Agresja

Agresja : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

1. Aronson Elliot : Człowiek istota społeczna. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 234-277, sygn. 28251

2. Bauer Joachim : Granica bólu : o źródłach agresji i przemocy. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2015, sygn. 33977

3. Biel K. : Rozwój agresji i u dzieci w kierunku niedostosowania społecznego // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. K. Biel, J. Kusztal. – Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. – S. 75-102, sygn. 30057

4. Czemierowska-Koruba Ewa : Agresja i przemoc w szkole czyli Co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014, sygn. 31680

5. Danilewska Joanna : Agresja u dzieci : szkoła porozumienia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. 28207

6. Grochulska Joanna : Agresja u dzieci. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. 26755

7. Guerin Suzanne Hennessy Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, sygn. 2008, 31278, 30218

8. Haug-Schnabel Gabriele : Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : "Jedność", 2001, sygn. 27845

9. Herbert Martin : Mamo, on mnie bije!. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. 29406

10. Kenrick Douglas T., Neuberg Steven L., Cialdini Robert B. : Psychologia społeczna. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 487-539, sygn. 34542, 28155

11. Knez Renata, Słonina Wojciech M. : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2002, sygn. 29163

12. Kołodziejczyk Andrzej : Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów // W: Edukacja Zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. 29778, 32733

13. Krahé Barbara : Agresja. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. sygn. 29392

14. Liberacki Marcin, Becmer Dariusz : Agresja w szkole podstawowej i gimnazjum : wybrane aspekty socjologiczne // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – s. 207-217, sygn. 31111

15. O'Moore Mona, Minton : Stephen James Jak opanować przemoc w szkole. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008, sygn. 29251

16. Pluta Teresa : Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. 28116, 29040, 30507

17. Popławska Agata : Elementy przemocy i agresji w edukacji wczesnoszkolnej // w: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 385-395, sygn. 29842

18. Portman Rosemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008, sygn. 33220

19. Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 107-122, 29157, 28956

20. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011, sygn. 30214

21. Ranschburg Jenö : Lęk, gniew, agresja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980, sygn. 18948, 26946

22.Renata Knez, Wojciech M. Słonina : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 29163

23. Rogge Jan-Uwe : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji?. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. sygn. 29565, 29164

24. Rumpf Joachim : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, sygn. 28524, 30216

25. Szczepanik Renata, Jaros Agnieszka : Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, IBUK LIBRA, 2016. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

26. Trudna dorosłość osób ze zespołem Downa : jak możemy wspomóc ? / red. Bogusława Beata Kaczmarczyk . – Kraków „Impuls”, 2010   Sygn. 30030

27. Zasępa Ewa : Charakterystyka funkcjonowania intelektualnego osób z zespołem Downa // w: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / red. Jarosław Rola, Marina Zalewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002. - S. 58-75, sygn. 28273

28. Zielińska Monika : Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012, sygn. 32324

29. Zubrzycka Elżbieta : Dręczyciel w klasie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. 29397

30. Zubrzycka Elżbieta: Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. 29527

31. Życzliwość i agresja w języku i kulturze /red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, sygn. 32485

Artykuły z czasopism:

1. Anielska Agnieszka, Wróblewska Violetta Lepiej zapobiegać, niż leczyć // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 37-39Program profilaktyczny. Ćwiczenia relaksacyjno-wyciszające.

2. Bałka Agnieszka. W: Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29.

3. Bawoł Joanna : Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 5-8.

4. Bednarz Wioletta, Zygulska Anna : Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 20003, nr 5, s. 33-35.

5. Białek Jolanta Dlaczego zachowujemy się agresywnie : scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // Psychologia w Szkole. -2006, nr 1, s. 139-141

6. Bocheńska Elżbieta : Przedszkolne zabawy przecie agresji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 38-42.

7. Bukowska Iwona : Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole – refleksje przed i pozajęciowe (również scenariusz zajęć biblioterapeutycznych –„siedmiu Wspaniałych – dręczenie i przemoc w szkole” dla dzieci 7-11 lat) // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 40-43

8. Czarnecka Dorota : Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 26-28

9. Czernicka Justyna Pójdziesz z nami : scenariusz przedstawienia [Na podstawie fragmentu powieści „Pinokio”. Można wykorzystać jako spektakl profilaktyczny przeciwko agresji] // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 23-25

10. Dereń-Dublicka, Krystyna Grażyna Korczak : Żyj inaczej -nie ulegaj żadnej presji, baw się, działaj bez agresji (samorządowa szkoła podstawowa -autorski program prozdrowotny) // Lider. - 2005, nr 2, s. 13-15

11. Dunin-Wilczyńska Ewa : Przemoc i agresja dzieci // Życie Szkoły. – 2011, nr 4, s. 5-[11]

12. Gaś Zbigniew B. : Zero tolerancji dla przemocy w szkole // Remedium. – 2007, nr 7, s. 4-5 [Szkolny program profilaktyczny]

13. Gorący Alicja, Mikicin Mirosław : Zachowania agresywne - młodzieży gimnazjalnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 11, s. 22-24

14. Górecka Anna W. : O agresji werbalnej : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy VI szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2018, nr 5, s. 34-35.

