Fryderyk Chopin

FRYDERYK CHOPIN

(wybór czasopism za lata 1999-2010)

Wydawnictwa zwarte

1. CZEKAJ, Kazimierz: Przewodnik Chopinowski. rys życia i twórczości Fryderyka Chopina : Żelazowa Wola. Brochów. Zamek Ostrogskich w Warszawie. - Warszawa : 1958 nr inw.3306

2.CZARTKOWSKI, Adam, Jeżewska, Zofia: Fryderyk Chopin. Wyd. 6. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981 nr inw. 19 240

3.ENCYKLOPEDIA muzyczna. T. 2. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985 nr inw. 22 292

4.FRYDERYK Chopin: Żelazowa Wola, dom urodzin. – Warszawa: ”Andrzej Frukacz”, 2001 nr inw. 29591

5. IWASZKIEWICZ, Jarosław: Chopin. - Wyd. 6. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984 nr inw. 22 143

6.KACZKOWSKI, Adam : Żelazowa Wola. Wyd. 6. Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1985 nr inw. 22826

7.ŁOPALEWSKI, Tadeusz: Fryderyk : narodziny geniusza. Wyd. 5. Katowice: „Videograf II”, 2010 nr inw. 29 592

8.RATAJCZAK, Józef : Romantyczni kochankowe: Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1987 nr inw.25734

9.SIWKOWSKA, Janina: Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881.T.1-2. - Warszawa: KIW, 1986nr inw. 23363, 25 080

10. ZAMOYSKI, Adam: Chopin. - Warszawa: PIW, 1985 nr inw. 22665

Artykuły z czasopism

1. FRYDERYK Chopin i jego demoniczny „anioł stróż” / Maria Cyran // JĘEZYK POLSKI W LICEUM . – 2009/2010, nr 3, s. 40-50

2. FRYDERYK Chopin / Irena Szypułkowa // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 1989/1990, nr 6, s. 587-589

3. MUZYCZNE inspiracje polskim folklorem / Grażyna Wereda // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2002, nr 5, s.220-232

4. MUZYKA Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej / Irena Chyła-Szypułowa // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2008/2009, nr 4, s. 48-54

5.NASTROJ malowany muzyką / Henryka Zrobek // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. 2002, nr 2, s. 86-87

6. W OBRAZACH Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka / Renata Gozdecka // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2005, nr 5, s, 67-69

7.ODKRYWAJĄC rodzimość Fryderyka Chopina / Jarosław Chaciński / WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 231-234

8. RECEPCJA postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim / Barbara Pabjan // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 2. S. 4-12

9.ŚLADAMI Chopina – Warszawa / Aleksander Dudek // WYCHOWANIE MUZYCZNE. - 2010, nr 2, s. 13-20

Scenariusze zajęć, materiały repertuarowe

 

1. „Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku…” czyli Norwid o Chopinie: montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2008, nr 6, s. 23-27

2.CHOPIN @wyławianie z sieci: lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // BIBLIOTEKA: SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. – 2010, nr 5, s. 14

3.CHOPIN, który „naczelnym” u nas jest artystą… / Ewa Orlińska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2009/2010, nr 4, s. 99-101

4.CHOPIN znany i nieznany – gra dydaktyczna / Danuta Dębska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 40-41

5.FRYCEK Chopin – gra dydaktyczna / Danuta Dębska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 25-39

6. Fryderyk Chopin nas zaciekawił / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 47-48

7.KAPELUSZE z głowy panowie-oto geniusz : śladami sławnych Polaków – Fryderyk Chopin / Danuta Kuncewicz-Dygała // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2000, nr 1, s. 4-5

8. LEKCJA Z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej / Grażyna Wiśniewska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE dla kas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 49-65

9.MOŻLIWOSCI wykorzystania pakietów multimedialnych na lekcjach muzyki w gimnazjum / Beata Mieczkowska, Wojciech Sewera // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE.- 2002, nr 5, s. 220-232

10. MUZYKA Chopina i poezja Słowackiego: propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI / Dorota Gał // JEZYK POLSKI W SZXKOLE dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr1 s. 95-100

11. O LITERACKICH objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2005, nr 5, s. 7-17

12. XV [Piętnasty] Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki / Dorota Grochowska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2005, nr 5, s. 30-38

13. PROJEKT jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości J. Słowackiego i F. Chopina // Dorota Gał // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ . – 2000/2001, nr 2, s. 13-18

14.„RODEM Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel”: scenariusz wieczoru poetycko-muzycznego z okazji 150. rocznych śmierci Fryderyka Chopina / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1999, nr 6, s. 13-15

15.SŁUCHAJĄC muzyki Chopina : scenariusz słowno-muzyczny: montaż poświęcony Fryderykowi Chopinowi w 160. Rocznicę śmierci przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2010, nr 3, s 29-31

16. SPOTKANIA z muzyką [inscenizacja]/ Barbara Strutyńska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 48-53

17. TEST wiedzy o Fryderyku Chopinie / Urszula Cękała // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 66-67

18.TĘSKNIĄC za ojczyzną – scenariusz lekcji / Justyna Górska-Guzik // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. 2010, nr 2. S. 49-54

19.WEDRÓWKI Fryderyka po kraju /Joanna Przybylska //BIBLIOTEKA : SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. – 2010, nr 2, s. 4-11

20. WIELKA muzyka Chopina: (montaż literacko-muzyczny)/ Maria Andre // WYCHOWAWCA. – 1999, nr 5, s. 26-27

21. ŻYCIE i twórczość Fryderyka Chopina – scenariusz lekcji / Renata Panas // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 55-65

Oprac. na podst. zbiorów Filli w Opocznie

Dorota Adamczyk