Emisja głosu

EMISJA GŁOSU

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1965-2011

WYDAWNICTWA ZWARTE :

BŁACHNIO Krystyna: Vademecum logopedyczne. – Poznań: Wyd. Nauk. UAM, 2001
sygn. 27 704

DEMELOWA Genowefa: Elementy logopedii. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1982 sygn. 22 484

KOTLARCZYK Mieczysław: Podstawy sztuki żywego słowa: instrument, dykcja, ekspresja. - Warszawa: Wydawnictwo Związkowe, 1965 sygn. 6689

LOGOPEDIA: pytania i odpowiedzi / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001 sygn. 27695

LOGOPEDIA: pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T.1 / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003
sygn. 29237, 28 257

LOGOPEDIA: pytania i odpowiedzi. T. 2 / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001 sygn. 29238, 28258

STYCZEK Irena: Logopedia. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1983
sygn. 20722, 20802

WIERZCHOWSKA Bożena: Wymowa polska. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , 1971 sygn. 9005

WOJTYŃSKI Czesław J.: Emisja głosu. – Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970 sygn. 8434-8435

MINCZAKIEWICZ Elżbieta, Maria : Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia. – Kraków, Wyd. Nauk. WSP, 1997 sygn. 28 039

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEREJ Joanna : Higiena pracy głosem // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 14-16

CZWARNY Marzena : Dbaj o głos! // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 22-23

CZWARNY Marzena : Jedenaste : dbaj o głos // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 37-39

GACKA Ewa, WYPYCH Alicja : Prawidłowa emisja głosu: higiena pracy nauczyciela
// Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 18-22

GAWROŃSKA Magdalena : Kto zadba o kształcenie i ochronę głosu nauczycieli wf?
// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 154-157

GUZY Anna, OCHWAT Magdalena : O emisji głosu w szkole // Język Polski w Szkole. – 2010/2011, nr 1, s. 32-42

GUZY Anna, OCHWAT Magdalena : O emisji głosu w szkole (część 2) // Język Polski
w Szkole. – 2010/2011, nr 2, s. 36-50

JUREWICZ Monika : Co zrobić, żeby mówić i nie zaniemówić : o tym, jak ekonomicznie wykorzystywać narząd głosowy (cz. I) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 22-32

JUREWICZ Monika : Co zrobić, żeby mówić i nie zaniemówić : jak minimalizować działanie negatywnych czynników na narząd głosowy (cz. II) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 13-16

JUREWICZ Monika : Co zrobić, żeby mówić i nie zaniemówić, czyli jak usprawniać narząd głosowy (cz. III) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 6, s. 35-40

KASPRZAK Jolanta: Nie tylko gardło. Rozmowę przeprowadziła Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 19, s. 9

KASZULANIS Magdalena : Mówimy, ale dlaczego? // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 45,
s. 12

KOPEĆ Dorota : Znaczenie emisji głosu w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego / Lider. - 2008, nr 6, s. 18-19

KRASUCKA Aldona : Głos w pracy nauczyciela: propozycja treningu [cz.1] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 1, s. 25-33

KRASUCKA Aldona : Głos w pracy nauczyciela: propozycja treningu [cz.2] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 67-76

KULIK Beata : Narzędzie pracy nauczyciela : głos // Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 16-20

LEWANDOWSKA Laurencja : Znaczenie ćwiczeń artykulacyjno - oddechowych w pracy nauczyciela // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, wkładka s. I-III

MIELKO Monika :Problematyka mowy i śpiewu z perspektywy edukacyjnej i zdrowotnej
// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 1, s. 65-68

MIŁOSZEWSKA Ewa : Atak czwarty dźwięku // Głos Nauczycielski. - 2002 nr 49, s. 10

PIOTROWSKI Grzegorz : O emisji głosu // Życie Szkoły. – 2010, nr 8, s. 10-16

PLUST Wiktor : Znaczenie prawidłowej emisji głosu w pracy nauczyciela muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 2, s. 16-20

TOMCZYK Joanna : Zadbaj o głos.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 40 43

TRZOS Paweł : Kształcenie głosu młodzieży w powszechnym systemie edukacji muzycznej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 238-240

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Karolina Kalinowska