Czesław Miłosz– życie i twórczość

Czesław Miłosz – życie i twórczość

Wydawnictwa zwarte

1. BARTELSKI, Lesław : Sylwetki polskich pisarzy współczesnych. - Warszawa: WSiP, 1975 nr inw. 11 764-11 765

2. BURKOT, Stanisław: Literatura polska 1939-2009. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 nr inw. 29 779

3. CHRZĄSTOWSKA, Bożena: „Poezje” Czesława Miłosza. – Warszawa: WSiP, 1982 nr inw. 20202-20203

4. FIUT Aleksander : Czesława Miłosza autoportret przekorny. – Kraków: WL, 1988 nr inw. 24 864

5. MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991.- Warszawa: WSiP, 1992. S. 273-281 nr inw. 26 546

6. PIEŃKOSZ Konstanty : „Poezje” Czesława Miłosza. - Warszawa : 1990

nr inw. 26 104-26 105

7. WYKA Marta : „Legendy nowoczesności” Czesława Miłosza [W:] Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne ; II wojna światowa. - Katowice : Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych, 1999. – S. 406-417 nr inw. 27 405

Artykuły z czasopism

1. Czesław Miłosz : ekstatyczny pesymista / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2011, nr ½, s. 28-31

2. Czesław Miłosz : jego wiek / Edward Hirsch // Gazeta Wyborcza. - 2001, Dodatek nr 35, s. 19

3. Czesław Miłosz: moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka . - 2005, nr 1, s. 48-5-47

4. Czesław Miłosz : życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów kl. szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Cierniak // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 22-23

5. Czy pierwsze ma być pierwsze / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 2002, nr 41, s.9

6. Czy ten poeta jest heterykiem ?/ Beata Przymuszała // Teologia ciała Czesława Miłosza // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24

7. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz Ojciec objaśnia (szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60

8. Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... scenariusz poetycko – muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Wanda Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29

9. Dar nieprzemijania / Marcin Telicki // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 50-55

10. Divertimento krakowskie (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) Marek Bernacki // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 4-10

11. „Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / A. Kowalczyk // Polonistyka. – 1983, nr 2, s. 94-103

12. Dwa liryki Miłosza / B. Otrębski // Polonistyka . – 1989, nr 2, s. 87-92

13. Gdzie byłem i co robiłem / oprac. Anna Bikont // Gazeta Wyborcza. – 2004, nr 193, s. 4-11

14. Iść prostą linią / rozm. przepr. Michał Cichy // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 216, s. 16

15. Konkurs czytelniczy. Czesław Miłosz – życie i twórczość / Mirosława Grabowska // Biblioteka : Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s.18-19

16. Książka poety przeciwko władzy / Antoni Pawlak // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 216, s. 22

17. Ku królestwu księdza Jana / Barbara Gronek // Polonistyka.- 2003, nr 2, s. 89-95

18. Literaci Nagrody Nobla : Czesław Miłosz / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-25

19. ,, Mądrzejszy o większe zdziwienie”/ Renata Jarosz // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 11-12

20. Miejsce pod słońcem - ,, Ganek'' Czesława Miłosza(szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 28-35

21. Między hukiem, a ciszą Apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji)/ Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41

22. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 38-44

23. Miłosz, Dostojewski i Rosja / Monika Wójciak // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 31-37

24. Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // Polonistyka . – 2001, nr 4, s. 216-219

25. Miłosz w oczach licealistów / E. Kołodziejczyk, J. Zięba // Polonistyka . – 2002, nr 3, s. 170-174

26. Miłosz Wam wszystko wybaczy 2011 Rok Miłosza // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 4, s. 17-20

27. Miłosz wobec zła / Lidia Baranowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30

28. Miłosza punkty widzenia: interpretacja wybranych wierszy) / A. Wiech // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 254-264

29. Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu/ Agata Stankowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 14-18

30. Nike metafizyczna / Monika Kucia // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 233, s. 14

31. O Czesławie Miłoszu wspomnienie // Język Polski dla klas IV-VI. - 2004/2005, nr 3, 8-9

32. O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / B. Dymara // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 265-275

33. Odcienie emigracji : Czapski – Miłosz – Cioran / Marcin Jakusz // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28 - 33

34. Ostatnie wiersze Miłosza / Jerzy Sadecki // Rzeczpospolita. – 2006, nr 193, s. 16

35. Patrząc na turniej garbusów / rozm. przepr. Jerzy Illg // Rzeczpospolita. – 2001, nr 26, s. D1-D2

36. Poezja jak świat / Katarzyna Janowska // Polityka . – 2004, nr 34, s. 20-21

37. Polska w Europie/ Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska //Język Polski dla klas IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 51-59

38. Pokój na niby / Helena Zaworska // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 216, s.8-9

39. Pozytywne wibracje, czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza /Monika Wróbel // Polonistyka. -2005, nr 1, s. 60-62

40. Przeciwko chaosowi i nicości / Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita . – 2004, nr 191, s. IV (dodatek Czesław Miłosz 1911-2004)

41. Przemilczane... Miłosz czyta Orzeszkowa / Beata Przymuszała // Polonistyka. -2003, nr 8, s. 481-486

42. Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu . Rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / I. Borycka-Kowalska // Wszystko Dla Szkoły . - 2004, nr 3, s. 4-5

43. Słowo i obraz. Dzieła plastyczne na lekcjach języka polskiego (propozycja metodyczna dla klasy III gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Gimnazjum . – 2002/2003, nr 4, s. 26-31

44. Szczęście. 90-te urodziny Cz. Miłosza / Agnieszka Stawiarska // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 151, s. 8-16

45. Ucieczka poety / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Anna Bikont, Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 196, s.12-14

46. Umysł wyzwolony / Adam Michnik // Gazeta Wyborcza. – 2004, nr 191, s.4-5

47. „Unde malum ?''. Literackie surowce wtórne / Alina Biała // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475

48. Unde malum ?” - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych)/ Joanna Dębowska – Kępczyk // Język Polski w Liceum.- 2003/2004, nr 4, s. 25-37

49. W 90 rocznicę urodzin Cz. Miłosza -refleksje o wielkim poecie / Bożena Wójcik // Forum Nauczycielskie. – 2002, nr 19, s.1-0-11

50. „Widzę tam na dnie” / S. Jaworski // Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 83-87

51. Wieszcz rewolucji, Miłosz sam(2) / Agnieszka Stawiarska // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 304, s.21-23

52. Zachód Słońca wobec Miłosza / Barbara Gronek // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 57-59

53. Zaraz po wojnie / rozm. przepr. Joanna Gromek // Rzeczpospolita. – 1998, nr 214, s.13,15,16-17

54. Zawsze tęskniłam do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezja ani zanadto proza''. Scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35

Oprac. na podstawie zbiorów Filii w Opocznie Dorota Adamczyk