Komunikacja interpersonalna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na temat:

Komunikacja interpersonalna

Wydawnictwa zwarte

ADAMS, K.: Komunikacja w grupach. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

     Sygnatura: 29243

ADLER Ronals B: Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się. - Poznań: „Rebis”, 2006

     Sygnatura: 28494

ALTERNATYWNE i wspomagające metody komunikacji / redakcja naukowa Jacek Bleszyński. - Wydanie 2 poszerzone i poprawione. - Kraków: „Impuls”, 2008

     Sygnatura: 29938

BERNE Eric: W co grają ludzie: psychologia stosunków międzyludzkich. - Wydanie 5(17 dodruk). - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

   Sygnatura: 33747

CIALDINI Robert: wywieranie wpływu na ludzi. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

     Sygnatura: 31268

DERKS Lucas: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

Sygnatura: 27988

DZIEWIECKI Marek: Psychologia porozumiewania się. - Kielce :”Jedność”, 2009

   Sygnatura: 30193

ERIKSON Thomas: Mój szef jest idiotą : jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy. - Warszawa : "Wielka Litera", copyright 2018

   Sygnatura: 33572

FABER Adele, MAZLISH Elain: Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny. - Poznań : "Media Rodzina", 1997

     Sygnatura: 27044

FABER Adele, MAZLISH Elain: Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny. - Poznań : "Media Rodzina", 2009.

     Sygnatura: 33229

GARWIN Charles D.: Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. - Katowice: „Śląsk”, 1998

Sygnatura: 30183- 30184

GHAZAL Michel: Zjedz zupkę i... bądź cicho! : nowe spojrzenie na konflikty rodzice-dzieci. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Sygnatura: 27287

GILLEN Terry: Asertywność. - Wydanie 4. - Warszawa : "Petit", 1999

Sygnatura: 27497

GORDON Thomas, STERLING W. Edwards: Rozmawiać z pacjentem : podręcznik doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji. - Warszawa : "Academica", 2009

Sygnatura: 30303

GÓJSKA Agata: Mediacje rodzinne. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015

Sygnatura: 32736

JAKUBOWSKA Barbara [i in.]: Ja i inni / redakcja Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

Sygnatura: 24942

JAMPOLSKY Lee: Leczenie uzależnionej osobowości. - Warszawa: „Czarna Owca”, 2014

   Sygnatura: 31446

KANIA Jan: Komunikacja społeczna w zarządzaniu. - Warszawa: 2006

     Sygnatura: 30638

KOCHAN Marek : Pojedynek na słowa : techniki erystyczne w publicznych sporach . - Kraków : "Znak", 2007

Sygnatura: 30369

KRAKOWIAK Piotr: Zdążyć z prawdą: o sztuce komunikacji w hospicjum. - Gdańsk: Fundacja Hospicyjna, 2006

     Sygnatura: 32712

LEATHERS Dale G.: Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

     Sygnatura: 29241

ŁĘCKI Krzysztof, SZÓSTAK Andrzej: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 1999

Sygnatura: 30184

MAKOWIECKA Karolina, MIŚCICKI Łukasz: Moje relacje z ludźmi: co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o związkach z innymi ludźmi. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 2016

Sygnatura: 32596

PEASE Alan : Mowa ciała.- Poznań: „Rebis”, 2010

Sygnatura: 29947

PEDAGOGIKA ogólna i subdyscypliny / redakcja naukowa Lucjan Turos. - Warszawa : "Żak", 1999

     Sygnatura: 27388

RAIS Anna, STYPUŁA Anna: Od zaciekawienia do porozumienia czyli Co warto wiedzieć o komunikacji z dzieckiem : poradnik dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniu "Stymulowanie rozwoju językowego dzieci". - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2010.

