Interwencja kryzysowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na temat:

Interwencja kryzysowa

Wydawnictwa zwarte

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : „Impuls”, 2001. - S. 127-166  Sygnatura: 28179

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA - MESTERHAZY Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia . - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2000     Sygnatura: 27676

GAŚ Zbigniew B. - Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2000       Sygnatura : 27609

HOWE David: Rodzina i terapeuta: w stronę socjologii metod pracy socjalnej [W:] Socjologia pracy socjalnej / wybór i opracowanie Martin Davies . - Katowice: Wydawnictwo ”Śląsk”, 1999. - S. [171]-187   Sygnatura: 30182

KAWULA Stanisław: Pedagogika społeczna wczoraj i dziś. - Toruń: „Akapit”, 2012. - S. 130-146        Sygnatura: 30876

KUBACKA - JASIECKA Dorota: Interwencja kryzysowa [W:] Psychologia kliniczna / redakcja naukowa Helena Sęk. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 244-272         Sygnatura: 30716

PECYNA Maria Bogumiła S. - Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001. - S. 89-115, 260-[324]       Sygnatura: 27146

POSPISZYL Irena: Przemoc w rodzinie. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - S. 155-[260]           Sygnatura: 27057

POSPISZYL Irena: Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej [W:] PRACA socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 / redakcja Ludwik Malinowski i Małgorzata Orłowska. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998. S. 104-[113]             Sygnatura 27808

POSPISZYL Irena: Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. - S.67-[238]                 Sygnatura 27734

RODZINA jako środowisko pracy socjalnej: teoria i praktyka / pod red. Bożeny Matyjas, Jolanty Białej. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 149-158                  Sygnatura 28954

SĘK Helena: Wprowadzenie do psychologii klinicznej. - Wydanie 4. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007. - S. 251-308                 Sygnatura 29282

Artykuły z czasopism

ANTONIAK Piotr: Grupa robocza jako zintegrowana metoda pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 5-8

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA - MESTERHAZY Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Kraków, 2000. – Rec.: Marta Galos // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 63-64

BARANOWSKA Aneta Sylwia : Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych  //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 24-30

BIELECKA Elżbieta: Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej //  Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 7-28

BILSKA Ewa: Hostele dla ofiar przemocy - nadzieja i rzeczywistość // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 53-60

BUJKO Agnieszka: Wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy na Ziemi Lubelskiej // Świat Problemów. - 2013, nr 7, s. 36-39

CHWALIŃSKA Justyna: Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 37-44

CYRAN Anna: Rola kryzysu w życiu człowieka // Remedium. - 2017, nr 2, s. 29

CZERKAWSKA - KOPIEL Agnieszka: Punkty konsultacyjne i telefony zaufania w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 5-7

DUDZIAK Bronisława: Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s.[79]-[91].

DZIUBIŃSKI Jerzy : Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 27-29

FEMIAK Tomasz: „Słowa leczą” // Remedium. - 2015, nr 6, s. 22-23

FUDAŁA Jadwiga: Pomoc psychologiczna - rodzaje i warunki pomagania //  Świat Problemów. - 2012, nr 1, s.10-15

GRZEGORZEWSKA Iwona: Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s.18-25

HAGGENBURG Milou, MICHON Harry: Integracja społeczna typu Door-to-Door w dzielnicy wieloetnicznej  //  Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s.125-135

HALICKA Małgorzata; Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z ofiarami // Praca Socjalna. - 2012, nr 5, s. [132]-175

HALICKA Małgorzata, KRAMKOWSKA Emilia:  Powiedzieć, czy jakoś wytrzymam? O przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet  //  Świat Problemów. - 2011, nr 11, s. 21-2

HALICKA Małgorzata, KRAMKOWSKA Emilia, RUDNIK Anna: Przemoc wobec starszych kobiet - wywiady z personelem // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s.70-131

IGNACZAK Marek: Interwencja kryzysowa w doświadczeniu terapeuty - jak to się zmieniło w ciągu trzydziestu lat //  Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 12-17

JAGIEŁA Jarosław: Interwencja kryzysowa w szkole. Kurs I  //  Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 56-67

JAGIEŁA Jarosław: Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł I : Teoretyczne podstawy kryzysu  //  Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 38-51

JAGIEŁA Jarosław: Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 2, Sytuacje kryzysowe dziecka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 56-67

JAGIEŁA Jarosław: Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 3, Sytuacje kryzysowe szkoły // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 50-54

JAGIEŁA Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 4, Elementy interwencji kryzysowej // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 151-158

JAGIEŁA Jarosław: Stres i kryzys w szkole  //  Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 12-14

JARCO Maria: Pomagamy, bo lubimy ludzi // Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 24-26

JUNGER Agata: Program terapeutyczno-edukacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi i ich rodzin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 1, s. 39-45                                                       

KACZMAREK Mirosław: Formy pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 3-14

KACZMAREK Mirosław: Granice interwencji w rodzinie // Remedium.- 2017, nr 1, s.15-17

KACZMAREK Mirosław: Instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 36-39

KACZMAREK Mirosław: Pomoc i interwencja w rodzinie - dwie strony medalu // Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 33-35

