Handel ludźmi

HANDEL LUDŹMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : "LexisNexis", 2004. - S. 803-820 : Prostytutka jako ofiara przestępstwa nr inw.  29 551

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 291-314 : Aktualne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce ; S. 877-884 : Handel kobietami i dziećmi w świetle wiktymologii , S. 390-410 : Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym nr inw. 29 547

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna.T. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 56-68 : Wykrywalność sprawców handlu kobietami i dziećmi nr inw. 29 548

JUREWICZ, Justyna : Handel ludźmi w polskim prawie karnym. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011 nr inw.  30808

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Wyd. 1 (3 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 270-276 : Handel ludźmi. - (Resocjalizacja)

SALAS, Antonio : Handlowałem kobietami. Warszawa : wydawnictwo Naukowe PWN, 2012,  nr. inw. 30807

WAWRZYK, Piotr : Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. -  S. 274-282 : Zwalczanie handlu ludźmi nr inw. 29 810

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BONENBERG Krystyna : Czy niewolnictwo jest zamkniętą kartą?. - (Tajemnice zdrowia). - Bibliogr. // Aura. - 2007, [nr] 11, s. 34-35
Zarys historii niewolnictwa.

DAWID-OLCZYK Irena : Ofiara handlu ludźmi przed sądem // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 6-8

DENST-SADURA Aleksandra : "Nie przegraj" podczas Euro! // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 49, s. 16
Kampania "Nie przegraj" uświadamiająca zagrożenie handlem ludźmi i prostytucją

GIETKA Edyta : Na oczy czarne // Polityka. - 2008, nr 28, s. 14, 16-17
Zjawisko kupowania dzieci w celu żebrania na ulicach.

KOZUBAL Marek : Handel żywym towarem : adopcje zagraniczne // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 6, s. 5
Europa.

KULA Marcin : Szczęście czeka w Interiorze? // Mówią Wieki. - 1996, nr 9, s.47-49
Historia czarnych niewolników w Brazylii.

ROSIŃSKA Anna Marta : Metody i przyczyny handlu ludźmi // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. [24]-28
Handel ludźmi we współczesnym świecie. Przyczyny zjawiska i metody handlu ludźmi. Identyfikacja i pomoc ofiarom procederu.

ROSZKOWSKA Gabriela : Handel dziećmi // Remedium. - 2007, nr 9, s. 8-9
Skala zjawiska oraz profil ofiary i sprawcy.

ROSZKOWSKA Gabriela : Handel dziećmi i sytuacja dzieci cudzoziemskich // Remedium. - 2008, nr 6, s. 6-7
Wyniki badań prezentujące opinie przedstawicieli policji i straży granicznej na temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce oraz sytuacji dzieci cudzoziemskich przebywających bez opieki na terytorium Polski.

STACHOWIAK Jakub : Ludzie spółka z o.o. // Polityka. - 2008, nr 21, s. 24-26
Handel ludźmi w Polsce

STASZEWSKA Anna : La Strada // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 25-28
Fundacja La Strada - organizacja pozarządowa, zwalczająca międzynarodowy handel kobietami.

SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia : Przegląd globalnych problemów pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 6, s. [100]-112
Seniorzy i proces starzenia, niepełnosprawność i zdrowie psychiczne, praca socjalna w obliczu katastrof, problemy dzieci i młodzieży, światowy kryzys ekonomiczny, handel ludźmi i przemoc, ochrona socjalna, rola pracy socjalnej w walce z ubóstwem, organizacje zrzeszające beneficjentów pracy socjalnej.

WILCZAK Jagienka : Siatka cioci Tani : kobiety na sprzedaż // Polityka. - 2004, nr 23, s. 84-87

WILCZAK Jagienka : Stana z La Strady // Polityka. - 2009, nr 49, s. 96-98
Rozmowa ze Staną Buchowską, która jest współzałożycielką i koordynatorką polskiego programu " La Strada" oraz członkinią Zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami.

WINNICKA Ewa : Reprodukcja prosta : Martynka na sprzedaż // Polityka. - 2005, nr 46, s. 102-104

ZINS Henryk : Skutki handlu niewolnikami dla Afryki // Mówią Wieki. - 1997, nr 6, s. 32-35
Wiek XVII i XVIII.

                  Oprac. na podst. zbiorów Filii

 A. Piekarska

D. Adamczyk