Fobie szkolne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

na temat:

Fobie szkolne

Wydawnictwa zwarte

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI / redakcja naukowa Tadeusz Pilch .- Warszawa : „Żak”, 2003 T. 1, A-F.- S. 1151-1152 Sygnatura: 28151 c    

HEYNE David, ROLLINGS Stephanie: Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004       Sygnatura: 28487

JAROSZ Ewa, WYSOCKA Ewa : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania. - Warszawa : "Żak", 2006. - S. 281-292 Sygnatura: 28942, 28697

KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata: Słownik pedagogiczny.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 52 Sygnatura: 30005 c

MYERS David G.: Psychologia. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2003. - S. 558-563       Sygnatura : 30764

OLESZKIEWICZ Anna, BĄK Olga, CIEŚLIK Anna: Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów?. - Warszawa : "Difin", 2010   Sygnatura: 29724

PSYCHIATRIA : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja Adam Bilikiewicz. - Wydanie 3 zmienione i uzupełnione (dodruk). - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2011. - S. 76      Sygnatura: 31131

Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. T. 2 / redakcja naukowa Colin Feltham, Ian Horton ; przeł. Sylwia Pikiel, Ewa Zaremba, Piotr Bucki; przekład Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. S. 165-174 Sygnatura: 30818

Ranschburg Jenö: Lęk, gniew, agresja. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 Sygnatura: 26946

SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elaine F., ROSENHAN David L.: Psychopatologia. - Poznań : "Zysk i S-ka", copyright 2003. - S. 181-237 Sygnatura: 31624

STIRLING John D., HELLEWELL : Psychopatologia. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. S. 91-100 Sygnatura: 28493

Artykuły z czasopism

ANTKOWIAK Rafał, BLEJA Agnieszka : Strach na szkołę : (o fobii szkolnej) // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 13-20

BARTOSZAK Magdalena : Wagary, czyli ucieczka... ale dokąd? // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 71-75

BĄBEL Przemysław : Oduczanie lęku // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 77-84

BRONISZ Anna : Szkoła pełna fobii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49

CIEŚLA Jarosław : Sposoby na lęki // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s.124-125

CIEŚLIŃSKA Justyna : Odmowa chodzenia do szkoły a wagary // Remedium. - 2015, nr 2, s. 8-9

GUMOWSKA Iwona : Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 20-25

HALIŃSKA Maria : Szkolne lęki // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 98-102

JABŁOŃSKI Sławomir : Co to jest fobia szkolna? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 44-50

JACENNIK Barbara, SZCZEPAŃSKA Joanna : Aby stresu było mniej // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 89-96

JAGIEŁA Jarosław : Lęk przed panią // Psychologia w Szkole.- 2009, nr 2, s.151

KIEDROWSKA Małgorzata : Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18

KOCHELAK Julia : Fobia szkolna // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 12-13

KOZAK Ewa : Wagarowicze, czyli ofiary fobii szkolnej? // Remedium. - 2004, nr 10, s. 8-9

KRAWCZONEK Magdalena : Fobia szkolna // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 22-23

KRAWCZONEK Magdalena : Fobia szkolna : jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 22-23

KRZYWDA Beata : Przedszkole - geneza i rodzaje lęków dziecięcych // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 8-9

KUŚPIT Małgorzata : Fobia szkolna - analiza zjawiska // Remedium. - 2016, nr 3, s.1 9-21

LAMPARSKA-WARCHALSKA Aleksandra : Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny? // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22

MIELNIK Justyna : Fobie specyficzne // Remedium. - 2013, nr 2, .s 20-21

OLESZKOWICZ Anna : Wagary ponad miarę // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 3-12

PASZKIEWICZ Aneta : O wagarach i fobii szkolnej w literaturze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 36-41

PEJKOWSKA Agnieszka : „Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję – zajęcia terapii czytelniczej // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 3, s.34-36

PITALA Magdalena, SREBRO Ewa: Fobia szkolna : co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54

WAWRZYNIAK Sonia : Fobie szkolne a postawy rodzicielskie // Wychowanie na Co Dzień. - 2014, nr 2, s.21

ZAJDEL Krzysztof : Syndrom zeszytu w kratkę // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 21-23

Opracowała Dorota Adamczyk

na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Filii w Opocznie

Grudzień 2018 r.