Starość

Zestawienie bibliograficzne

w wyborze na temat:

STAROŚĆ

Wydawnictwa zwarte

ENCYKLOPEDIA seniora / komitet redakcyjny Irena Borsowa [i inni]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986

Sygnatura: 23409 c

COMFORT Alex : Dlaczego się starzejemy?. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968

   Sygnatura: 7100

FIZJOLOGIA starzenia się: profilaktyka i rehabilitacja / redakcja naukowa Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

   Sygnatura: 31630

FRĄCKIEWICZ Lucyna, ŻAKOWSKA - WACHELKO Bogna: 300 wiadomości o starości. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987

    Sygnatura: 25966

GAWRON Natalia, ŁOJEK Emilia: Różne oblicza starości: badania neuropsychologiczne. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2014.

  Sygnatura: 32740

GOODMAN Norman: Wstęp do socjologii. - Poznań: "Zysk i S-ka", cop. 2009. S.175-178

Sygnatura: 28284

GOMUŁA Andrzej, BIELECKA Edyta, FLORCZUK Dorota: Kiedy mężczyzna się starzeje: praca zbiorowa. - Warszawa: Instytut Andropauzy Fundacji „Medan”, 2007

   Sygnatura: 31621

GORE Irene: Wiek a aktywność życiowa. - Warszawa: PZWL, 1980

    Sygnatura: 18431

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 998-1013

   Sygnatura: 29551           

HOŁYST Brunon: Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007.- S. 913-942

   Sygnatura: 29547

KACZMAREK Stefan; Rozważania o życiu ludzkim. - Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1977

   Sygnatura: 20450, 13636

KAWULA Stanisław : Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego [W:] PEDAGOGIKA społeczna : dokonania - aktualność - perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i redakcja naukowa Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - S. 551-564

   Sygnatura: 27824

KOWALEWSKA Anna, JACZEWSKI Andrzej, KOMOSIŃSKA Krystyna: Problemy wieku starczego [W:] BIOLOGICZNE i medyczne podstawy rozwoju i wychowania: podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych / praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Jaczewskiego. - Wydanie 3 rozszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. - S. 295-[315]

    Sygnatura: 28465

KOWALIK Stanisław: Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku [W: PEDAGOGIKA specjalna : praca zbiorowa / praca zbiorowa pod red. Władysława Dykcika. - Wydanie 2 poszerzone i uaktualnione. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. - S. 311-325

 Sygnatura: 27624

LESZCZYŃSKA - REJCHERT Anna: Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010

     Sygnatura: 30034

MARTINEZ Mario E. : Ciało to umysł: jak społeczeństwo uczy długowieczności i dlaczego zdrowie jest dziedziczne. - Białystok: Studio Astropsychologii, 2018

   Sygnatura: 33586

ORZECHOWSKA Grażyna: Seniorzy w rodzinie: o potrzebie wspierania funkcji opiekuńczej rodziny [W:] PEDAGOGIKA społeczna wobec problemów współczesnej rodziny: polska pedagogika społeczna na początki XXI wieku. – Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010, s.113-121

   Sygnatura: 30664

ORZECHOWSKA Grażyna: Seniorzy w rodzinie: zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych [W:] PEDAGOGIKA rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja W. Janke. - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2004, s. 239-245

   Sygnatura: 29570

PILECKA Barbara : Samobójstwo wieku starszego [W]: Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / redakcja Przemysław Piotrowski. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 129-144

Sygnatura: 28691

PITT Brice: Psychogeriatria: wprowadzenie do psychiatrii wieku podeszłego. - Warszawa: PZWL, 1986

   Sygnatura: 23460

POSTĘPY gerontologii / pod redakcją Brunona Synaka. Warszawa: PZWL, 1988.

   Sygnatura: 24925, 24926

PRZEMOC wobec osób starszych / redakcja Beata Tobiasz Adamczyk. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

   Sygnatura: 30059

STARZY ludzie w Polsce: Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / redakcja Janusz Halik.- Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002

   Sygnatura: 28237

SYGIT-KOWALKOWSKA Ewa: Negatywna emocjonalność człowieka starszego w relacjach rodzinnych i pozarodzinnych [W:] WYBRANE problemy współczesnych małżeństw i rodzin / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina. - Warszawa: „Difin”, 201, s.157-173

   Sygnatura: 30806

SZMAUS - JACKOWSKA Alicja: Troska o siebie osób w starszym wieku. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011

Sygnatura: 30934

WAWRZYNIAK Joanna : Przemoc w starości [W]: SOCJOLOGICZNE i psychopedagogiczne aspekty przemocy / redakcja Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 265-274

   Sygnatura: 31111

WIŚNIEWSKA-ROSZKOWSKA Kinga: Starość jako zadanie. - Warszawa: "Pax", 1989.

