Dzieci ulicy

DZIECI ULICY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE :

1. Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2008, s. 273, 304-314

sygn. 29 157

2. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy – zapobieganie – terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2004, s. 265-269

sygn.28 481
3. Kurzeja Anna, Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń. – Kraków : „Impuls”, 2008
sygn. 29 556

4. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualności, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / red. Stanisław Kawula. – Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2001, s. 411-421 sygn. 27 824

5. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel - Gdańsk : Wydaw. Adam Marszałek, 1994 sygn. 27 601

6. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. : A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 2003, s. 876-881 sygn. 28 151

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :

1. Alternatywa 2001 : program pomocy dzieciom ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 4-6

2. Czerwińska Anna : Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę? // Remedium. – 2010, nr 4, s. 22-23

3. Dzieci ulicy - kim są i jak im pomagać ? / oprac. Mira Prajsner, Bogdan Prajsner // Remedium. - 2004, nr 2, s. I-III

4. Fidelus Anna : Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48-51

5. Gałaś Mieczysław : Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 20-24

6. Gałaś Mieczysław : Problemy egzystencjalne "dzieci ulicy" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 3-8

7. Głowacka Barbara: Być dzieckiem i przetrwać…: VI Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 202, nr 2, s. 7

8. Głowacka Barbara : Strategie i metody ochrony praw dzieci ulicy
w działalności i programach KKWR // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, s. XX-XXII

9. Głowacka Barbara : Dzieci ulicy - troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. V-XV

10. Grondas Marek, LICIŃSKI Marek : Dzieci bez przyszłości // Remedium. - 2003, nr 12, s. 43-46

11. Jędrzejewski Marek : Dzieci ulicy a przemoc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 34-42

12. Kaczmarek Mirosław : Dzieci ulicy - ile ich jest, jak im pomóc? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, dod. s. 7-12

13. Kołak Wiesław : Dzieci ulicy w Polsce i na świecie // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, wkładka Nasz Animator, s. 8-10

14. Kołak Wiesław : Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 4-5

15. Kostka Marzena : Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, dod. s. 7-10

16. Kostka Marzena : Przyjaciel dzieci ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 11-14

17. Kozubal M. : Rzecznicy Dzieci Ulicy // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 9, s. 7

18. Książek Wojciech : Zawód dla dzieci ulicy („bezprizornych”) // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 5, s. 16-17

19. Makowska Jolanta : Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 56-58

20. Malanowska Irena : Czy muszą być dziećmi ulicy? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 5-12

21. Olszewska-Baka Grażyna, Pytka Lesław : Wychowanie i pomoc
w środowisku otwartym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 1, s. 27-32

22. Pietkiewicz Barbara : Drugi pokój Pana Boga // Polityka. - 2001, nr 9, s. 90-91

23. Pilch Tadeusz : Dziecko ulicy - ewolucja pojęcia // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 5-8

24. Raczkowska Jadwiga : Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 57-61

25. Salański Witold : Dzieci ulicy - te od "gorszego Boga" // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, dod. s. V-VII

26. SalańskiWitold : Z deszczu pod rynnę? // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 17, s. 7

27. Staszewska Anna : Ulica nie jest dla dzieci // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 24-27

28. Tatarowicz Jan : Dzieci ulicy... były, są i będą? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 12-14

29. Tatarowicz Jan : Jak do tego doszło...? : dziecko w procesie patologizacji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 30-33

30. Wojcieszek Krzysztof : Opuszczeni // Remedium. - 2001, nr 3, s. 1-3

31. Zegzuła Teresa : Dzieci ulicy w Gwatemali // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 40-42

32. Zdanowicz-Kucharczyk Kamila : Ulica alternatywą życia dla dzieci z grup ryzyka // Pedagogika Społeczna. – 2009, nr 2, s. 172-182

oprac. Karolina Kalinowska
na podst. zbiorów
BPP Filii w Opocznie