Mobbing

MOBBING

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2012

WYDAWNICTWA ZWARTE:

1. DAMBACH Karl E.: Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk :GWP,2003 sygn. 28 529

2. HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007, s. 857-862: Przemoc w miejscu pracy sygn. 28 590

3. HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2004, s. 423-443: Przestępczość i patologia w miejscu pracy - mobbing i molestowanie seksualne
sygn. 29 551

4. HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007, s. 124-134: Socjologiczne uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw [dot. m.in. mobbingu w pracy] sygn. 29 547

5. HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007, s. 494-514: Społeczno - kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu [dot. mobbingu w pracy] sygn. 29 547

6. HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007, s. 760-787: Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy sygn. 29 547

7. HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007, s. 80-97: Społeczne uwarunkowania zjawiska przemocy w szkole
z perspektywy profilaktyki sygn. 29 584

8. KARNEY Janina : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii
i pedagogiki pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007, s. 396-413: Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie [dot. m.in. mobbingu w miejscu pracy] sygn. 29719, 30035

9. LITZKE Sven Max, SCHUH Horst : Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 sygn. 28755

10. LUBRAŃSKA Anna : Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008, s. 31-33 sygn. 29 421

11. POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 277-314: Wykluczenie społeczne [dot. m.in. przejawów, uwarunkowań, skutków, ofiar i sprawców mobbingu, a także mobbingu w szkole] sygn. 28956, 29 157

12.STRUTYŃSKA Elżbieta : Aspekty prawne bullyingu/lobbingu: ujęcie komparatystyczne[w:]Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / red. Anetta Jaworska . – Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, s. 73-90 sygn. 29555

13. SCHULTZ Duane, SCHULTZ, Sydney Ellen : Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 405-407 sygn. 30196

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :

1. BARANOWSKA Agnieszka, MIECIK Igor T. : Uwaga mobbing! // Polityka.-2004, nr 3, s. 20-22

2. BAWOŁ Joanna : Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas // Wychowanie na Co Dzień.-2009, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-VII [dotyczy mobbingu w szkole]

3. BENTYN Anna, HOFFMANN Joanna : Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy. III Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 3, s. 9-11 [dot. mobbingu w szkole]

4. BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Mobbning to prześladowanie w szkole // Edukacja
i Dialog.- 2002, nr 3, s. 17-22

5. BRYTEK Anna : Fenomen mobbingu : czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 25-27

6. CHORAB Monika : Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 5-7 [dot. mobbingu uczniowskiego]

7. CHORAB Monika : Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42

8. CZEGO nie wiesz o mobbingu // Głos Nauczycielski.-2011, nr 10, dodatek Bliżej Prawa, s. I-II

9. MOBBINGOWI mówimy stanowcze nie! : spotkanie drugie /Monika Chorab// Wychowawca.-2010, nr 10, s. 28[scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ]

10. DAMBACH Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej /rec. Cezary Graj // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 49-50

11. MOBBING wśród uczniów /Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski.-2011, nr 47, s. 16

12. FIEDORCZUK Justyna : "Witamy w Akademii Helltona" czyli o mobbingu w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 14-16

13. GRAJ Cezary : Mobbing - szkolna rzeczywistość? // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 49-50

14. GRZYWA-BILKIEWICZ Agnieszka : Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51

15. GRZESIAK Ewa : Mobbing wśród nauczycieli // Życie Szkoły. – 2011, nr 4, s. 14-22

16. KAWECKI Michał Józef : Agresja i przemoc - co w zamian? Ku kulturze dialogu // Edukacja i Dialog.-2007, nr 9, s. 22-23 2007

17. KĄDZIELA Katarzyna : Męski urok pracodawcy // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 9-11
Dotyczy mobbingu wobec kobiet ze strony pracodawców.

18. KŁOS Anna : Interwencja w sytuacjach kryzysowych // Praca Socjalna.-2008, nr 2, s. 57-75

19. KOCEMBA Iwona : Ci, którzy dręczą innych // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139 [dot. mobbingu w szkole]

20. KOCHELAK Julia : Mobbing - terror psychiczny w szkole // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16

21. KOŁACZEK Bożena : Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5/6, s. 2-6 [dot. mobbingu do kobiet na rynku pracy]

22. KONARSKA Teresa : Jak udowodnić mobbing? // Głos Nauczycielski.-2012, nr 25, dodatek Bliżej Prawa, s. I-II

23. KONARSKA Teresa : Zadośćuczynienie i odszkodowanie // Głos Nauczycielski.-2011, nr 39, dod. Bliżej Prawa, s. I-II.

24. KONARSKA Teresa : Odmienne traktowanie // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 1, dod.
Bliżej Prawa, s. I-II [Mobbing wobec pracowników zatrudnionych na czas określony]

25. KONARSKA Teresa : Odszkodowanie za krzywdę // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 3, dod. Bliżej Prawa, s. III-IV [dot. mobbingu w miejscu pracy]

26. KONARSKA Teresa : Prawo do równego traktowania. Cz. 2 // Głos Nauczycielski
. - 2009, nr 41, dod. Bliżej Prawa, s. II-IV

27. KORZECKI Tomasz : Przeciwdziałanie agresji // Remedium.-2007, nr 7, s. 22-23

28. KRASNOSIELSKI Adam : Mobbing w środowisku szkolnym – ofiary, sprawcy, skutki / / Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 5, s. 60-62

29. KRAWCZONEK Magdalena : Zjawisko mobbingu // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 18-19[dot. mobbingu w szkole.]

