Hłasko Marek - życie i twórczość

Marek Hłasko – życie i twórczość
Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 1983-2019)


Wydawnictwa zwarte:

 1. "Piękni dwudziestoletni" i opowiadania Marka Hłaski / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1999, 27545
 2. Bogdan Rudnicki : Marek Hłasko. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, 21259
 3. Danilewicz Zielińska Maria : szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999, s. 366-368, 386-388, 27872
 4. Hłasko Marek : Drugie zabicie psa ; Nawrócony w Jaffie. - Warszawa : Da Capo, 1993, 26776
 5. Hłasko Marek : Felietony ; Listy ; Palcie ryż każdego dnia. - Warszawa : Czytelnik, 1985, 23031
 6. Hłasko Marek : Opowiadania. T.1. - Warszawa : Czytelnik, 1985, 23028
 7. Hłasko Marek : Ósmy dzień tygodnia ; Cmentarze ; Następny do raju . - Warszawa : Czytelnik, 1985, 23029
 8. Hłasko Marek : Pierwszy krok w chmurach. - Warszawa : Da Capo, 1994., 26829
 9. Hłasko Marek : Piękni dwudziestoletni. - Warszawa : Alfa 1988., 25303
 10. Hłasko Marek : Sowa córka piekarza. - Warszawa : Da Capo, 1993, 25685, 26777
 11. Hłasko Marek : Wszyscy byli odwróceni ; Brudne czyny ; Drugie zabicie psa. - Warszawa : Czytelnik, 1985, 23030
 12. Jarosiński Zbigniew : Literatura lat 1945-1975. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 128-130, 27027
 13. Kuncewicz Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T.1. – Warszawa : Graf-Punkt, 1995, s. 337-340, 26851 c
 14. Mały słownik pisarzy polskich . Cz. II / red. nauk. Włodzimierz Maciąg. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981, s. 82-83, 19213
 15. Tomkowski Jan : Literatura polska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, s. 304, 26556
 16. Współcześni polscy pisarza i badacze literatury : słownik bibliograficzny. T. 3. / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałgan. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 256-261, 26918

Artykuły z czasopism:

 1. ,,Okno'' Marka Hłaski - czyli symbol w klasie VII / Diuba W // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1990/91, nr 2/3, s. 146-149
 2. Bracie, gdzie jesteś? / Marzec Bartosz // Rzeczpospolita. – 2005, nr 60 [dod. Plus-Minus]
 3. ''Cóż jest warte własne życie, jeśli innym nie przynosi nadziei?'' / Machulska Halina, Pruszkowska Alicja // Drama. – 1996, z.17, s. 20-21
 4. Jak indywidualizować kształcenie polonistyczne : na przykładzie propozycji lekcyjnego opracowania ,,Okna'' Marka Hłaski w nauczaniu zindywidualizowanym / Rosa Alicja // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII . - 1996/1997, nr 5, s. 7-17
 5. Krawężnik przed kameralną. Śladami Marka Hłaski / Marzec Bartosz // Rzeczpospolita. – 2002, nr 162, s. 13
 6. Legenda Marka Hłaski/ Chołost Halina // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 5-7
 7. Okno i pierwszy krok w chmurach, czyli opowiadania Marka Hłaski na gimnazjalnych lekcjach języka polskiego / Morawska Iwona // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 3, s. 59-69
 8. Opowiadanie o zagładzie miłości, czyli pierwszy krok w chmurach M. Hłaski / Witczak Agnieszka // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 12-22
 9. Oswajanie z obcością : Marek Hłasko w praktyce szkolnej / Januszkiewicz Anna //Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 31-35
 10. Ściana. Marek Hłasko OKNO / Maciejewski Tomasz // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 1, s. 48-63, 64-69

 

oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie
K. Kalinowska