Leworęczność

LEWORĘCZNOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. BOGDANOWICZ Marta : Leworęczność u dzieci. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1992 sygn.26252

2. BOGDANOWICZ Marta : Metoda Dobrego Startu. - Wyd. 6. - Warszawa : WSiP, 2004 Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi. sygn.27442

3. BOGDANOWICZ Marta : Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1991. - S. 129-142 : Lateralizacja i jej zaburzenia. sygn.26314, 22998, 23000

4. BRAGDON Allen D., GAMON David : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD - Alkoholizm - Autyzm - DÉJA VU - Dysleksja - Leworęczność - Słuch absolutny - Pamięć fotograficzna - Sezonowe zaburzenie afektywne – Synestezja. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, s. 53-58 sygn. 28216

5. CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2004 sygn.26255, 25670, 25669-70

6. DMOCHOWSKA Maria : Zanim dziecko zacznie pisać. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, 1991 sygn. 26256

7. ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku . T. II / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 1021-1022 : Lateralizacja sygn.2825

8. GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK - STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. - Warszawa : WSiP, 1994 sygn. 21692, 21693, 21694

9. HEALEY Jane : Leworęczność : jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 , sygn. 29405

10. MALMGUIST Eve : Nauka czytania w szkole podstawowej. – Warszawa : WSiP, 1982 sygn. 20093, 20094

11. OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. – Kraków : „Impuls”, 2007, s. 97-105, sygn. 30496

12. SIEMEK Danuta : Przedszkolak będzie uczniem. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975, s. 132, sygn. 12437

13. SPIONEK Halina : Dziecko leworęczne. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1961,
sygn. 3457, 4611, 4612, 4613

14. SPIONEK Halina: Powstanie orientacji w prawej i lewej stronie schematu w autogenezie. – Warszawa: PWN, 1961, sygn. 3444

15. SPIONEK Halina : Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1970. - S. 68-77 : Zaburzenia procesu lateralizacji. Różne typy dzieci leworęcznych i oburęcznych oraz rodzaje ich szkolnych trudności. sygn. 8575, 8578, 8579

16. SPIONEK Halina :Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka : zagadnienia wybrane. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 133-153 : Zaburzenia procesu lateralizacji. sygn. 5093, 8229

17. SPIONEK Halina : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 178-179 : Zaburzenia mowy a zaburzenia procesu lateralizacji. sygn. 10276,10368, 10369, 11697, 11698, 22706, 22704, 22703

18. TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. – Łódź: WyższaSzkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003, sygn. 28501

19. WOLAŃSKI Napoleon : Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 60, 216, 275 : Lateralizacja sygn. 21050, 12454, 8208, 8294

20. ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. - Warszawa : WSiP, 1996 , sygn. 26980

21. ŻEBROWSKA Maria : Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. – Warszawa : PWN, 1975, s. 880, sygn. 11926, 12949, 12950, 14912, 14379, 15579

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. BARCZAK Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210

2. BOGDANOWICZ Marta : Organizacja i program zajęć dla dzieci leworęcznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 1, s. 18-23

3. BOGDANOWICZ Marta : Trudności dziecka leworęcznego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1989, nr 9, s. 515-522

4. GRABOWSKA Anna : Diagnoza leworęczności w świetle współczesnych badań nad asymetrią mózgową // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 2, s. 121-137

5. GRABOWSKA Anna : Wpływ wieku, ręczności oraz płci na asymetrię półkul mózgowych człowieka // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 1/2, s. 21-30

6. GRZELAK Barbara: Problem lateralizacji i leworęczności a niepowodzenia szkolne// Lider. - 2007, nr 5, s. 8-9

7. JAWORSKA Barbara : Dzieci leworęczne a przewroty // Życie szkoły. - 1997, nr 10, s. 594-595

8. LEŚNIAK Aneta : Przyczyny i objawy trudności w pisaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 244-248

9. MAUSCH Jolanta, MAUSCH Karol : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270

10. MICHALSKA Bożena : Leworęczność – jak pomóc dziecku? // Szkolne Wieści. – Wyd. okolicznościowe, s. 32-33

11. OSZWA Urszula : Dziecko leworęczne. Cz. I // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 22-23; nr 10, s. 12

12. OSZWA Urszula : Dziecko leworęczne. Cz. II / Urszula Oszwa // Remedium. - 2002, nr 10, s. 12

13. RECHNIO Beata : Praca z dzieckiem leworęcznym // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 4-6

14. SALAMON Dagmara : Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24

15. SOCHACKA Krystyna : Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 34-36

16. TARKOWSKA Irena : Psychopercepcyjne uwarunkowania kompetencji ortograficznej // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 333-340

17. WOJAK Wacław : Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22

18. WÓJCIK Elżbieta : Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji : sprawozdanie z konferencji // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 49-53

Oprac. na podst. zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

Filia w Opocznie

Karolina Kalinowska

2014