   Sygnatura: 25644

WIŚNIEWSKA-ROSZKOWSKA: Stary człowiek w rodzinie. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1975.

     Sygnatura: 11827

WIŚNIEWSKA-ROSZKOWSKA Kinga: Wiek, płeć, zdrowie. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969.

   Sygnatura: 8041

WOLAŃSKI Napoleon: Rozwój biologiczny człowieka: podstawy auksologii, gerontologii  i promocji zdrowia. - Wydanie 7 zmienione.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

   Sygnatura: 28754

WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunki przemian / praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Tyszki. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001, S. 388-391

   Sygnatura: 28011

WYBRANE problemy osób starszych / redakcja naukowa Agnieszka Nowicka. - Wydanie 3. - Kraków : "Impuls", 2010.

   Sygnatura: 29600 , 30497

ZYCH Adam A.: Leksykon gerontologii. - Kraków: „Impuls”, 2007.

   Sygnatura: 28961 c

ZYCH Adam A. : Przekraczając "smugę cienia" : szkice z gerontologii i tanatologii. - Katowice : "Śląsk", 2009.

   Sygnatura: 30190

ZYCH Adam A.: Słownik gerontologii społecznej. - Warszawa: „Żak”, 2001.

   Sygnatura: 27738 c

Artykuły z czasopism

ALEKSANDROWICZ Renata: Style czytania na emeryturze. - Dodatek: Biblioteki publiczne z bliska i daleka: 650 lat w służbie książki // Bibliotekarz. - 2014. - nr 6, dodatek s. 1-3

BIELAK-ŻMIJEWSKA Anna: Dlaczego się starzejemy? // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2014, nr 1, s. 4-11

BŁĘDOWSKI Piotr : Starość na wsi // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.10-13

BOJAR Wioletta: Związek indywidualnej hierarchii wartości z jakością starzenia się // PRACA SOCJALNA. - 2011, nr 5, s. 101-112

BRYTA Marek, MANIECKA-BRYTA Irena: Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2009, nr 8, s. 14-17

BRZEZIŃSKA Małgorzata: Licealiści o osobach starszych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 2, s. 26-31

BRZYSKA Monika, TOBIASZ-ADAMCZYK Beata: Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2012, nr 4, s.14-19

BRZYSKA Monika, TOBIASZ-ADAMCZYK Beata: Rekomendacje; środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszkających w gospodarstwach domowych // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 1, s. 16-20

BUREK Maria: Przemoc wobec ludzi starszych w Niemczech // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.13-14

CABAJ Anna: Choroby neurogeneracyjne wieku podeszłego // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s. 28-34.

CZAPCZYŃSKA Agnieszka: Oblicza starości // REMEDIUM. - 2006, nr7-8, s. 62-63

CZERNICKA Małgorzata: Dlaczego się starzejemy? // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s.14-18.

DAMAZYN Michał: Oswoić śmierć: warsztaty dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 11, s. 24-26

DĄBROWIECKA Hanna: Pomóc wyjść z cienia: uwagi o aktywności osób starszych // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s.22-24

DĄBROWIECKA Hanna : Uwagi o aktywności osób starszych // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s. 22-24

DĄBROWIECKA Hanna: Wygrać starość // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 5, s. 9-10

DOBROWOLSKA Mirosława: Działania aktywizujące seniorów (na przykładzie bibliotek publicznych) // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 1, s.10-14

DUDZIAK Bronisława: Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 4, s. 69-85

FORMA Paulina: IV edycja Kampanii Biała wstążka inspiracją do nowego spojrzenia na przemoc wobec starszych w rodzinie // PRACA SOCJALNA. - 2011, nr 2, s.119-125

FUDAŁA Tadeusz: Starzenie się ludności Polski // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 5, s. 128-132

GŁĘBOCKA Alicja: Długowieczni i zadowoleni // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 6, s. 3-5

GOLEC Marcin: O problemie zdrowej starości // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2008, nr 1, s. 5-7

GRANIEWSKA Danuta: Warunki życia Europejczyków w starszym wieku // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2010, nr 4, s. 29-32

GRZELAK Agnieszka: Ruch chroni przed chorobami i daje energii seniorom // POLSKA. DZIENNIK ŁÓDZKI. - 2010, nr 87(Tygodnik’50 plus”)

JARZĘBIŃSKA Aneta: Możliwości wspierania rodziców po stracie dziecka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2015, nr 3, s. 30-36

