Jan Paweł II (papież)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na temat:

Jan Paweł II (papież)

właściwie Karol Wojtyła (ur. 18 maja 1920; zm. 2 kwietnia 2005 r.)

                                            Zestawienie powstało w związku z obchodami Roku Jana Pawła II i przypadającej w 2020 roku 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka.

                                                           Bibliografia podmiotowa

DAR i tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1996. Sygnatura: 26973

ODWAGI! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) / przedmowa Jacek Salij. - Poznań : "W Drodze", 1987.Sygnatura: 24634

PAMIĘĆ i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci. - Kraków : "Znak", 2005. Sygnatura: 29922

POEZJE, dramaty, szkice ; Tryptyk Rzymski / wstęp Marek Skwarnicki ; Jerzy Turowicz. - Kraków : "Znak", 2004.Sygnatura: 27448

PRZEKROCZYĆ próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994. Sygnatura:, 26839

SZUKAŁEM was... / wybór i układ Janusz Poniewierski. - Kraków : "Znak", 2005.Sygnatura: 29918

TRYPTYK rzymski : medytacje. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2003.Sygnatura: 28104

WSTAŃCIE, chodźmy! - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004.Sygnatura 31985

                                                       Bibliografia przedmiotowa

BILICKI Tomasz : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień /. - Kraków : "Impuls", 2000. Sygnatura: 28114

CHROSTOWSKI Waldemar : Papież-pielgrzym : Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata. - Warszawa : Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, 1988. Sygnatura: 25668

FILOZOFIA i myśl społeczna Jana Pawła II / przedmowa Józef Keller. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygnatura: 20950

GAWOŃSKI Jaś; Kolacja z papieżem i inne historie / wstęp Enzo Bettiza ; przekład Monika Woźniak. - Wydanie 1. w języku polskim, przejrzane i uzupełnione przez autora. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. Sygnatura: 32693

HONOROWI Obywatele Gminy Opoczno / Bożena Świątek-Mazur, Lidia Świątek, Tomasz Łuczkowski, Jan Łuczkowski, Kazimierz Caban, Monika Matusiewicz, Włodzimierz Koperkiewicz, Zbigniew Gretka, Ireneusz Rogulski. - Wydanie 1. - Opoczno : Urząd Miejski, 2008.   Sygnatura: 34288, 34289

JAN PAWEŁ II w Wielkiej Brytanii, 28 V 1982-2 VI 1982 i Argentynie, 11 VI 1982-12 VI 1982 / opracował Andrzej Polkowski ; ilustracje Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1989. Sygnatura: 25928

KINDZIUK Milena : Matka papieża : poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej.- Kraków : "Znak", 2013.  Sygnatura: 30884

KULAWCZUK Jakub P. : Czas zatrzymany : 1-8 kwietnia 2005 / Warszawa : Prószyński Media, 2009. Sygnatura: 30565

KUPCZAK Jarosław - Dar i komunia : teologia ciała w ujęciu Jana Pawła. - Kraków : "Znak", 2006. Sygnatura: 29921

LASOTA Marek : Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki ; współpraca Marek Zając ; posłowie Ryszard Terlecki. - Kraków : "Znak", 2006. Sygnatura: 29923

LEBIODA Dariusz Tomasz : Tajemnice życia Karola Wojtyły . - Bydgoszcz : "Somix", 1991.  Sygnatura: 26491

LECOMTE Bernard : Pasterz / tłumaczył Michał Romanek. - Warszawa: "Znak", 2006. Sygnatura: 29925

MAĆKOWSKI Krzysztof : Bardzo wielkie pojednanie. - Warszawa : "Papierowy Motyl", 2014. Sygnatura: 32516

MYSŁEK Wiesław: Jan Paweł II wobec kwestii społecznej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. Sygnatura: 30652

NIEZAMKNIĘTA księga / [wybór wierszy i opracowanie Bożena Świątek-Mazur] ; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. - Opoczno : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2011. Sygnatura: 32826

PONIEWIERSKI Janusz : Pontyfikat : 1978-2005 / przedmowa Józef Tischner. - Kraków : "Znak", 2005.Sygnatura: 29924

SZUKAŁEM Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / opracowanie merytoryczne Teresa Król ; redakcja i korekta Anna Grochowska-Piróg. - Kraków : "Rubikon", 2005. Sygnatura: 29165

SZULC Tad: Papież Jan Paweł II : biografia / tłumaczenie Zofia Uhrynowska-Hanasz, Michał Wroczyński. - Warszawa : "Prima", 1996.  Sygnatura: 26966

