Chotomska Wanda- życie i twórczość

CHOTOMSKA WANDA - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Artykuły z czasopism :

Chotomalia '99 /Niedziela Stanisława // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 25-27
Jak literatura inspiruje pracę w przedszkolu / Rudzka Zofia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 187-189
Jak literatura inspiruje pracę w przedszkolu / Zofia Rudzka, Bogumiła Kilian, Urszula Wojna //Wychowanie w Przedszkolu. -1998, nr 3, s. 187-190
Kabaret na jednej nodze / Wanda Chotomska .-Łódź , 2000. - Rec. Ewa Sol //Nowe Książki. – 2000, nr 9, s. 38-39
Legendy polskie / Wanda Chotomska. - Warsz. , 2000 .-Rec. Gertruda Skotnicka //Nowe Książki. – 2000, nr 12, s. 71-72
Moje pisanie jest jak rozmowa / Wanda Chotomska : rozm. przepr. Kicler Agnieszka // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 3, dod. Świat książki dziecięcej nr 3, s. 3-5
Moje spotkanie z teatrem kukiełkowym : (udział w szkolnym przedstawieniu ,,Smok ze smoczej jamy'' według Wandy Chotomskiej) / Witkowska Iwona // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 35
Od nikogo nie odgapiam / Wanda Chotomska ; rozm. przepr. Elżbieta Barbara Szlęzak // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 205, dod. Duży Format nr 34, s. 22-23
Płynęłam z Leonardo Di Caprio / Wanda Chotomska ; rozm. przepr. Agnieszka Papieska //Głos Nauczycielski. - 2000 nr 51/52,
s. 14-15
Śpiewogry i melobajki / Mirosława Gawryłkiewicz //Guliwer. -1996, nr 1, s. 34-36
Wandalia Chotomistyczne czyli Rzecz o twórczości w życiu Wandy Chotomskiej . - Łódź , 2002 . - Rec. Kazimierz Szymeczko //Nowe Książki. – 2002, nr 7/8, s. 58-59
Wiersze i muzyka / Pijanowski Anatol Przemysław // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 57-58
Zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej / Joanna Karbowy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 104-106

Wydawnictwa zwarte :

Chotomska Wanda : Wars i Sawa : legenda o Warsie i Sawie oraz legenda o Sielawowym Królu z Mikołajek, Krakowska legenda o Smoku. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1979 (sygn. 18 262)
Frycie Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. Tom II – baśń i bajka, poezja książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982, s. 266-267 (sygn. 19 669)
Frycie Stanisław, Kaniowska-Lewańska Izabela : Kultura literacka w przedszkolu. Cz. II – Antologia. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, s. 302-305 (sygn. 21 545)
Skrobiszewska Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971, s. 60-62 (sygn. 8 996-c)
Lektury odległe i bliskie / wybór i oprac. Stanisław Frycie. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 102-109 ( sygn. 26 422)
Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974 / oprac. Lesław M. Bartelski. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977, s. 56-57 (sygn. 13 600-c)
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik bibliograficzny. T. 2, C-F / red. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 31-34 (sygn. 26 747 – c)
Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2 / red. Nauk. Włodzimierz Maciąg. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981, s. 42
(sygn. 19 213-c)

Oprac.A. Piekarska, K. Kalinowska
na podst. zbiorów Filii
w Opocznie 2010 r.