JESIONEK-KHADKA Aneta, SĘDZICKI Mieczysław: Opieka nad osobami starszymi. Historia i współczesność // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 5, s. 75-94

JUREK Łukasz: ”Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2012, nr 3, s.8-12

KACZMARCZYK Małgorzata, KOZIEŁ Dorota, NASZYDŁOWSKA Edyta: Środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach // PRACA SOCJALNA. - 2012, nr 2, s. 114-122

KACZYŃSKA Beata: Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035 // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2016, nr 3, s. 36-38

KANIOS Anna: Postawy studentów pracy socjalnej wobec ludzi starych // PRACA SOCJALNA. - 2015, nr 4, s. 81-93

KAWCZYŃSKA-BUTRYM Z. , CZAPKA E.: Wybrane aspekty opieki nad populacją starzejącej się Europy // PRACA SOCJALNA. - 2013, nr 5, s. 17-28

KĘPIŃSKA Urszula: Rola seniorów w rodzinie // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. - 2015, nr 4, s. 81-96

KILIAN Marlena: Niepełnosprawni w społeczeństwie (osoby starsze)// POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 11-12, s. 14-18

KILIAN Marlena: Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla współczesnego świata // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 1, s. 21-34

KLUZ Marek: Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 1, s. 93-106

KOCIMSKA Paulina Z: Starość wyzwaniem dla współczesności // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 5, s.6-7

KOŚCIŃSKA Elżbieta: Czynniki wpływające na satysfakcję życiową seniorów // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2014, nr 1, s. 38-43

KUBICKI Paweł: Przedsiębiorczość osób wieku 50+ - perspektywy i bariery // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 1, s. 21-25

LESZCZYŃSKA-REICHERT Anna: Starość wobec wyzwań i zadań dla pracy socjalnej // PRACA SOCJALNA. - 2011, nr 5, s. 19-31

ŁUSZCZYŃSKA Maria: Polski senior - przegląd danych // PRACA SOCJALNA. - 2014, nr 1, s. 14-38

ŁUSZCZYŃSKA Maria: W poszukiwaniu aktywizacji osób starszych - streetworking dla seniorów // PRACA SOCJALNA. - 2013, nr 5, s. 92-107

MAJER Ryszard: Jakość i standaryzacja usług opiekuńczych w systemie pomocy dla osób starszych // PRCA SOCJALNA. - 2012, nr 6, s.90-103

MAKUŁA Waldemar: Aktywne starzenie się - dlaczego nie // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2013, nr 7, s. 4-11

MARKOCKI Zygmunt: Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym społeczeństwa wielokulturowego // PEDAGOGIKA RODZINY. - 2012, nr 2(3), s.7-13

MICHALSKA Katarzyna [ inni]: Starość // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 5, s. 3-17

MICHALSKA Katarzyna: Statystyczna starość // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 5, s. 3-4

MIELCZAREK Andrzej; Praca socjalna w domu pomocy społecznej an rzecz chorych na otępienie starcze // PRACA SOCJALNA. - 2016, nr 2, s. 145-164

MIELCZAREK Andrzej: Specyfika psychologii gerontologicznej // PRCA SOCJALNA. - 2011, nr 5, s. 32-38

MIŁKOWSKA Joanna: Aktywizacja zawodowa ludzi starszych jako źródło zasobów na rynku pracy / ZARZADZANIE INNOWACYJNE W GOSPODARCE. - 2008, nr 1, s. 191-204

MOLICKA Monika NAJPIĘKNIEJSZY wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 1, s. 107-117

 MODRZEWSKI Jerzy PEDAGOGIKA społeczna wobec bierności, bezczynności i bezradności w doświadczeniu indywidualnym i społecznym // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. - 2015, nr 2, s. 9-[23]

OLEARCZYK Teresa E.; Potrzeby psychiczne starszego człowieka // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 3, s. 16-17

OTRĘBA Iwona, WALECZEK Joanna; wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się // LIDER. -2010, nr 7-8, s.27-28(ankieta)

PAWLAS - CZYŹ Sabina: Przeciw ateizmowi. O potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 7-8, s. 33-36

PAWLAS - CZYŹ Sabina: Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się // PRACA SOCJALNA. - 2008, nr 4, s. [93]-115

PAWLAS - CZYŹ Sabina, DZIENNIAK - PULINA Daniela : Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się // PRACA SOCJALNA. - 2008, nr 4, s. 93-115

PIECH Anna: Potencjał drzemie w dojrzałości : Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku // PRACA SOCJALNA. - 2010, nr 5, s. 47-62

PIKUŁA Norbert G.: Samotność czy wykluczenia społeczne osób starszych? // PRACA SOCJALNA. - 2015, nr 4, s. 66-80