Sygnatura: 31618

RZEPKA Beata: Efektywna komunikacja w zespole . - Warszawa : Edgard, 2012

Sygnatura: 34015

SIKORSKI Wiesław: Gesty zamiast słów: psychologia i trening komunikacji niewerbalnej. - Wydanie 2. - Kraków: „Impuls”, 2007

   Sygnatura: 29593

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / redakcja naukowa Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa: „Difin”, 2010

   Sygnatura: 29721

Artykuły z czasopism

BOBA M., MICHLOWICZ M.: Porozumiewanie się // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 2, s.14-15

BOCHNIA Beata: sposoby poprawiania jakości komunikacji interpersonalnej // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 1, s. 36-39

BOLIŃSKA Marta: O komunikowaniu // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2005/2006, nr 2, s. 68-78

BORKOWSKA Anna, MACANDER Dorota: Budowanie relacji z uczniami w opiniach nauczycieli // REMEDIUM. - 2007, nr2/3, s. 12-13

BULANDA-FRĄCKIEWICZ R.: Komunikacja interpersonalna // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 3, s. 12-14

BULANDA-FRĄCKIEWICZ R.: Komunikacja interpersonalna. Propozycje zajęć warsztatowych // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 3, s.30-31

CELEBAN Magdalena: Gry w relacji uczeń-nauczyciel // EDUKACJA i DIALOG. - 2008, nr 6, s. 38-41

CZERWIŃSKI Paweł: Komunikacja drogą przyjaźni z wychowankiem // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 7-8, s. I-VII (wkładka)

DĄBROWSKA Ewa: Poszukiwanie sposobów na nawiązywanie dobrych relacji wychowawca - wychowanek // FORUM NAUCZYCIELSKIE. - 2006, nr 36, s.16-17

DYRDA-JAWORSKA Agnieszka: Jung w szkole (relacje interpersonalne” // REMEDIUM. - 2005, nr 11, s.20-21

GRUDZIECKA Magdalena: Mediacja-rozwiązywanie konfliktów bez przemocy // NIEBIESKA LINIA. - 2005, nr 3, s. 28-30

HORAK Karolina: My i nasi uczniowie: budowanie wzajemnych relacji // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2007, nr 2, s. 175-180

JASIŃSKA J., PIECHNIK A.: Jak poprawić własne relacje z innymi czyli cykl zajęć pt.”Grzeczność na co dzień” // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 4, s. 35-37

KAŁUŻNY R., LECZYKIEWICZ R.: Postawy i zachowania nauczycieli szkół średnich w niektórych sytuacjach interpersonalnych // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY.- 2002, nr 2, s.79-86

KLIMEK-MICHNO Katarzyna: W trosce o sztukę rozmowy // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2015, nr 1, s. 41-47

KLUCZYŃSKA Sylwia: O sztuce porozumiewania się // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 2, s. 9-11

KOCH Joanna: O mediacjach i treningu mediacyjnym // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 10, s.303-34

KORULSKA Ewa: Komunikacja interpersonalna (Lekcja 3) // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 11 ,s. II -VIII(wkładka Ak. Zarządzania).

KRÓL-TERELAK: Lekcje mediacji // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 12-13

KRUCZKOWSKA Violetta: Komunikacja z nastolatkiem // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 7-8, s. 28-29

KRZEMIANOWSKI Zenon: O budowaniu dobrych relacji (nauczyciel-uczeń) // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 6, s.25-29

KUŚPIT Małgorzata: Komunikacja w edukacji // REMEDIUM. - 2004, nr 5, s. 16-17

KUŚPIT Małgorzata: Rozwiązywanie konfliktów - cz.1 // REMEDIUM. 2006, nr 11, s.22-23

LEWANDOWSKA Blanka: Żeby uczniowie ufali nauczycielowi // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1 s.49-58

LICAK Tomasz: Prawda i kłamstwo w komunikacji // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 2, s. 48-51

LIPIŃSKA-GROBELNY A., WOLAN-NOWAKOWSKA M.: Style komunikacji interpersonalnej a poziom dyrektywności // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 7-7, s.35-38