15. Grygier Urszula : Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 8-9

16. Grygier Urszula : Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43 [Scenariusze lekcji wychowawczych. Temat 1: Jakie są przyczyny agresji? Temat 2: Poznaj samego siebie. Temat 3: Co to jest szczęście?]

17. Grygier Urszula Drama w wychowaniu /        / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43

18. Iłendo-Milewska : Agnieszka Program "Stop przemocy" w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 47-48

19. Jakubczyk Kamila : Agresja : czym jest i jak sobie z nią radzić // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 32-33.

20. Janukowicz Maria : Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32

21. Jędryszek-Geisler Aleksandra : Agresywna młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 30-34

22. Jonakowska Ewa : Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce. [Cz. 1] // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 26-29 [Definicja przemocy i agresji w szkole. Badania dotyczące przemocy w szkole, przeprowadzone w 2011 roku. Reakcje szkoły na zjawisko agresji wśród uczniów]

23.Kałużna-Lis Grażyna : Społeczne uwarunkowania agresji // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 10-11

24. Karasowska Aleksandra : Sprawcy i ofiary // Remedium. - 2007, nr 10, s. 6-7 [Zapobieganie agresji w szkole. Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”]

25. Karłyk-Ćwik Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13

26. Kocemba Iwona : Ci, którzy dręczą innych // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 133-139

27. Kochelak Julia : Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 3-4

28. Kołodziejczyk Jakub : Metoda Wspólnej Sprawy // Remedium. – 2010, nr 7/8, s. 15-17

29. Kołodziejczyk Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 109-116

30. Komorowska Marta : Agresja w różnym wieku - przejawy i konsekwencje // Remedium. – 2009, nr 4, s. 8-9

31. Komorowska Marta : Przeciwdziałanie agresji // Remedium. – 2009, nr 2, s. 8-9

32. Komorowska Marta : Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci // Remedium. – 2008, nr 10, s. 6-7

33. Komorowska Marta : Zachowania agresywne - model psychologiczny. Cz. 1 // Remedium. – 2008, nr 11, s. 6-7

34. Kowalska Ryta : Przemocy i agresji w szkole możemy zapobiegać poprzez gry i zabawy stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. –2003, nr 10, s. 8-9

35. Krawczonek Magdalena : Agresja - problem współczesnej szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007 , nr 5 , s. 44-46

36. Kruk Bogusław : Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28 [Zapobieganie i zwalczanie]

37. Krysiński Łukasz Jak reagować na przemoc // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 38-41

38. Kudłacik Konrad : Agresja w szkole - jak sobie z nią poradzić? // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 4, s. 10-12

39. Kurzawa Róża : Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433

40. Lebieżyńska E. : Zachowania agresywne w świetle badań psychologicznych // Wychowawca. – 2012, nr 5, s. 8-9

41. Lubos Adam : Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19.

42. Majchrzak Tomasz : Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3–5

43. Maraszek Joanna : Temat: Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 22

44. May Wiesława : Geneza zachowań agresywnych // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-12 [Przyczyny, czynniki oraz etapy formowania się agresji].

45. Mazur Milena : Agresywny nastolatek // Remedium. - 2012, nr 11, s. 30-31 [Zachowania agresywne ucznia - studium przypadku.]

46. Młynarczyk Kamila : Agresywne dziewczęta // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 14-15

47. Morawska Iwona : Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19.

48. Morawska Ewa Joanna, Morawski Jacek Trening Zastępowania Agresji : (część 1) // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 29-36

49. Morawska Ewa Joanna, Morawski Jacek : Trening Zastępowania Agresji. Cz. 2) // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-90

50. Morawska Ewa, Morawski Jacek : Trening Zastępowania Agresji. Cz. 3 // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 105-109

51. Morawska Ewa, Morawski Jacek Trening Zastępowania Agresji. Cz. 4 // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 95-104

52. Morawska Iwona : Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 17-19 [Wybrane przykłady sytuacji lekcyjnych, które powinny zmobilizować uczniów do zastanowienia się nad problemem agresji oraz uświadomić potrzebę jej przeciwdziałania]

53. Morawski Jacek, Morawska Ewa : Program START : systemowa profilaktyka agresji w śródmiejskich szkołach podstawowych i gimnazjach Warszawy // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, s. 21-26

54. Moszczyńska Urszula, Pałyska Maciej, Raduj Joanna : Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 20-26

55. Nowocień Jerzy : Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 6-13

56. Ostasz Halina: Agresja w szkole : zajęcia warsztatowe dla nauczycieli // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 30

57. Ostaszewski Krzysztof Polityka, pedagogika i profilaktyka przemocy w szkole // Remedium. - 2007, nr 11, s. 1-3 [Program przeciwdziałania przemocy w szkole]

58. Osuch Maciej : Przeciw, a nawet za, czyli gdzie jesteś programie?// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 29-30 [Zapobieganie i zwalczanie]

59. Ożóg Kazimierz : O językowej agresji i przemocy w szkole // Język Polski w Szkole 4-6. – 2009/2010, nr 4, s. 39-41

60. Pawelski Leszek : Agresywny gimnazjalista // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 7

61. Pelikan Joanna : Porozumienie bez przemocy : konspekt zajęć terapeutycznych // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6. s. 3-5.

