Awans zawodowy nauczyciela po zmianach

Awans zawodowy nauczyciela po zmianach:
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2018-2020

 

Zbiory zwarte:

 1. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. Stan prawny na 1 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, sygn. 33611

Artykuły z czasopism:

 1. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - wzory dokumentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 3, s. 27-36
 2. Awans zawodowy nauczyciela po nowemu, czyli jak zostać nauczycielem kontraktowym i mianowanym / Szmidt Zofia // Geografia w Szkole. - 2019, nr 4, s. 28-32.
 3. Co dalej z awansem zawodowym nauczycieli po dniu 1 września 2018 roku? / Lewandowski Jan // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr [6] (84), s. 51-60.
 4. Nowe zasady awansu zawodowego / Gąsiorek Piotr // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 1, s. 44-48.
 5. Nowe zasady awansu zawodowego / Gąsiorek Piotr // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 8, s. 47-52.
 6. Nowości w awansie i ocenie pracy nauczycieli / Lewandowski Jan // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2019, nr 8, s. 8-14.
 7. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Skrzyński Dariusz //Biblioteka w Szkole. - 2019, [nr] 1, s. 12-19.
 8. Ścieżka awansu zawodowego / Pomianowska Małgorzata // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 10, s. 36.
 9. Zmiany w awansie / Sewastianowicz Monika // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 8, s. 53.
 10. Zostań nauczycielem dyplomowanym / Szmidt Zofia // Geografia w Szkole. - 2019, nr 5, s. 31-35.

Zasoby online:

Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane, dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

Książki:

Pery Andrzej : Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku . – Warszawa : ORE [Dostęp 28.02.2020]/. Dostępny w : http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/attachments/article/940/Awans%20zawodowy%20nauczyciela%20-%20krok%20po%20kroku.pdf

Artykuły:

 1. Awans zawodowy nauczycieli / Kuratorium Oświaty w Łodzi . [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/sprawy-nauczycieli/awans-zawodowy-nauczycieli/
 2. Blicharska Ewa : Awans zawodowy – zmiany od 01.09.2019 r. / Kuratorium Oświaty w Szczecinie. . [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : http://www.kuratorium.szczecin.pl/nauczyciele/awans-zawodowy/awans-zawodowy-zmiany-od-01-09-2019-r/
 3. Kowalski Michał, Trochimiuk Anna : Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r. /Portal Oświatowym. [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/awans-zawodowy-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r.-14711.html
 4. Mysłek Anna / Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania / Edux.pl. [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : http://www.edukacja.edux.pl/p-16828-awans-zawodowy-nauczycieli-fazy-i-wymagania.php
 5. Osińska Jadwiga : Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2019 roku / Europejskie Centrum Rozwoju Kadr. [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : https://www.ecrkbialystok.com.pl/aktualnosci-sg/369-awans-zawodowy-nauczyciela-od-1-wrzesnia-2019-roku
 6. Problemy związane z awansem zawodowym / Kuratorium Oświaty w Krakowie. [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : https://kuratorium.krakow.pl/category/sprawy-zalatwiane-w-urzedzie/awans-zawodowy/
 7. Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 2019 / Przedszkola.edu.pl. [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : https://www.przedszkola.edu.pl/stopnie-awansu-zawodowego-nauczyciela-2019.html
 8. Trochimiuk Anna : Awans zawodowy od 1 września 2019 r. / Portal Oświatowy. [Dostęp 28.02.2020]. Dostępny w : https://www.portaloswiatowy.pl/staz-nauczyciela/awans-zawodowy-od-1-wrzesnia-2019-r.-17180.html

Podstawy prawne:

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574

Portale, serwisy:

Internetowy serwis oświatowy „Awans” to serwis zawierający publikacje nauczycieli, porady dla nauczycieli starających się o stopnie awansu, dokumenty i wzory pism oraz odpłatne poradniki elektroniczne dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Dostępne jest także forum.

https://www.awans.net/

Awans zawodowy nauczyciela : portal edukacyjny dla nauczycieli przedstawiający poszczególne stopnie awansu.

http://awanszawodowynauczyciela.pl/

Multimedia:

Awans zawodowy nauczyciela : podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji - nauczyciel dyplomowany / Wioletta Stępczyńska. Prezentacja multimedialna na temat obowiązujących przepisów, przygotowanis dokumentacji, poszczególnych wymagań.

https://pbp.poznan.pl/sites/default/files/u77/u79/nauczyciel_dyplomowany.pdf

 

oprac. K. Kalinowska
28.02.2020 r.