Edukacja na odległość (lekcje online)

Edukacja na odległość (lekcje online) : zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Zbiory zwarte:

1. Barabasz Grażyna : Nauczanie i uczenie się w sieci : Kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; IBUK Libra, 2016. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

2. E-learning jako metoda wykorzystywana w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych - kontrowersje wokół e-learningu // w : Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych : podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia / red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska. - Łódź : "Ego", 2011, s. 125-144, sygn. 31726

3. E-learning na uczelniach. Koncepcje, organizacja, wdrażanie : Koncepcje, organizacja, wdrażanie / red. Ryszard Tadeusiewicz. Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2009. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

4. Grzejszczyk Elżbieta: Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007, sygn. 30649

5. International Journal of Research in E-learning 2015. Vol. 1 (2) / red. Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Piet A.M. Kommers. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2015. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

6. International Journal of Research in E-learning 2016. Vol. 2 (1) / red. Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Antonio Dos Reis. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2016. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra.Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN.Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

7. International Journal of Research in E-learning 2016. Vol. 2 (2) / red. Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Antonio Dos Reis. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2016. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra.Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

8. Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opsiem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19 / Jacek Woźniak [i in.] - Warszawa : CeDeWu, 2020, sygn. 35201

9. Lorens Roman : Nowe technologie w edukacji . – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; IBUK Libra, 2013. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra.Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

10. Małgorzata Celuch : KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 2 - Ocenianie w nauczaniu zdalnym - Frekwencja w czasie pandemii - Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych - Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych. - Wiedza i Praktyka ; IBUK Libra, 2021. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

11. Pitler Howard, Hubbel Elizabeth R., Kuhn Matt : Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015, sygn. 31597, 31596

12. Plebańska Marlena : E-learning : tajniki edukacji na odległość. - Warszawa : "C. H. Beck", 2011, sygn. 30240

13. Plebańska Marlena : E-learning : tajniki edukacji na odległość. - Warszawa : "C. H.Beck", 2011, sygn. 30240

14. Postępy e-edukacji / red. Lech Banachowski. - Warszawa : Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych ; IBUK Libra, 2013. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego

15. Przybyła Wiesław, Ratalewska Magdalena : Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - 2012, sygn. 32166

16. Smyrnova-Trybulska Eugenia : Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2018. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra.Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN.Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

17. Szczepaniak-Sobczyk Laura : E-learning w edukacji humanistycznej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; IBUK Libra, 2018. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra. Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

18. Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacyjnych / red. Piotr Wdowiński. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2015. Ta pozycja jest dostępna przez Internet na platformie IBUK Libra.Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki lub kontaktu telefonicznego.

19. Wedeł-Domaradzka Agnieszka, Raczyńska Anita : Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? : poradnik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, [2013], sygn. 32165

20. Wieczorkowska Grażyna : Psychologiczne ograniczenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2011, sygn. 30766

Zbiory ciągłe:

1. Bartoszewicz Małgorzata : E-learning jako forma wspomagania kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych // NOWA SZKOŁA. - 2014, nr 3, s. 32-38

2. Bartuś Katarzyna : Wykorzystanie platformy e-learningowej w konkursie historycznym czyli Jak łatwo i przyjemnie nauczyć się czegoś nowego // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2015, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 3, s. 19

3. Bobko Katarzyna : E-nauczanie - moda czy konieczność? // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2011, nr 5, s. 14-16

4. Bolibok Elżbieta, Grodecka Ewa : E-szkoła okiem nauczyciela // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 24-25

5. Brewczyńska Magdalena : Aktywny online – nauczanie i uczenie się poprzez wirtualne spotkania // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2020, nr 3, s. 17-20

6. Brewczyńska Magdalena : Była sobie kostka : wirtualna rzeczywistość w krainie książki // BIBLIOTEKA - CENTRUM INFORMACJI. - 2019, [nr] 4, s. 3-4

7. Brzezińska A. : E-learning : nowe wyzwania rozwojowe i edukacyjne? // REMEDIUM. – 2011, nr 9, s. 1-3

8. Czub Małgorzata : E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 9, s. 35-37

9. Dymel Anna : Projektowanie ćwiczeń i kursu blended-learningowego // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 4, s. 29-36

