Dyskryminacja i uprzedzenia

DYSKRYMINACJA I UPRZEDZENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE:

Adler Ronald B., Rosenfeld Lawrence, Proctor II Russell F. : Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się.- Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2006 sygn. 28 494

Aronson Eliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M. : Psychologia społeczna : serce i umysł. - Poznań : Wyd. Zysk i S-ka, cop. 1997. - s. 536-589: [Uprzedzenia : przyczyny i lekarstwa] sygn. 27 218

Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M. : Psychologia społeczna. - Poznań : Wyd. Zysk i S-ka, 2006, s. 351-384 : Uprzedzenia : przyczyny i środki zaradcze [również stereotypy i dyskryminacja] sygn.28 800

Dominelli Lena : Rasa, płeć i praca socjalna (w:) Socjologia pracy socjalnej / wyb. i oprac. Martin Davies. - Katowice : „Śląsk”, 1999, s. 211-232
sygn. 28 182

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I : A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. –Warszawa : „Żak”, 2003, s. 820-830 [dyskryminacja płci] sygn. 28 151

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI : Su-U / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa „Żak”, 2007, s. 1148-1156 [uprzedzenie] sygn. 28 891

Encyklopedia politologii. T. 4 / red. Marek Żmigrodzki. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000, s. 91 sygn. 27 339

Goodman Norman, Wstęp do socjologii. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i s-ka, 1997, s. 151-164, [dyskryminacja ze względu na grupy etniczne i rasowe]
165-181 [dyskryminacja ze względu na płeć i wiek] sygn. 27 244

Kenrick Douglas T., Neuberg Steven L., Cialdini Robert B. : Psychologia społeczna. - Gdańsk : GWP, 2002. - S. 541-596: Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja sygn.28 155

Krahé Barbara : Agresja. - Gdańsk : GWP, 2006, s. 124-125 sygn.29 392

Łodziński Sławomir : Równość i różnica : mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. - Warszawa : Wyd. Nauk. Scholar, 2005, s. 224-261: Mniejszości narodowe i większość w Polsce po 1989 roku. Problem dyskryminacji i tożsamości etnicznej sygn.28 496

Mietzel Gerd : Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia. -Gdańsk : GWP, 1999, s. 362-365 sygn. 27 312

Percepcja społecznego konsensusu, myślenie stereotypowe, a skłonność do uprzedzeń (w:) Jednostka i społeczeństwo/ red. Maria Lewicka, przy współpracy Janusza Grzelaka. - Gdańsk : GWP, 2002, s. 161-184 sygn. 28 152

Polityka społeczna : podręcznik akademicki / red. Firlit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata. - Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2009, s. 263-275
sygn. 29 674

Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. – Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2008,
s.50-65 sygn. 28 956,29157

Rathus Spencer A.: Psychologia współczesna. - Gdańsk : GWP, 2006, s. 692-696 (uprzedzenie, zwalczanie uprzedzeń) sygn. 29 240

Stephen Walter G., Stephen Cookiem W. : Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji. - Gdańsk : GWP, 1999, s. 43-69 : Teorie na temat uprzedzeń [uprzedzenia, postawy, dyskryminacja, rasizm)] sygn. 27 315

Stoner James A., Frejman R. Edward, Gilbert Daniel R. : Kierowanie. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 204 [dyskryminacja w miejscu pracy] sygn. 27 930

Tokàrowà Anna : Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych, (w:) Pedagogika społeczna : debata : podręcznik akademicki. T.2 / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : PWN, 2007, sygn. 28 739

Zimbardo Philips G. : Psychologia i życie. - Warszawa : PWN, 1998, s. 568-577 [uprzedzenia i rasizm, seksizm] sygn. 27 221

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ambrosewicz-Jacobs Jolanta, Małecki Marian : Narysuj Siebie, Żyda, Cygana..." // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 6, s. 97-107

Arcimowicz Beata : Niebezpieczne uprzedzenia "my" i "oni" // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 57-60

Bendyk Edwin, Żakowski Jacek : Miłuj geja swego // Polityka. - 2005, nr 23, s. 28-32
Arendt Łukasz : Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie // Polityka Społeczna. - R. 35, nr 4 (2008), s. 36-37

Bilewicz Michał : Uprzedzająco poprawni uprzedzeni // Polityka. - 2007, nr 7, dod. s. 16-20

Bilewicz Michał : Widoki z oblężonej twierdzy // Polityka. - 2007, nr 43, dod. s. 32-34

Cieśla Joanna : Za mało za to samo // Polityka. - 2009, nr 17, s. 24-26

Czerwińska Kornelia : Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących - przegląd badań // Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 12-16

Denst-Sadura Aleksandra : Rozmawiajmy o dyskryminacji // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 5, s. 12

Dolata Roman, Murawska Barbara : Cechy nauczyciela i środowiska szkolnego a nasilenie dyskryminacji uczniów ze względu na płeć i pochodzenie społeczne // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 131-146

Finkielkraut Alain : Zagubione człowieczeństwo : esej o XX wieku. - Warszawa, 1999. - Rec. Piotr Łopuszański // Nowe Książki. - 1999, nr 9, s. 66-67

