Eutanazja

EUTANAZJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

„ …żeby każdy Oskar miał swoją Panią R

Wydawnictwa zwarte

Hołyst Brunon : Suicydologia . - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, 1994. s. 593-594, 1047, 1057 sygn. 29781

Kielanowski Tadeusz : Rozmyślania o przemijaniu . - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" , 1984 sygn. 22218

Zych Adam A. : Słownik gerontologii społecznej . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001, s.71-72 sygn. 27738

Vademecumlekarza ogólnego pod red. Włodzimierza Bruhla. - Warszawa : PZWL 1990, s.795-796 sygn.26187

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Tom 2 . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s.301 sygn. 26896

Artykuły z czasopism

Flis JADWIGA: Eutanazja - „ śmierć na życzenie”: konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych // BIOLOGIA W SZKOLE. - 1997, nr 1, s. 32-33

Kruszyński Rafał: Śmierć - klejnot spełnionego życia ? // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2000, nr 1, s.31-33

Kucharska Ewa, Nęcek Robert : Eutanazja - odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej // PRACA SOCJALNA . - 2012, nr 1 , s. 90-101

Niewiadomski Krzysztof :Eutanazja przejawem cywilizacji śmierci // WYCHOWAWCA. - 2013, nr 3, s. 18-21

Nowak-Lipińska Kazimiera , Pawłowska Róża : Kres życia w wybranych kontekstach // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4-5, s. 43-46

Podgórska Joanna : Do samego końca // POLITYKA. - 2003, nr 41, s.3-9

Pizun Jadwiga :Moralna ocena eutanazji // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 3, s.12-13

RumanNatalia Maria : Wartość życia ludzkiego // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 3, s. 5-7

Sienkiewicz Wiktor Jan : Sztuką i medycyną zwyciężyć ból odchodzenia // SZKOŁA SPECJALNA. - 2002, nr 2, s. 96-100

Wałachowska Magdalena : Życie cudem jest – cudem jest cierpienie // SZKOŁA SPECJALNA. – 2002, nr 1, s.22-24

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Alicja Piekarska

czerwiec 2013 r.