Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
: zestawienie bibliograficzne w wyborze (1961-2019)

 

Wyd. zwarte:

Anna Dzierżanka-Wyszyńska : Rozwój psychomotoryki małego dziecka : kształtowanie nawyków posługiwania się przedmiotami codziennego użytku. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. 9352

Bartkowiak Zbigniew : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981, sygn. 22485

Bartkowiak Zbigniew : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980, sygn. 21594

Bieleń Barbara : Rozwój myślenia dzieci 6-7 letnich. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1983. sygn. 20968, 20967, 20966

Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych / red. Andrzej Jaczewski. - Warszawa : "Żak", 2001, sygn. 27791

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / red. Napoleon Wolański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. 21266, 21265

Birch Ann : Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 30873

Bogdanowicz Marta : Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. 26314

Brazelton Thomas Berry, Sparrow Joshua D. : Rozwój dziecka : 0-3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. sygn. 31260

Brazelton Thomas Berry , Sparrow Joshua D. : Rozwój dziecka : 3-6. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013, sygn. 31261

Chłopkiewicz Maria : Osobowość dzieci i młodzieży : rozwój i patologia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. 23970, 23969, 18652

Cieszyńska Jagoda, Korendo Marta : Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. sygn. 30992

Denisiuk Ludwik, Milicer Halina : Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. 7741

Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1978, sygn. 17628

Dziecko niepełnosprawne : rozwój i wychowanie / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2003, sygn. 30518, 28162

Dziecko w wieku przedszkolnym : rozwój fizyczny, rozwój psychiczny i wychowanie, racjonalna opieka domowa i czuwanie nad zdrowiem dziecka, żywienie / Danuta Chrzanowska [i inni]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974, sygn. 11235, 11234, 11233, 11232

Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. nauk. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. 30520

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. 30519

Filipczuk Halina : Poznaj swoje dziecko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988, sygn. 24936, 24935, 24934

Filipczuk Halina : Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981, sygn. 19381

Filipczuk Halina : Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981, sygn. 19381

Gałkowski Tadeusz : Pierwszych sześć lat życia - rozwój i wychowanie. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, sygn. 1986

Gałkowski Tadeusz : Rozwijanie zdolności dziecka : (biopsychologiczne aspekty oddziaływania na rozwój inteligencji). - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1977, sygn. 20400

Gerstmann Stanisław : Rozwój uczuć. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn. 23827, 23826

Gładyszewska-Cylulko Joanna: Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. 29936

Greenspan Stanley I., Benderly Beryl Lieff : Rozwój umysłu : emocjonalne podstawy inteligencji. -Poznań : "Rebis", 2000, sygn. 31896

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków
i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2004, sygn. 29641

Guz Sabina : Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. 24303

Hurlock Elizabeth B. : Rozwój dziecka. T. 1. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985,  sygn. 23275, 23173

Hurlock Elizabeth B : Rozwój dziecka. T. 2 . – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, sygn. 23276, 23174

Ilg Frances L, Ames Louise Bates, Baker Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018, sygn. 33900

Isaacs Susan : Lata dziecięce : psychika dziecka od urodzenia do lat sześciu. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961, sygn. 8219

Jankowska Alina : Naśladownictwo u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat włącznie. - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961, sygn. 3688

Jankowska Halina : Rozwój czynności poznawczych u dzieci : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygn. 22869, 22868

Jugowar Barbara: Wiek przedszkolny. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982, sygn. 20339, 20338

Jurek Anna : Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012, sygn. 30999

Kaczmarek Leon : Nasze dziecko uczy się mowy. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1988, sygn. 24780

Kendall Philip C : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn. 33640

Klimasiński Krzysztof : Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych. -Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, sygn. 13864

Kornatowska Irena , Załęcka Jadwiga : Rozwój i potrzeby psychiczne małego dziecka . - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976, sygn. 13210

Kowalski Stanisław : Rozwój mowy i myślenia dziecka : analiza rozwoju mowy i myślenia w sytuacjach społeczno-wychowawczych przedszkola. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, sygn. 3671

Landy Aleksander, Kwiatowska Maria , Topińska Zofia : Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym . - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970, sygn. 8504

Lis Stanisława : Wczesne uwarunkowania rozwoju psychicznego dzieci : rozwój psychiczny dzieci urodzonych z niskim ciężarem ciała. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. 17039

Łubowski W. I : Słowo a dziecko : rozwój słownej regulacji zachowania u dzieci . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. 21243

Majewska Jolanta, Majewski Andrzej : Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012, sygn. 30799

Małe dziecko : rozwój, pielęgnowanie, wychowanie i żywienie / Lidia Dzieniszewska-Klepacka [i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1977, sygn. 13658

Matczak Anna : Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli. - Warszawa : "Żak", 2003. - 286, sygn. 28705

