnej / Ciszewska-Cieślak Monika // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 13.

84. Narkotyki - konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. V-VII

85. Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić! : scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej / Lampkowska Joanna // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, dod. s. XII-XIV

86. Nastoletnie problemy i nie tylko... : scenariusz lekcji wychowawczej / Agnieszka Szychowska // Biblioteka w Szkole . - 2015, nr 4, s. 12-13

87. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12

88. Negocjacje - scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2 wkładka s. V-VIII

89. Nie bądź marionetką / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 153-154

90. Nie będę cię krzywdzić! / Aneta Wilczyńska // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 26-27

91. Nie chcę być odrzucony! : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej : spotkanie pierwsze / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28

92. Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 15-16

93. Nie rozmawiaj z nieznajomym / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 46-49

94. (Nie)spodziewany gość – czyli ze smutkiem też mi do twarzy : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Molenda-Bieniecka Jolanta // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 10, s. 38-39 [scenariusz zajęć]

95. Nie wszystkim dorosłym można zaufać / Wiśniewska Agata // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 40-43 [Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III SP.]

96. Niepełnosprawni są wśród nas... Konspekt zajęć wychowawczych / Agnieszka Brzezińska // Drama. - 2003/2004, z. 45, s. 12-13

97. Niepełnosprawność (propozycja lekcji wychowawczych) Małgorzata Olczyk-Szumińska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 24-25

98. Nigdy nie wkładaj serca do gipsu! : młodzież osoby dorosłe / Kociołek-Kaszyńska Roksana // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 10, s. 51-53 [scenariusz zajęć]

99. Odpowiedzialność za własne wybory / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2013, nr 4 , s. 28-29

100. Orły czy papugi : propozycja lekcji wychowawczej na temat zwyczaju lub obowiązku noszenia stroju szkolnego (mundurka) / Zbigniew Kruszewski // Katecheta. - 2010, nr 4, s. 10-11

101. Paląca butelka czyli o szkodliwości palenia papierosów : (scenariusz godz. wych. dla kl. I liceum) / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s

102. Palenie tytoniu, zdrowie albo życie wybór należy do ciebie : program zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Waldemar Więch // Lider. - 2000, nr 7-8, s

103. Papierosy a zdrowie człowieka. Scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 24-25

104. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26

105. Piórem, dłutem i batutą służyć ojczyźnie : scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Grzesiak // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 13-15

106. Plotka i jej skutki / Kowal Anna, Małgorzata Trajer . – Wychowawca. - 2017, nr 2, s. 31.

107. Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) / Pelikan Joanna // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4.

108. Poczuć własną wartość / Magdalena Sofulak-Skibińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 145-146

109. Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Skóra // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27-28

110. Podróż   z   „Krainy   Wściekłości”   do   „Krainy   Spokoju”   :   przykład   zajęć zrealizowanych w ramach programu wychowawczego „W kręgu przyjaźni / Zawadzka   Żanetta // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 6

111. Pokój najwyższym dobrem ludzkości : lekcja wychowawcza dla klasy V-VI szkoły podstawowej / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 27

112. Pomysł   na   siebie   i   swoje   życie   :   scenariusz   zajęć   dla   szkoły ponadgimnazjalnej / Liberska   Hanna // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 143-145 [10 godzinne warsztaty.]

113. Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości - (Wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać) / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12

114. Porozumienie bez przemocy : (konspekt zajęć terapeutycznych) / Pelikan Joanna // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13.

115. Poszerzanie słownika emocji - lekcja trzecia / Taraszkiewicz-Kępińska Zuzanna // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 143-144.

116. Powiedzcie nam, gdzie mam szukać pomocy / Ambroziak Iwona, Piwczyk Ewa // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 11-12

117. Poznajemy nasze zalety : lekcja wychowawcza w klasach IV i V szkoły podstawowej / Marzena Joanna Gębczyńska // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 29

118. Poznajmy się : scenariusz pierwszych zajęć wychowawczych z nową klasą / Lidia Kozielecka // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26

119. Praktyczne zastosowania energii dojrzewania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak-Skibińska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 75-84

120. Praktyczne zastosowania energii dojrzewania / Pohorecka Ina // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 75-84.

121. Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8

122. Prawdziwe wartości w życiu człowieka - scenariusz zajęć : szkoła podstawowa, kl. IV-VI / Graczyk Agnieszka // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, s. 28-30

123. Prawdziwy przyjaciel to skarb : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej / Magdalena Hepner-Widlo // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21

124. Program profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Elżbieta Rosińska // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 36

125. Promuj zdrowie! : scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych / Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 15

126. Propozycja bloku tematycznego – klasa V (j. polski, historia, sztuka, godzina wychowawcza) Łyczewska Anna // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 50-53

127. Propozycje lekcji z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum / Mosańska, Izabella // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 23-24.

128. Proszę taty, palenie to same straty : [zajęcia o nikotynie dla klasy III szkoły podstawowej realizowane w ramach programu wychowawcy klasowego] / Keklak Małgorzata // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 15-16

129. Przemoc i agresja. Konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 22

130. Przy stole : scenariusz zajęć w klasie IV szkoły podstawowej / Kluczewska – Madeja Violetta // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 10, s. 32-33

131. Przyjaciel - dobre lekarstwo na samotność : propozycja lekcji wychowawczej dla klasy IV / Gola Beata // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 4.

132. Przyjaźń nie przychodzi od razu : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Malon Krystyna // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 15

133. Przyjaźń to... : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy 3 gimnazjum lub 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych / Beata Szczelina // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 22-23

134. Racjonalne gospodarowanie wodą w domu. Scenariusz zajęć lekcji wychowawczych w kl. IV-VI SP / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 24-25

135. Regulowanie emocji - lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 147-149

136. Rodzina / Bojarska Małgorzata // Wychowawca. – 2000, nr 3, s. 42-43

137. Rodziny zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Głowacka Jolanta, Jankowska Urszula // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 8-9

138. Rozmowy na całkiem łatwe tematy : cykl zajęć dla młodzieży / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole . - 2013, nr 6, s. 16-19

139. Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia / Malon Krystyna // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 19-20

140. Rozpoznaję zagrożenia - sekty. Konspekt lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych i licealnych / Czesława Baś // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22

141. Rozpoznawanie emocji - lekcja czwarta. [Cz. 4] / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 149-150

142. Rozwiązujemy problem / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 148-149

143. Różnimy się i jesteśmy do siebie podobni : propozycja lekcji wychowawczej / Podgórna Lucyna // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 15-16

144. Samoakceptacja i poczucie wartości : scenariusz zajęć / Van Laere Karolina // Remedium. - 2017, nr 11, s. 8-10

145. Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Majchrzak Tomasz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5.

146. Sąd nad alkoholem : konspekt lekcji wychowawczej (gimnazjum) / spotkanie integracyjne dla uczniów i rodziców / Alicja Sawicka // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 30-31

147. Scenariusz lekcji on-line dla klas VII-VIII. Temat: Solidarność międzyludzka - troska człowieka o innych / Klimowicz Anna // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 6, s. 83-85

148. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Sochocka Kinga, Van Laere Karolina // Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 11-13 [cyberprzestrzeń]

149. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Sochocka Kinga, Van Laere Karolina // Remedium. - 2017, nr 9, s. 16-18 [racjonalne zakupy]

150. Pięć scenariuszy zajęć z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji na lekcjach wychowawczych / Alicja Piegdoń // Aura. - 2004, nr 9, Dodatek dla szkół: Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych [w całości poświęcony zagadnieniom ekologii na godzinach wychowawczych wszystkich etapów kształcenia], s. 5-92

151. Scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Grażyna Lewińska. Sześć scenariuszy zajęć z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji na lekcjach wychowawczych // Aura. 2004, nr 9, Dodatek dla szkół

152. Scenariusze dla klasy I-III szkoły podstawowej / Izabella Matejko, Beata Nowakowska. Osiem scenariuszy lekcji z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji na lekcjach wychowawczych // Aura. - 2004, nr 9, Dodatek dla szkół

153. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jamorska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 16-17

154. Sposoby   uatrakcyjniania   lekcji wychowawczych / Bogalecka   Renata,   Lipczyńska – Rahmant   Beata // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, dod. s. I-VI

155. Sprawy ważne i ważniejsze : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III szkoły podstawowej / Sasin Małgorzata // Wychowawca. - 2019, nr 10, s. 24

156. Sytuacje trudne i ja. Propozycja zajęć wychowawczych / Depczyńska Katarzyna // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 16-17

157. Szacunek : scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów kl. IV-VI / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2013, nr 1 , s. 28-29

158. Szanujemy   mienie   prywatne,   szkolne   i   społeczne.   Scenariusz   lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Rypińska   Beata // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 12

159. Sztuka komunikacji interpersonalnej / Milewska Hanna // Lider. – 2001, nr 6, s. 29-30 [Zawiera scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV SP.]