ŁUBA Małgorzata: Mieć wpływ na innych, czyli kilka słów o sztuce perswazji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2016, nr 5, s. 25-28, również ćwiczenia, s. 37-40

MAŃCZYK Maria: Zasady skutecznej perswazji. Scenariusz lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej (w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej: skuteczna komunikacja w różnych sytuacjach // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2001, nr 10, s. 26

MASIERAK - BARAN Aleksandra: Rola komunikacji w życiu dziecka // REWALIDACJA. - 2010, nr 2, s. 4-11

MOLEDA Joanna: znaczenie relacji wychowawca-wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie // SZKOŁA SPECJALNA. - 2010, nr 4, s. 267-274

MUCHA Paulina: Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowaniu // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 8, s. 21-23

MUSIALSKA Kinga: Mediacja w komunikacji szkolnej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. -2010, nr 9, s.6-7

NAROŻNA Danuta: Negocjator w szkole… czyli sztuka kontaktów interpersonalnych // LIDER. 200 6, nr 3, s. 14-16

NOWICKA Dorota; Rozwiązywanie sporów // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s.61

OLEKSA Karolina: Skuteczna komunikacja: jak mówić o trudnych tematach / ŻYCIE SZKOŁY. - 2015, nr 7(9), s.28-29

ORŁOWSKA Anita TALIK: Szkolne public relations // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 56-58

PACZYŃSKA Anna: Umiejętności komunikowania się // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 9, s. 26-28

POKRZYCKA Lidia: Nauczanie podstaw public relations // EDUKACJA i DIALOG. - 2005, nr 10, s. 20-22

PRAJSNER Mira: Wyłanianie przywódców i konflikty grupowe // REMEDIUM. - 2006, nr 10, s. 22-23

PRUSAKOWSKI Sławomir, PODGÓRSKA Barbara: Warto negocjować z uczniem // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 3, s. 63-68

RAFAŁOWICZ Wioletta: Komunikacja interpersonalna w szkole // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 5, s. 20-21

RYLKE Hanna: Współpraca w zmieniającej się organizacji // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 4, s. 17-21

SIENICKA - CZEREPOW Ewa: Próby podniesienia poziomu komunikacji// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 3, s. 36-38

SIKORSKI Wiesław; Mowa ciała w klasie // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 4, s. 39-48

SŁOWIKOWSKA Teresa: Kto z kim? Jak rozmawia?(komunikacja interpersonalna w szkole) // NOWA SZKOŁA. – 2005, nr 7,  s. 34-37

SOCHA Grzegorz: Dlaczego warto mediować // WYCHOWAWCA. - 2015, nr 2, s. 22-25

SZCZUKIEWICZ Piotr: Otwarta komunikacja // REMEDIUM. - 2004, nr 4, s. 16-17

SZCZUKIEWICZ Piotr: Umiejętności interpersonalne w kontakcie wychowawczym // REMEDIUM. - 2004, nr 2, s. 14-15

SZUMNA Dorota: Badanie pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń // NAUCZANIE POCZĄTKOWE: kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 3, s. 20-28

ŚNIEŻYŃSKI Marian: Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielami a uczniami liceów ogólnokształcących // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 7-8, s. 3-6

ŚWIDERSKA Irena: Komunikacja interpersonalna. Trochę teorii, propozycje zajęć // BIBLIOTEKA W SZKOLE. –- 2002, nr 1, s. 1-3

ŚWIST Jacek: Nauczyciel dla ucznia - uczeń dla nauczyciela // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s.30-36

WOJNAROWSKA Małgorzata: PR(public relations) zaczyna się w domu czyli komunikowanie się z pracownikami szkoły // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 59-62

Na podstawie zbiorów

BPP Filii w Opocznie

opracowała Dorota Adamczyk

Listopad 2019