30. KRUSZKO Krzysztof : Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary // Problemy Narkomanii.-2008, nr 1, s. 13-21

31. KUJAWSKA Iza : Praca bez godności // Głos Nauczycielski.-2004, nr 1, s. 7

32. KUŹMIŃSKA Krystyna : Porady prawne // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 5, s. 17-19
[dot. m.in. mobbingu w pracy]

33. KWIATKOWSKI Piotr, SZECÓWKA Adam : Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345

34. LINOWSKA Elżbieta : Mobber kreowany // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 44, s. 9
[dot. stosowania mobbingu w relacjach pracowniczych w oświacie]

35. MASTALERZ Magda : Mobbing – cz. I // Remedium. – 2010, nr 3, s. 22-23

36. MASTALERZ Magda : Mobbing – cz. II // Remedium. – 2010, nr 6, s. 22-23

37. MASTALERZ Magda : Mobbing – cz. III // Remedium. – 2010, nr 7-8, s. 42-43

38. MIEDZIK Monika : Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce // Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 31-34

39. MOBBING - co trzeba wiedzieć // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, dod. s. 2-4
[dot. mobbingu w miejscu pracy]

40. MOSZCZYŃSKA Urszula, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole //Opieka, Wychowanie, Terapia.-2003, nr 1, s. 20-26

41. NOWAK Lidia : Asertywność w bibliotece : mobbing // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 43-46

42. ODSZKODOWANIE za mobbing // Głos Nauczycielski.-2010, nr 44

43. OLSZEWSKA Agnieszka : Prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 18-22

44. OLWEUS Dan : Mobbning : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 61-62

45. PASZKIEWICZ Aneta : Zjawisko mobbingu w szkole //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2011, nr 3, s. 19-25

46. PIEKARSKA Anna : Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80

47. PIEKARSKA Anna : Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 49-60

48. PODGÓRSKA Joanna : Koszty szczypania i sapania // Polityka. - 2005, nr 2, s. 32-34
[dot. mobbingu w pracy, tj. molestowania seksualnego w miejscu pracy]

49. PORAJ Grażyna : Szkoła chora na agresję // Psychologia w Szkole.-2006, nr 3, s. 87-100

50. PRUSKO Ludmiła : Mobbing niszczy osobowość // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 61-64 [dot. mobbingu w szkole]

 

51. PRZYBYSZ-ZARĘBA Małgorzata : Mobbing w szkole // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 18-21

 

52. PYTLAKOWSKI Piotr : Policyjna fala // Polityka.-2010, nr 3, s. 22-23

53. PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów
w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych //Kwartalnik Pedagogiczny.- 2009, nr 4, s. [31]-51

54. RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? // Wszystko dla Szkoły.-2008, nr 12, s. 8-9

55. Na marginesie zarządzania - pogranicza kultury osobistej i mobbingu /Jadwiga Sadowska
Bibliotekarz.-2010, [nr] 11, s. 11-14

56. SIKORA Dorota : Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań // Opieka Wychowanie Terapia.-2008, nr 3-4, s. 5-9

57. SKROBISZ Joanna : Pracownik idzie do sądu // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 49, dod. s. 3-4

58. SKRZYŃSKI Dariusz : Mobbing w szkole. Cz. I // Wszystko dla Szkoły.-2010, nr 3, s. 10

59. SKRZYŃSKI Dariusz : Mobbing w szkole. Cz. II // Wszystko dla Szkoły.-2010, nr 4, s. 8-9

60. PRACOWNIKU, możesz się bronić /Krzysztof Śmiszek, Monika Wieczorek
Głos Nauczycielski.-2011, nr 32, s. 14-15

61. WASILEWSKA Katarzyna : Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej // Edukacja i Dialog.-2009, nr 6, s. 62-64

62. WIŚNIEWSKA Anna : Przeciwko przemocy w szkole // Edukacja i Dialog.-2004, nr 6, s. 68-71

63. ZAJDEL Krzysztof : Mobbing w szkole i w domu // Edukacja i Dialog.-2003, nr 10, s. 62-65

64. ZAWADZKI Patryk : "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań // Wychowanie na Co Dzień.-2005, nr 9, s. 8-13

65. ZIELIŃSKA-SROKA Aneta : Nauczyciele i mobbing // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-15

66. ZIEMSKA Marta : Szkoła z mobbingiem // Głos Nauczycielski.-2008, nr 22, s. 10

oprac. K. Kalinowska
BPP Filia w Opocznie, 2012 r.