160. Sztuka prezentacji (scenariusz lekcji wychowawczej) / Piotr Tadeusz Kąkol // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 51-53

161. Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu / Błażejewska   Halina // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 13-14

162. Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26

163. Techniki komunikacyjne : scenariusz zajęć / Van Laere Karolina // Remedium. - 2017, nr 10, s.18-20

164. Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, dod. s. V-VII

165. Temat : Mój tata to Ktoś. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / Sasin Małgorzata // Wychowawca. - 2019, nr 12, s. 22

166. Temat : Polskie tradycje wielkanocne : konspekt lekcji wychowawczej w klasie IV szkoły podstawowej : Bojarska Małgorzata // Wychowawca. – 2000, nr 3, s. 41

167. Terapia wychowawcza w klasie VI (ramowy program oraz przykładowy scenariusz zajęć) / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, s. I2-2II (wkł.)

168. To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Słowikowska Teresa // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 14-16 [Zawiera scenariusze zajęć pt. : Czy to tylko złość, czy już agresja?, Jak radzić sobie z agresją?, Jak panować nad sobą.]

169. Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) / Wlazły Danuta // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20.

170. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : (konspekt godziny wychowawczej) / Pelikan Joanna // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 21-25.

171. Trening pewności siebie. Jak oswoić nieśmiałość? : scenariusz zajęć dla młodzieży / Kasprzyszak Elżbieta // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 1, s. 11-15

172. Trudne sytuacje   i   trudne   decyzje   :   konspekt   zajęć wychowawczych dla klasy III / Ryba   Bożena,   Pasławska   Halina // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 14-15

173. Uczymy się dobrych manier : propozycja lekcji dla klasy I i II gimnazjum / Bieniecka Urszula // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 13-14

174. Umiem być przyjacielem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Wolniewicz, Hanna // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 21.

175. Uważaj jakie składasz obietnice… - scenariusz zajęć bibliotecznych dla młodzieży z wykorzystaniem prezentacji komputerowej : szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa / Sadowska Adrianna // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 10, s. 54-55 [scenariusz zajęć]

176. W świecie marzeń i iluzji / Gajewska Beata // Wychowawca. – 2000, nr 2, s. 43

177. Wagary – czy to się opłaca? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Jankowska   Urszula,   Głowacka   Jolanta // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 15-16

178. Wartość przyjaźni : scenariusz zajęć dla klas V -VI szkoły podstawowej / Katarzyna Świątkiewicz, Paulina Kruszewska // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21

179. Widzieć, reagować, przeciwstawiać się, czyli o odpowiedzialności świadka czynu zabronionego : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, dod. s. V-VII

180. Wizja człowieczeństwa na podstawie wybranych utworów Literackich / Krella Stanisława, Panfil Irena // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 5, s. 1-4

181. Wolontariat – służba na rzecz innych. Konspekt zajęć / Michalak Urszula // Biblioteka w Szkole. –2002, nr 12, s. 10-11

182. Wpływ narkotyków na organizm człowieka : zastosowanie metaplanu na lekcji wychowawczej / Blitek Ewa , Czepiec – Mączka Anna // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 9-10

183. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / Anatol Bodanko. - Kraków : "Impuls", 1999. - 271 s. 2.

184. Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów / Stojak-Ślęczek Ewa // Nowa Szkoła. –2003, nr 10, s. 22-23 [Materiały na godzinę wychowawczą.]

185. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6

186. Wzmacnianie   motywacji   uczniów / Stojak – Ślęczek   Ewa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 31-33

187. Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II ) / Czesława Baś // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21

188. Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

189. Zajęcia na temat przemocy / Kurzawa Róża // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 431-433

190. Zakochanie : lekcja bliskości / Dziewieki Marek // Wychowawca. - 2019, nr 7-8, s. 24-25

191. Zapoznajemy się z sylwetką patrona szkoły : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Bodoń Izabela // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 20.

192. Zdobywamy przyjaciół / Zawadzka Żanetta // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 7

Oprac. K. Kalinowska
na podst. zbiorów CRE WŁ
w Piotrkowie Trybunalskim
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie
2021