ZUCHNIEWICZ Paweł : Jan Paweł II : "Będę szedł naprzód" : powieść biograficzna . - Kraków : "Znak", 2009. Sygnatura: 29920

ZUCHNIEWICZ Paweł : Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża. - Warszawa : Prószyński i S-ka, copyright 2007. Sygnatura: 28880

                             Artykuły z czasopism (m.in. scenariusze lekcji, inscenizacji)

ARASZCZUK Zofia: „Nie lękajcie się!; scenariusz montażu poświęconego przeslaniu Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 16-17

BABICKA Lucyna: „Przesłanie Jana Pawła II: scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 20-21

BARANOWSKA Joanna: „Najważniejsza droga” : Jan Paweł II o rodzinie – scenariusz // Wychowawca. - 2016, nr 1, s. 32-34

BAZAK Agata: Projekt edukacyjny nt. dziedzictwa Jan Pawła II do realizacji w starszych klasach szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 32

BULA Danuta : Jan Paweł II o młodych dla młodych // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 3, s. 83-90

CHŁOPECKA Iwona: „Jan Paweł II-wiking Pana Boga”: scenariusz słowno-muzyczny // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 33-34

CHMURA Maria Adamina: Co wiem o Janie Pawle II? : turniej wiedzy // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 28-29

CHROBAK Stanisław: Prawda jako wartość w wychowaniu. Zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 4-5, s. 26-29

CZEBANYK Grażyna, JANIK Władysława: „Kielich światła…” : scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II // Wychowawca. – 2005, nr 10, s. 14-17

DENEK Kazimierz: O edukacji jutra na tatrzańskich szlakach Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s.3-8

DZIUBIŃSKI Zbigniew: Jana Pawła II koncepcja sportu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s.10-17

FIGIEL Martyna: Św. Jan Paweł II – człowiek książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 25-29

GODAWA Grzegorz: Osobowy wymiar macierzyństwa w świetle nauczania Jana Pawła II // Wychowawca. - 2020, nr 1, s. 6-7

GUTOWSKA Magdalena: Jan Paweł II - nauczyciel i wychowawca : bibliografia w wyborze // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 30

HOROWSKI Jarosław: Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności // Wychowanie Na Co dzień. – 2011, nr 4-5, s. 19-26

JACHIMCZAK Barbara Wanda: „Jan Paweł II: fama sanctitatis, fama signorum”: scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża Polaka: przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23-25

JACHIMCZAK Barbara Wanda: Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27

JACHIMCZAK Barbara Wanda: Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju… : scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 27-29

JACHIMCZAK Barbara Wanda: „Niezwykły pielgrzym: scenariusz słowno-muzyczny Janowi Pawłowi II (18 V 1920-2 IV 2005) // Biblioteka W szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22

JACHIMCZAK Barbara Wanda; Polacy o Polakach i zgodzie narodowej: scenariusz słowno-muyczny // Biblioteka w szkole. – 2011, nr 4. S. 24-26

JACHIMCZAK Barbara Wanda: „Taki jestem… Anegdoty o Papieżu”: scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła: dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31-33

JACHIMCZAK Barbara Wanda: „To, co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II: montaż poetycko-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 26-27

JACHIMCZAK Barbara Wanda: „W ojczyźnie serce me zostało”: scenariusz słowno-muzyczny: montaż poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920- 2 IV 2005) w piątą rocznicę śmierci: przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w szkole. 2010, nr 2, s. 22-24

JAŁOCHO Małgorzata: Wychowanie do idei według Jana Pawła II// Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3

JAN Paweł II : Polak - Papież - Święty : 1920 Wadowice – 2005 Rzym. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 22

JASTRZĄB Jadwiga: Osoba i nauczanie Jana ponadczasowym programem edukacyjnym // Wychowanie na Co Dzień.- 2007, nr 3, s. I -IV (wkładka).

JASTRZĄB Jadwiga : wychować pokolenie Jana Pawła II // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 4-5, s.51-54

JASTRZĄB Jadwiga, ZALEWSKA Małgorzata: Kiełkujące pokolenie Jana Pawła II // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 4-5, dod. wkład. metod.: nr 4-5, s. I-II.

JAWORSKA-SĘK Elżbieta: Wielki Polak- Karol Wojtyła: scenariusz zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s.14-15

JUREK Lidia: „A jednak nie cały umieram, to co we mnie nie niezniszczalne, trwa”: scenariusz słowno-muzyczny na dzień papieski // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 26-28

KONEFAŁ Urszula: „Nie lękajcie się…” : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II // Wychowawca. - 2008, nr 10, s.22-24

KUSTRA Czesław: Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr4/5, s.13-20.