KAŁKA Izabela : Małe kroki - duży sukces? // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 5-7

KŁOS Anna : Interwencja w sytuacjach kryzysowych // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. [57]-75

KOWALCZYK Barbara: O gminnym systemie wspierania rodziny / Praca Socjalna. - 2012, nr 6, s. [78] -89

KOZDROWICZ Ewa : Więź z rodzicami jako czynnik ochronny w profilaktyce //  Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 29-40

KRAJEWSKA Beata: Odebranie dziecka rodzicom w sytuacji przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 31-[33]

KRAJEWSKA Beata: Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie // Praca Socjalna. - 2012, nr 6, s.[53]-66

KRZYWICKA Liliana : Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - z doświadczeń pracy interwencyjnej środka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 21-24

KRZYWICKA Liliana : Praca interwencyjna i psychologiczna z rodziną z problemem przemocy domowej // Świat Problemów. - 2006, nr 2, s. 13-16

KUKUŁA Zygmunt: Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy domowej // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 62-79

Van LAERE Karolina, SOCHOCKA Kinga: Role rodzicielskie a zachowania ryzykowne dziecka // Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 21-23

LISOWSKA Elżbieta: Rodzina ryzyka-perspektywa diagnostyczna // Praca Socjlana- 2016, nr 3, s. 30-46

MAKSYMOWSKA Ewa, MIELCAREK Dorota: Interwencja kryzysowa w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 78-80

MAKARCZUK - KLOS Małgorzata: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wczoraj i dziś // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s. [152]-157

MICHALSKA Katarzyna: Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową - wybrane aspekty z raportu NIK // Świat problemów. - 2016, nr 9, s.24-26

MILCZANOWSKA Renata : Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 40-41

MITURSKA Ewa: ABC interwencji kryzysowej //  Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 5-8

NOWAK Izabela: Asystentura rodziny z perspektywy praktyka // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 107-120

PAJĘCKI Sylwester, MUCHA Anna : Pomoc dziecku i rodzinie w Wałbrzyskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 36-40

PASZKIEWICZ Wanda: Dziecko w procederze „Niebieskie Karty” // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 5-9

PAWLAS-CZYŻ Sabina: Rozpoznanie sytuacji kryzysowej w rodzinie // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 32-42

PAWŁOWSKA Izabela: Lider grup roboczych - pracownik socjalny w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s.[158]-169

PISARSKA Agnieszka, JAKUBOWSKA Luiza : Uczniowie wobec procedur interwencyjnych. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 5, s. 1-3

POLCYN-MATUSZEWSKA Sylwia: Rola szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży // Remedium. - 2016, nr 10, s. 5-7

PORZAK Robert : Typy interwencji - interwencja wychowawcza // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 6-7

PRUSINOWSKA-MAREK Alina: Dziecko w niebezpieczeństwie // Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 16-21

PRZEWOŹNIK Mirosław, KLOC Ewa : Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 63-82

PULCYN Tadeusz: Na linii pomocy //  Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 22-24

REJNIAK Robert: Czy wczesna interwencja jest skuteczna? // Świat Problemów. - 2016, nr 6, s.18-23

SARZAŁA Krzysztof : Babie lato i interwencja kryzysowa // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 32-33

SARZAŁA Krzysztof : Bez fajerwerków // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 3-4

SARZAŁA Krzysztof : Czym jest interwencja kryzysowa... // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 9-12 Kryzys psychologiczny (emocjonalny) i interwencja kryzysowa.

SARZAŁA Krzysztof : Narodziny interwencji kryzysowej // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 8-10

SKURZYŃSKA Barbara : Zasady pomocy telefonicznej // Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 10-13

SYGULSKA Katarzyna, KRUPSKA Marta: Kryzys w życiu człowieka // Praca Socjalna, nr 6, s. 93-108

SZCZUKIEWICZ Piotr: Co pomaga w samopomocy? // Świat Problemów. - 2013, nr 8, s. 5-9

SZTENKE Magdalena Maja: Telefon zaufania - wsparcie bliźniego czy profesjonalna pomoc? //  Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s.168-175

TRZĘSIOK Sylwia: Przemoc w rodzinie – ból nieunikniony? // Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s.73-87

WARDYŃSKA-ZIÓŁEK Magdalena:  Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami // Problemy Narkomanii. - 2019, nr 3, s. 87-95

WAWERSKA-KUS Joanna: Kryzys w rodzinie - pierwszy krok ku trzeźwości? //  Świat Problemów. - 2012, nr 7,  s. 17-21

WOJCIESZEK Krzysztof : Moje interwencje kryzysowe // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 4-6

WYSOTA Monika: Kiedy ludzie odchodzą. Cz. 2 //  Remedium. - 2012, nr 1, s. 22-23                

WYSOTA Monika: Procedury „Niebieskie Karty” - problemy i refleksje // Świat Problemów. - 2014, nr 11, s. 9-13

ZWIERZCHOWSKI Dariusz : Interwencja w chorobie alkoholowej // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 7-8

Opracowała: Dorota Adamczyk

na podstawie zbiorów

BPP Filii w Opocznie

Październik 2020