Glensk Urszula : Wypędzanie stereotypów // Nowe Książki. - 2008, nr 5, s. 68

Grygiel. Aneta : Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi // Praca Socjalna. - R. 24, nr 3 (2009), s. 56-67

Hertz Aleksander : Żydzi w kulturze polskiej. - Wyd. 2. - Warszawa, 2003. - Rec. Feliks Tych // Nowe Książki. - 2003, nr 11, s. 61-62

Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława : Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 120-125

Kamińska Urszula : Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 16-22

Karolczak-Biernacka Barbara, Wyżnikiewicz-Koop Zdzisława : Dyskryminacja w sporcie : fakty i symptomy // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9-10, s.19-24

Kasprzas Tomasz : Zbrodnie nienawiści // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 9-12

Kołaczek Bożena : Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 5/6 (2009), s. 2-6

Kołaczek. Bożena : Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - R. 35, nr 8 (2008), s. 4-8

Kowalski Sergiusz, Tulli Magdalena : Zamiast procesu : raport o mowie nienawiści. - Warszawa, 2003.- Rec. Janusz Dunin // Nowe Książki. - 2004, nr 2, s. 65-66

Kruszewski K. : Konserwatyzm i przystosowanie : szkoła amerykańska wobec wyzwań współczesności : Cz.2. : przeciw dyskryminacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 2, s. 15-39

Kucharski Robert : Czy sądy dyskryminują ojców? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 38-40

Kulczycka-Saloni Janina : Sprawa Dreyfusa w oczach Polaków // Polonistyka. -1996, nr 6, s. 337-344

Maj Anna : Mamy problem // Polityka. - 2009, nr 21, s. 28-30

Maliszewski Norbert Uprzedzenia: wolni od jawnych, spętani ukrytymi // Polityka. - 2008, nr 10, dod. Niezbędnik Inteligenta, s. 10-14

Nawrocki Rafał Żyd i upiór, wampir i gej : o pokrewieństwach / // Polityka. - 2006, nr 25, dod. Niezbędnik Inteligenta, s. 29-33

Nosal. Czesław S. : Psychologia uprzedzeń // Nowe Książki. - 2003, nr 12, s. 88-89
Nowak Anna : Dyskryminacja osób niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. – 2010, nr 10, s. 12-16

Ostrowski Marek : Jak grać z Rosją // Polityka. - 2010, nr 36, s. 84-87

Pogorzelska Marzanna : Lekcja języka - lekcją praw człowieka : uprzedzenia i antysemityzm : Holokaust // Języki Obce w Szkole. - R. 53, nr 1 (2009), s. 121-124

Prokop Jiří : Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole // Nowa Szkoła. - R. 66, nr 7 (2010), s. 33-37
Pudzianowska Dorota : Dyskryminacja osób niewidomych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 9, nr 3 (2009), s. 70-82

Raczkowska Jadwiga : AIDS // Poblemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, dod. Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie s. [50-57]

Rękawek Anna : Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 28, 37

Rohoziński Jerzy : Siła uprzedzeń // Nowe Książki. - 2005, nr 7, s. 34-35

Sorman Guy : W oczekiwaniu barbarzyńców. - Kraków, 1997. - Rec. Eugeniusz Moczuk // Polityka Społeczna. - 2000, nr 3, s. 29-31

Stomma Ludwik : Czas grzecznych antysemitów // Polityka. - 2003, nr 48, s. 114

Szukalski Piotr : Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) - przyczyny, przejawy, konsekwencje // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 11-15

Szymborski Krzysztof : Grzechy białych // Polityka. - 2004, nr 27, dod. s. 28-31

Śliwa Ewa : Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym / // Nowa Szkoła. - R. 60, nr 6 (2004), s. 47-51

Tabin Marek : "Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica..." // Nowe Książki. - 2007, nr 6, s. 16

Tolerancja i uprzedzenia młodzieży : raport z badań. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii, 1993. - Rec: (mt) // Nowe Książki. - 1994, nr 4, s. 58

Urbanowicz Joanna : Ateizm i dyskryminacja ze względu na wiek // Niebieska Linia. – 2006, nr 6, s. 6-8

Weiss Shevah : Czas ambasadora. - Kraków, 2003. - Rec. Jan Strękowski // Nowe Książki - 2003, nr 12, s. 65

Wieczorek Zbigniew : Ty, nieuku! - czyli o dyskryminacji werbalnej // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 9-14

Winnicka Ewa : Wymiatam kurze, wycieram uprzedzenia // Polityka. - 2002 , nr 33 s. 31-33

Wróblewska Urszula : Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66

Zacharuk Tamara, Zaremba Wanda : Niepełnosprawność jako czynnik dyskryminujący w percepcji młodzieży : raport badań // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, s. 23-29

Zaremba Marcin : Obcy element : kolejne ekipy władzy PRL posługiwały się antysemityzmem nie tylko w marcu 1968 r. // Polityka. - 2000, nr 12, s. 86-88

Zielińska Marta : Przeciw uprzedzeniom // Polonistyka. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 36-39
Oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie
Karolina Kalinowska