Depresja u dzieci, młodzieży i dorosłych

Depresja u dzieci, młodzieży i dorosłych:
zestawienie bibliograficzne w wyborze (2000-2018)

 

Wyd. zwarte:

 1. Biała Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008, 29826
 2. Carr Alan : Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, 29402
 3. Check William A. : Leki przyszłości . - Warszawa : Profi, 1995, 29885
 4. Chiles John : Depresje nastolatków a narkotyki. - Warszawa : Profi, 1994. 29884
 5. Hart Archibald D., Hart Weber Catherine : Depresja nastolatka . - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominkanów, 2007, 31130
 6. Myers David G. : Psychologia. – Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2003, s. 571-577, 30764
 7. Psychologia kliniczna / red. Helena Sęk . – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 103-106, 30716
 8. Radziwiłłowicz Wioletta : Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego : ujęcie kliniczne. - Kraków : Impuls, 2011, 31129
 9. Rola Jarosław : Depresja u dzieci. - Kraków : Impuls, 2001, 29244, 28253
 10. Solomon Andrew : Anatomia depresji : demon w środku dnia . - Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2004, 28938
 11. Stark Kevin D. [i in.] : LECZENIE depresji młodzieńczej - program terapeutyczny ACTION / W: Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne / red. Philip C. Kendall. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - s. 161-205, 29820
 12. Turno Monika : Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów . - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010, 30105, 30104
 13. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. – Warszawa : Wydaw. Min. Edukacji Narodowej i sportu, 2005, 28428-429
 14. Yapko Michael: Kiedy życie boli : zalecenia w leczeniu depresji : strategiczna terapia krótkoterminowa . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, 28153

Artykuły z czasopism:

 1. Alkohol w internacie : zagrożenia i niepokoje / Kutiak-Zakrzewska Krystyna // Wychowanie na co Dzień. - 2006, 10/11, s. 18-19
 2. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1-2 / Molicka Maria // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11 ; 2005, nr 4, s. 8-94
 3. Ciemny świat depresji / Pawłowska Małgorzata, Sadłowska Anna // Psychologia
  w Szkole. - 2005, nr 4 , s. 131-140
 4. Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? / Tadych Natalia // Remedium . - 2011, nr 4, s. 4-5.
 5. Depresja - poradnik dla bliskich / Różański Mateusz // Integracja. - 2017, nr 3, s. 20-22
 6. Depresja i jej skutki / Moszczyński Paulin // Lider. - 2005, nr 10, s. 3-5.
 7. Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno / Gmitrowicz Agnieszka // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 12.
 8. Depresja matki a agresja dziecka / Staręga Adrianna // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 17-18.
 9. Depresja u dzieci i młodzieży / Komorowska Marta // Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9.
 10. Depresja u dzieci i młodzieży / Oszwa Urszula // Remedium. - 2004, nr 3, s. 10-11
 11. Depresja wśród dzieci i młodzieży / Pawlowska Sylwia // REMEDIUM . - 2018, nr 10, s. 2-4
 12. Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Pilarska Aleksandra // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42
 13. Depresyjnym nastolatkom można pomóc - cz. I / Pawłowska Sylwia // REMEDIUM. – 2018, nr 9, s. 10-11
 14. Dorastanie, czyli burze, bunty, napory / Pilarska Paula // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 88-93.
 15. Dzieci rodziców chorujących na depresję / Rapp Natalia // Remedium. - 2016, nr 11, s. 6-8.
 16. Dziecięca melancholia / Cyrulnik Boris // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142
 17. Etiologia depresji u dzieci i młodzieży / Mielnik Justyna // Remedium. - 2013, nr 11, s. 22-23.
 18. Jak chronić uczniów przed depresją? / Garstka Tomasz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 48-52.
 19. Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieje / Deptuła Maria // Remedium. – 2006, nr 12, s. 30-31
 20. Jak wspierać ucznia z objawami depresji? / Łuba Małgorzata // ŚWIAT PROBLEMÓW. – 2017, nr 2, s.24-27
 21. Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku? / Mielczarek Andrzej // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. [66]-78.
 22. Jestem do niczego... / Kałucka Renata //Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 10-14.
 23. Kiedy życie boli / Wichowska Joanna //Remedium . - 2001, nr 9, s. 22-23
 24. Młodzi ludzie nie chcą żyć : co trzeci nastolatek myśli o śmierci / Bronisz Dorota // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 10, s. 7
 25. Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne / Sikorski Wiesław // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63
 26. Oblicza depresji / Kluczyńska Sylwia // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 5-8.
 27. Od smutku do depresji / Zdunek Aneta // Świat Problemów. - 2010, nr 5, s. 21-23.
 28. Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży / Zawadzki Patryk // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 12, s. 10-13.
 29. Problemy dorastania : to może być depresja ! / Sowa Katarzyna // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-4.
 30. Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły / Remedium. – 2014, nr 1, s. 17-18
 31. Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Mielnik Justyna // Remedium . – 2013, nr 2, s. 26-27
 32. Skutki depresji poporodowej / Banasiak-Parzych Beata // Remedium. – 2009, nr 2, s. 10-11
 33. W stronę ucznia / Zdunek Aneta // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 21-23
 34. Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi / Łuba Małgorzata // Świat Problemów. – 2017, nr 1, s. 34-38
 35. Zapobieganie depresji wśród nastolatków / Prajsner Mira // Remedium. – 2009, nr 6, s. 24-25


oprac. K. Kalinowska, 2019 r.