LAMCH Marzanna: Wieczór Jana Pawła II: (scenariusz przedstawienia słowno-muzycznego) // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 27-28

ŁABA Anna, NOWAK Renata: Przesłanie Jana Pawła II do młodych : scenariusz programu słowno-muzycznego // Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 30-32

ŁAPIŃSKA Ewa Joanna, WRÓBLEWSKA Beata: „Przyjaciel dużych i małych- wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II: scenariusz montażu słowno-muzycznego // Wszystko Dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s.5-7

ŁAZUR Marta: Wartości sportu w kontekście nauczania Jana Pawła II // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 44-46

MADEJOWA Maria: Wolność miarą godności człowieka // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 5-8

MAKOWSKA Jolanta: Pokolenie JP 2 // problemy opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 5, s.24-26

MASTALSKI Janusz: Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II // Wychowawca. 2003, nr 3, s.12-15

MIKICKA Wanda: Mistrz dialogu // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 7-10

MIKICKA Wanda: Obraz dziecka i dzieciństwa w listach Jana Pawła II // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 9, s. 526-530

MISIOR Radosław: Personalistyczna pedagogika wychowania Jana Pawła II // Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 30-39

MOJZESOWICZ Maria: SANTO SUBITO! : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 r. // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 25-28

MOJZESOWICZ Maria: Święty Robotnik Pański Wytrwały // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 34-35

NAWROCKA Małgorzata: „Przed sklepem z Aniołami”: scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła // Wychowawca.- 2011, nr 4, s. 20-21

NIEMIRSKI Zbigniew: Patron papieża Polaka // Wychowawca. - 2019, nr 11, s. 26-27

NIEWĘGLOWSKI Jan: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4-5, s.8-9

NOWAK Marian: Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły // Wychowanie Na Co Dzień. -2-5, nr 4-5, s.10-13

OLBRYCHT Katarzyna: Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7

PAPIEŻ Pokoju: [scenariusz] / aut. Barbara Czarny [ i inni]. // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 22-26

PASZEK Joanna, PASZEK Krystyna: „A jednak człowiek: montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II”// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7-8, s.33-35

PIŃCZUK Bogumiła: „Miłość mi wszystko wyjaśniła”: scenariusz poświęcony pamięci PIWOWAR Urszula: Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca.- 2005, nr 10, s. 5-9

PIWOWAR Urszula Krystyna: Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 5-9

PODLEŚNA Ilona: „Życie, miłość, przemijanie… śmierć”: o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartość uczniów liceum // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 4-5, dod., wkład. metod., s. X-XII

PÓŁTAWSKA Wanda; godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 8-11

ROGOWSKI Cyprian: Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich papieża Jana Pawła II // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 4-5, s. 30-31

RUMAN Natalia Maria: Porządek praw i wartości // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 10-12

SEUL Anastazja: Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II // Polonistyka. – 2008, nr 8, s. 15-18

SMORĄG Irena: Spotkanie ze świętością i Janem Pawłem II : scenariusz inscenizacji szkolnej wprowadzającej młodych ludzi w temat świętości // Wychowawca. - 2019, nr 6, s. 32-33

STAŃKOWSKI Bogdan: Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 1, s. 73-92

STARNAWSKI Witold: Aktualność pedagogii Jana Pawła II // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 15-18

SZCZEPANKIEWICZ Alina: Jan Paweł II – scenariusze inscenizacji // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 31

SZCZERBA Ewelina Renata, MADURA Krystyna: „…Mieć dobre i czyste serca”: scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum // wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 22-23.

TROJAN Elżbieta: Św. Jan Paweł II (1920-2005) : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 40-44

WALSKA Anna: Wartości w pracy wychowawczej // Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15

WIŚNIOS Anna: „Syn tej ziemi”: scenariusz uroczystości na Dzień Papieski // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 24-25

WOJCIECHOWSKI Andrzej: Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 6, s.11-14

WOLIŃSKA - RIEDI Magdalena: Papież Franciszek dawał moim córkom słodycze / rozmowę przeprowadziła Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 11, s. 17-19

ZAWALSKA Anna: „Przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne, trwa”: scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 8-11

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula: „Opowieść o niezwykłym człowieku”: (scenariusz widowiska o Janie Pawle II- w rocznicę śmierci lub urodzin) // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 40-46

Opracowała: Dorota Adamczyk

na podstawie zbiorów BPP

Filii w Opocznie