PILCH Tadeusz: Pokolenie - wymiar osobowy i społeczny // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 3, s. 7-20

PŁACHCIŃSKA Grażyna: Jak rozmawiać ze starszymi ludźmi o ich problemach? // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2011, nr 11, s. 18-19

POTKAŃSKI Marcin: Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE // POLITYKA SPOŁECZNA.- 2012, nr5-6, s.11-19

PRUSZYŃSKI J., GĘBSKA -KUCZEROWSKA A.: Niebezpieczna starość (przemoc wobec starszych) // NIEBIESKA LINIA. – 2006, nr 6, s. 8-10

SAMORAJ - CHARITONOW Beata: Świadczenia dla seniorów w polski systemie zabezpieczenia społecznego // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2016, nr 2, s.8-15

SOŁYGA - ŻUREK Aleksandra: Mitochondrialna teoria starzenia // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 6, s. 35-41

SOWA Józef: Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2011, nr 8, s. 4-9

STEFANIAK Monika: NORDIC Walking w programowaniu aktywności fizycznej osób starszych // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 11, s. 43-48

STYPUŁA Anna, BRZYSKA Monika, TOBIASZ-ADAMCZYK Beata: Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2011, nr 9, s. 12-17

SUTOR - GŁODZIK Paulina, WNĘK Joanna A.: Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 6, s. 33-37

SYGULSKA Katarzyna: Wybrane problemy osób starszych w dobie zmian cywilizacyjnych // PRACA SOCJALNA. - 2015, nr 4, s. 40-51

SZUKALSKI Piotr: Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia (również starość) // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2015, nr 2, s. 1-5

SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia: Dom pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów // POLITYKA SPOŁECZNA.- 2009, nr 7, s. 17-21.

SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia: Logika systemu opieki nad osobami starszymi // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 10, s.1-5

SZYMAŃSKA Marta: Senior w rodzinie // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 12, s.12-14

THEISS Wiesław: Stary człowiek-autobiograficzna perspektywa Jana Szczepańskiego. - PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 3, s.37-47

TOBIASZ-ADAMCZYK Beata, BRZYSKA Monika: Wybrane aspekty socjologiczne wieku starszego // ŚWIAT PROBLEMÓW. - 2011, nr 11, s.5-9

TOMCZYK Łukasz: Polski senior a społeczeństwo informacyjne // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. -2008, nr 1, s. 14-15

TRAFIAŁEK Elżbieta: AKTYWNE starzenie się (active agening) : zadania polityki senioralnej // PRACA SOCJALNA. - 2015, nr 4, s. [28]-39

TRAFIAŁEK Elżbieta: Solidaryzm międzypokoleniowy a dyskryminacja ze względu na wiek // PRACA SOCJALNA. - 2012, nr 2, s. 3-16

TUTAK Jacek: Innowacyjna opaska-pomoc osobom starszym na miarę XXI wieku // PRACA SOCJALNA. - 2014, nr 6, s. 110-118

TUTAK Jacek: System transportowy wspomagający osobę starszą i jej opiekuna // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 1, s. 93-101

URBANIAK Bogusława: Seniorzy aktywni społecznie // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 4, s. 6-11

URBANOWICZ Joanna: Przeciw ageizmowi: o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 7-8, s. 32-36

WAWRZYNIAK Joanna: Aktywność rodzinna i jej znacznie w starości // PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH. - 2008, nr 2, s.115-121

WOJCIESZEK Krzysztof: Polubić jesień ( problem śmierci) // REMEDIUM. - 2002, nr 10, s.2 4

ZAWADA Anna: Jak zestarzeć się z godnością? // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 5, s.104-114

ZAWADA Anna: Młodość i starość w okresie ponowoczesności // PRACA SOCJALNA. - 2012, nr 2, s. 47-56

ZAWADA Anna: O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 4-5, s. 8-11

ZAWADA Anna: Środowiskowe lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych // PRACA SOCJALNA. - 2009, nr 3, s. 17-27

ZBYRAD Teresa: Opinie seniorów o domach pomocy społecznej // PRACA SOCJALNA. - 2013, nr 4, s. 110-121

ZBYRAD Teresa: Życie seksualne mieszkańców domów pomocy społecznej - między fikcją a rzeczywistością // PRACA SOCJALNA. - 2011, nr 5, s. 39-54

ZIELIŃSKA Agnieszka: Starzenie się ludności - problem całego świata? // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2011, nr 5, s. 46-50

Na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej

w Piotrkowie Trybunalskim

Filii w Opocznie

opracowała:

Dorota Adamczyk

Październik 2019