Mieszczeriakow Aleksander I. : Dzieci głuchoniewidome : kształtowanie zachowania a rozwój psychiczny /.; tł. z ros. Eligiusz Madejski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, sygn. 16922

Nartowska Hanna : Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980, sygn. 19072, 19071, 19070

Nartowska Hanna : Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980, sygn. 19146, 23623

Nasze dziecko : pierwsze trzy lata życia / red. Jadwiga Kopczyńska-Sikorska . - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984, sygn. 22483

Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju / red. Ludwika Sadowska. -Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004, sygn. 28486

Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / red. Teresa Ogrodzińska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004, sygn. 31617, 28342

O rozwoju języka i myślenia dziecka / red. Stefan Szuman. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, sygn. 6967

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka do szóstego roku życia / red. Jadwiga Ślenzak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975, sygn. 12541

Podręcznik metod badania rozwoju dziecka. T. 1 / red. P. H. Mussen. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, sygn. 8414

Przetacznik-Gierowska Maria, Tyszkowa Maria : Psychologia rozwoju człowieka. T. 1. Zagadnienia ogólne, sygn. 28600

Przetacznikowa Maria : Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. 6327

Przetacznikowa Maria, Makiełło-Jarża Grażyna : Psychologia rozwojowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. 11528, 11527, 11526

Przetacznikowa Maria: Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973, sygn. 10991, 10909

Przewęda Ryszard : Rozwój somatyczny i motoryczny. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973, sygn. 10994, 10927

Psychologia rozwojowa / redakcja Peter E. Bryant, Andrew M. Colman . - Poznań : "Zysk i S-ka", copyright 1997, sygn. 27209

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / red. Maria Żebrowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, sygn. 30122

Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Janusz Trempała. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. 30052

Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. 30872

Rais Anna, Stypuła Anna : Od zaciekawienia do porozumienia czyli Co warto wiedzieć o komunikacji z dzieckiem : poradnik dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniu "Stymulowanie rozwoju językowego dzieci". - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2010, sygn. 31618

Rodzina i dziecko / red. Maria Ziemska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - sygn. 18950

Rola środowiska w rozwoju małego dziecka - metody badania / Elżbieta Hornowska [i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2014, sygn. 31439

Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2005,sygn. 29842

Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym / red. Barbara Wilgocka-Okoń . - Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, sygn. 22646, 22645, 22644

Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego jako wynik oddziaływań wychowawczych rodziny
i przedszkola / Teresa Bartkowska. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. 8282, 8281

Różycka Jadwiga : Badania nad współzależnością między rozwojem umysłowym a fizycznym dzieci. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968 sygn. 6699

Schaffer H. Rudolph : Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, sygn. 30010

Słodownik-Rycaj Ewa : Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. - Warszawa : "Żak", 1998, sygn. 27815

Słyszowa Stefania : Dziecko rozpoczyna naukę : wskazówki ułatwiające rodzicom kierowanie rozwojem dziecka na przełomie okresu przedszkolnego i szkolnego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975, sygn. 12070, 12069, 12068

Spionek Halina : Psychologia wychowawcza dla rodziców : lata 0-7. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962, sygn. 5836

Spionek Halina : Rozwój i wychowanie małego dziecka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1967, sygn. 8161

Spionek Halina : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, sygn. 22706, 22703, 22704

Stefanowicz Teresa, Januszko Leonard : Poradnik rozwoju dużej motoryki dziecka . - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2005, sygn. 28672

Szuman Stefan : Podstawy rozwoju i wychowania w ontogenezie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygn. 22553

Szychowiak Barbara : Okres wczesnego dzieciństwa. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982, sygn. 19997

Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Kołodziejska Dorota : Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego. - Gdańsk : "Harmonia", 2014, sygn. 31329

Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Kołodziejska Dorota : Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych . -Gdańsk : "Harmonia", 2014, sygn. 31328

U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego / red. Hanna Olechnowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988, sygn. 25364 (

Wall William Douglas : Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. 23697

Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002, sygn. 28009

Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009, sygn. 29825

Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej
wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009, sygn. 29825

Wolański Napoleon : Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975,sygn. 14660, sygn. 12368

Wołoszynowa Lidia : Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965, sygn. 6003

Wołoszynowa Lidia : Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1967, sygn. 8241, 6238

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / red. Jarosław Rola, Marina Zalewska. -Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002, sygn. 28273

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / red. Anna Mikler-Chwastek. - Warszawa : "Difin", 2017, sygn. 34023

Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka : zagadnienia wybrane / Halina Spionek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, sygn. 8229

Zak Anatol Z. : Rozwój myślenia teoretycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989, sygn. 25647, 25646, 25645

Zasępa Ewa : Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. -Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003, sygn. 28264

oprac. K. Kalinowska
BPP Filia w Opocznie
2019