10. Giniewska Anna, Kacprzak Magdalena : Edukacja zdalna. Jak motywować do czytania? // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 38-39

11. Gołębiewska Ilona : E-learning - moda czy konieczność? // WYCHOWAWCA. - 2015, nr 11, s. 22-23

12. Gruca Anna N. : Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 3, s. 10-13

13. Hyla Marek : Szybciej - krócej - dalej // EDUKACJA I DIALOG. - 2010, nr 1/2, s. 34-35

14. Jarosińska E. : Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się // EDUKACJA. – 2010, nr 2, s. 62-66

15. Jaszczuk Andrzej : E-learning: co jeszcze przed nami? // EDUKACJA I DIALOG. - 2010, nr 5/6, s. 23-25

16. Klimowicz Anna : Lekcja obywatelstwa : scenariusz lekcji on-line dla klas IV-VI. Temat: Każdy z nas może być dobry i dzielić się tym co ma // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 80-82

17. Klimowicz Anna : Scenariusz lekcji on-line dla klas VII-VIII. Temat: Solidarność międzyludzka - troska człowieka o innych // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 6, s. 83-85

18. Kołodziejczyk Witold : W edukacji wyprzedzić przyszłość // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 40-43

19. Lalke Izabela : Jak zorganizować apel w sieci podczas nauki online? // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 24-25

20. Langner Barbara : Projekty eTwinning w bibliotece szkolnej // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 16

21. Malinowski Mariusz : Przekroczyć cyfrowy rubikon... // EDUKACJA i DIALOG. - 2011, nr 11/12, s. 48-51

22. Marchel Paweł : Ciekawe i atrakcyjne pomysły na zdalne lekcje wychowania fizycznego. Część 1 // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2020, nr 6, s. 14-16

23. Marchel Paweł : Wychowanie fizyczne w czasie pandemii – trzy propozycje na zajęcia zdalne // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 5-7

24. Marcol Anna : Grywalizacja w sieci // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 24-25

25. Marcol Anna : Worldwall – nauka i zabawa w jednym! / // BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI. – 2021, nr 1, s. 20-23

26. Michniuk Anna : Praca w chmurze : zdalnie, wirtualnie, ale razem // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 11, s. 18-21

27. Michniuk Anna : Praca w chmurze: zdalnie, wirtualnie, ale razem (wykorzystanie elektronicznych mediów w edukacji) // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 11, s.18-21

28. Milczewska Magdalena : O programach Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji // WYCHOWANIE w PRZEDSZKOLU. - 2014, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 5-6

29. Morbitzer Janusz : Szkoła w pułapce Internetu // EDUKACJA i DIALOG. - 2010, nr 9/10, s. 18-27

30. Norkowska Katarzyna : Wykład to nie wszystko : korzyści płynące z wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle na uczelniach wyższych // JĘZYKI OBCE w SZKOLE. - 2009/2010, nr 6, s. 201-204

31. Nowak Małgorzata : Szkoła w reżimie sanitarnym // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 19-23

32. Obuchowska Joanna : Praca zdalna - wskazówki dla nauczycieli // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 55-61

33. Ostarek Ewa : Nauczanie zdalne: jak się do niego przygotować? // ŻYCIE SZKOŁY. - 2021, nr 2-3, s. 16-21

34. Ostrowicki Michał : Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online // EDUKACJA i DIALOG. - 2011, nr 5/6, s. 26-31

35. Palka Ewa : Grupy dyskusyjne Google jako narzędzie efektywnej komunikacji nauczyciela z uczniem // JĘZYK POLSKI w LICEUM. - 2015/2016, nr 2, s. 51-68

36. Peszko Piotr : Projektowanie ma sens // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 66-69

37. Pietrzak-Płachta Iwona : Konkurs online krok po kroku – okiem praktyka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 5, s. 18-19

