Dziadkowie w rodzinie

Dziadkowie w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE:

1. Wybrane problemy osób starszych / red. Agnieszka Nowicka, „Impuls”, Kraków, 2010, s. 151-159 sygn. 29600

2. Rodzina i dziecko / red. Maria Ziemska, PWN, Warszawa, 1979, s. 242-245

sygn. 23224, 23564, 18950, 17598, 17 698

3. Izdebska Helena, Przygotowanie do życia w rodzinie / Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972, s. 228-238 sygn. 9053

4. Rachalska Wanda, O miłości i rodzinie, Warszawa : Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych, 1973. sygn. 10527, 10528
5. Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian/ red. Zbigniew Tyszka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 2001, s. 259 sygn. 28011

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

1. Andrzejewska Jolanta : Spotkania dzieci i seniorów // Wychowanie
w Przedszkolu. - [R.] 59, nr 4 (2006), s. 5-8

2. Biela Agnieszka : Rola babci i dziadka w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 38-39

3. Bieńko Mariola : Znaczenie więzi międzypokoleniowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 3-11

4. Chmielewska Marzena : Rola dziadków w procesie socjalizacji // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 17-19

5. Czerwiński Paweł : Relacja dziadek – wnuk jako istotny element w kszatłtowaniu skryptu życiowego u osobydziecka // Edukacja i Dialog. 2010, nr 9/10, s. 67-69

6. Falkowska Justyna : Do czego potrzebni są dziadkowie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 46-48

7.Izdebska Jadwiga : Dom rodzinny w świadomości trzech pokoleń rodziny // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 3, s. 65-79

8. Jastrzębski Jerzy : Teraźniejszość starszego pokolenia jako problem młodzieży // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, numer specjalny, s. 19-28

9. K.S : O relacjach między wnukami i dziadkami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 37-39

10. Kowalczyk Danuta : Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji III wieku. - Bibliogr // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 41-48

11. Kulik Maria : Motyw dziadka w literaturze dla dzieci // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 21-24

12. Kuś Ewa : Rodzice rodziców // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 1, s. 30-32

13. Małecka Barbara : Więzi uczuciowe między dziadkami i wnukami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1993, nr 10; dodatek: "Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie" s. (167)-(168)

14. MałeckaBarbara : Dziadkowie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s. 14-16

15. Mann Małgorzata : Rodzice i dziadkowie jako „prawzory” // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 24-25

16. Marchow Marta : Dziadkowie // Remedium. - 2005, nr 2, s. 4-5

17. Mosakowska Renata : Zaproś dziadków do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 620-623
18. Parnicka Urszula : Wnuki potrzebują dziadków // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 22-24

19. Pepol Lidia : Olsztyńscy uczniowie o swoich dziadkach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 52-53

20. Pietkiewicz Barbara : Babcia anioł, dziadek stróż // Polityka. - 2002, nr 3, s. 3-8

21. Pietkiewicz Barbara : Saga dla wnuka // Polityka. - 2004, nr 4, s. 74-[77]

22. Skura Joanna : Dialog pokoleń // Wychowawca. – 2009, nr 12, s. 9-11

23. Sochaczewska Grażyna : Rola ojca i dziadka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1987, nr 5, s. 299-301

24. Stelmach Monika : Babcia z ogłoszenia // Polityka. – 2007, nr 34, s. 78-79

25. Szukalski Piotr : Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie : szkic demograficzny // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 18-[24]

26. Szukalski Piotr : Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie : szkic demograficzny // Problemy Rodziny. -2001, nr 3, s. 18-24
27. Śliwerski B. : "Trzecia siła" edukacyjnych rewolucji // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 6, s. 27-30

28. Tyszkowa Maria : Relacje dorastających wnuków z dziadkami i babciami // Problemy Rodziny. – 1992, nr 1, s. 9-18

29. Tyszkowa Maria : Rola dziadków w rozwoju wnuków : analiza na podstawie wypracowań uczniów i studentów // Psychologia Wychowawcza. – 1990, nr 5, s. 301-316

30. Tyszkowa Maria : Społeczne role dziadków i babć w rodzinie // Problemy Rodziny. - 1991, nr 1, s. 11-20

31. Zawadzka Anna : Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków. - Wrocław, 1999. – Rec : Irena Lepalczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 45-46

32. Zawadzka Anna : Rozmowy dziadków z wnukami jako forma wypoczynkowego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, Dod. : Przygotowanie do Życia, s. 11-14

Oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie
Karolina Kalinowska