62. Pilarska Paula : Agresja i przemoc // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 61-67 [Scenariusz lekcji dla liceum na temat agresji.]

63. Pilarska Paula : Agresja i przemoc // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 61-67.

64. Pilczuk Bożena : Agresja wśród młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 9, s. 3-8 [Wyjaśnienie pojęcia agresji, jej przyczyn wśród młodzieży. Opis jakie istnieją programy profilaktyki szkolnej związanej z agresją. Badania dotyczące zdiagnozowania stanu polskiej szkoły w kontekście agresji i przemocy]

65. Podolski Paweł : Agresja w szkole - przyczyny i przejawy // Remedium. – 2012, nr 5, s. 1-3 [Przejawy szkolnej przemocy dzieci i młodzieży, przyczyny oraz konsekwencje zachowań agresywnych].

66. Prajsner Mira : Wokół agresji // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 50-51

67. Prajsner Mira : Zero tolerancji dla przemocy w szkole // Remedium. - 2007, nr 5, s. 1-4 [Zapobieganie przemocy – program]

68. Praszek Andrzej : Przejawy agresji - w szkołach gimnazjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 29-32

69. Raczkowska Jadwiga : O agresji, przemocy, brutalności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 36-44

70. Rafałowicz Wioletta : Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów? : (prelekcja dla rodziców) // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 19 [Przemoc w szkole. Przyczyny zachowań agresywnych wśród uczniów. Porady dla rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze.]

71. Rafałowicz Wioletta : Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29.

72. Rechnio Beata : Agresja // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 16

73. Rechnio-Kołodziej Beata : Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s. 8-9

74. Słowikowska Teresa : To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 14-16 [Zawiera scenariusze zajęć pt. : Czy to tylko złość, czy już agresja?, Jak radzić sobie z agresją?, Jak panować nad sobą.]

75. Słowikowska Teresa To trudne... : cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum)/ // Nowa Szkoła. -2005, nr 8, s. 14-16

76. Sofulak-Skibińska Magdalena, Pohorecka Ina : Bezpieczne pomaganie // Psychologia w Szkole. -2008, nr 4, s. 147-148.

77. Stawowska Agnieszka : Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 25-27 [Scenariusz.]

78. Szot- Odrobina Edyta : Agresja dzieci i młodzieży // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 17-20

79. Ślaski Sławomir, Puławska Iwona, Szwarc Joanna : Agresja a empatia wśród studentów // Remedium. – 2010, nr 12, s. 4-5

80. Ślepowron-Korwin Dorota : Głos w dyskusji o agresji w szkole // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 11, s. 29-30

81. Tomczyk Lucyna Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25 [Zapobieganie i zwalczanie. Scenariusz spotkania z rodzicami. Warsztaty dla rodziców]

82. Tomera Małgorzata : Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s. 37-38.

83. Wiśniewski Daniel : Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 20-22

84. Wodnicka Ewa, Wiewiórka Renata, Zaręba Marek : Program przeciwdziałania przemocy w Szkole Podstawowej Nr 72 w Krakowie // Lider. - 2003, nr 9, s. 17-20

85. Wodnicka Ewa, Wiewiórka Renata : „Tydzień bez agresji. Nie zamykaj oczu” w Szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie // Lider. - 2004, nr 12, s. 7-9 [Materiały repertuarowe. Program profilaktyczny.]

86. Wodzińska Anna : Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe? : scenariusz zajęć podczas "zielonej szkoły" (kl. III-IV SP) // Wychowawca. - 2016, nr 4, s. 28-29.

87. Wojciechowski Mieczysław : Program „Zero tolerancji” – czy kary i zakazy? // Remedium. - 2007, nr 6, s. 6-7

88. Wojcieszek Krzysztof A. : Którędy bezpieczniej do szkoły? // Remedium. - 2007, nr 6, s. 4-5 [Szkolny program profilaktyczny.]

89. Zygmunt Teresa : Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne // Lider. – 2008, nr 9, s. 13-16

90. Żuławnik- Rusnak Krystyna : Agresywne zachowania dzieci - wpływ rodziny // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 8-9

Oprac. K. Kalinowska
na podst. zbiorów CRE WŁ
w Piotrkowie Trybunalskim
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie
2021