38. Pilna Dorota : Nauczanie zdalne nie takie straszne – czy na pewno ? // CHARAKTERY. – 2021, nr 2, s. 25-29

39. Piotrowski Dominik Mirosław : Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska "Adobe Connect" w szkole ponadgimnazjalnej) // WYCHOWANIE Na Co DZIEŃ. – 2012, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna s. VII-VIII

40.Piotrowski Paweł : Jak prowadzić zajęcia sportowe online i uratować swoja grupę? // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 10-11

41.Pokrzycka Lidia : Edukacja w środowisku informacyjnym // NOWA SZKOŁA. - 2013, nr 1, s. 50-52

42.Pokrzycka Lidia : E-learning - nowe oblicze edukacji // NOWA SZKOŁA. - 2012, nr 7, s.47-51

43.Pokrzycka Lidia : Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła // NOWA SZKOŁA. -2013, nr 3, s. 47-50

44.Polak Marcin : Czy e-learning zepchnie szkoły w niebyt? // EDUKACJA i DIALOG. - 2011, nr 3/4, s. 68-69

45.Polasiak Grażyna : Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie // WSZYSTKO dla SZKOŁY. - 2010, nr 5, s. 21

46.Polcyn-Matuszewska Sylwia : W świecie wirtualnych bohaterów. Scenariusze lekcji dla uczniów klas I-III, V, VI // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 11, s.25-27

47.Polcyn-Matuszewska Sylwia : Webinaria w szkole // REMEDIUM. - 2017, nr 4, s. 30-31

48.Pośpiech Beata : Quizy w Moodle - jako jeden ze sposobów na powtórkę materiału z matematyki przed egzaminem maturalnym // NAUCZYCIEL i SZKOŁA. - 2014, nr 1, s. 23-24

49. Pruszko Grzegorz : Edukacja online - przegląd programów do realizacji atrakcyjnych lekcji // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2020, nr 3, s. 40-43

50. Rose Colin : W jaki sposób platforma edukacyjna może usprawnić proces nauki i nauczania oraz zmniejszyć nakład pracy nauczyciela // EDUKACJA i DIALOG. - 2014, nr 1/2, s. 6-13

51. Rzeszotek Mariusz : Czy e-sport może być wartościowym uzupełnieniem lekcji wychowania fizycznego? / // WYCHOWANIE FIZYCZNE. – 2020, nr 5, s. 39-41

52. Sielatycki Mirosław : Edukacja postpandemiczna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 10-13

53. Sobańska Aleksandra : Wakacje w sieci, czyli pomysły na zabawę z grami w czasie epidemii i bibliotekarskie wyzwania // BIBLIOTEKA PUBLICZNA. – 2020, nr 6, s. 3-5

54. Sochacka Monika : Jak pracować z uczniami kl. IV-VIII w czasie pandemii // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 3, s. 20-22

55. Spotkanie autorskie online / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2021, nr 7-8, s. 8-9

56. Szeląg Anna : Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym // BIBLIOTEKA w SZKOLE. - 2011, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 3-8

57. Tomaszewska Barbara : Rekrutacja zdalna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2020, nr 7, s. 27- 29

58. Turula Anna : Nauczyciele języków obcych, moodlemy się! // JĘZYKI OBCE w SZKOLE. - 2010, nr 10, s. 58-68

59.Tyl Marzena : Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno-komunikacyjną // BIBLIOTEKA w SZKOLE. - 2012, nr 5, s. 5-7

60. Waszek Agata : E-learning jako innowacja pedagogiczna // WSZYSTKO dla SZKOŁY. - 2010, nr 12, s. 18-23

61. Wojewodzic Krzysztof, GRZYBOWSKI Andrzej : Nie bój się e-learningu // PSYCHOLOGIA w SZKOLE. - 2011, nr 3, s. 54-58

62. Wróblewska Małgorzata : Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości // ŻYCIE SZKOŁY. - 2020, nr 3-4, s. 51-54

63. Zygnerska-Hajduk Jolanta : Planowanie językowych kursów e-learningowych // JĘZYKI OBCE w SZKOLE. - R. 54, nr 2 (2010), s. 73-78

Oprac. K. Kalinowska
na podst. zbiorów CRE WŁ
w Piotrkowie Trybunalskim
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie
2021