Niepowodzenia dydaktyczne: przyczyny ich powstawania

„Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny ich powstawania”

Wydawnictwa zwarte

1.BEREŹNICKI, Franciszek: Podstawy dydaktyki. - Kraków: Impuls”, 2011, s. 383-396

nr inw. 30028

2.BOGDANOWICZ, Marta: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Warszawa: WSiP, 1991 nr inw. 26314

3.DYRDA,Beata : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych: diagnoza i terapia. - Kraków: „Impuls”, 2000 nr inw. 27856

4.DYRDA, Beata: Zjawiska niepowodzeń uczniów zdolnych: rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kraków: „Impuls”, 2007 nr. inw. 29934

5.ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O. - Warszawa: „Żak”, 2004, s. 652-661 nr inw. 28376

6.FILIPCZUK, Halina: Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985 nr inw. 22503-22504

7.GRUSZCZYK-Kolczyńska E. : Dlaczego nie potrafią uczyć się matematyki. - Warszawa: Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1989 nr inw. 25769-25770

8.JAROSZ, Ewa: WYSOCKA, Ewa: Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania. - Warszawa; „Żak”, 2006, s. 204-214 nr inw. 28697, 28942

9. KARPIŃSKA, Anna: Drugoroczność: pedagogiczne wyzwanie dla współczesności.- Białystok: „Trans Humana”, 1999 nr inw. 27684

10. KONOPNICKI J.: Powodzenia i niepowodzenia szkolne. - W-wa: PZWS, 1966

11.KUPISIEWICZ, Cz.: Niepowodzenia dydaktyczne: przyczyny oraz niektóre środki zaradcze. Warszawa: PWN, 1972nr inw. 11444, 9439-9440

12. LIPKOWSKI, O.: Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. - Warszawa: PZWS, 1971 nr inw. 8509-8510

13.ŁUKAWSKA, A.: Dydaktyczne przyczyny trudności w nauce domowej. - Warszawa: PZWS, 1973 nr inw. 8939-8944

14. MAREK-RUKA, M.: Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży. Warszawa; „Nasza Księgarnia”, 1976 nr inw 13542-13543

16. NARTOWSKA H.: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo: zaburzenia w zachowaniu i trudności szkolne. - Warszawa: 1972 nr inw. 9948-9952

17. OKOŃ, Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. - Warszawa: 1987 nr inw. 24207-24209

18. SĘKOWSKA, Zofia: Pedagogika specjalna. - Warszawa: 1986 nr inw. 23236

19. SŁOWNIK psychologii / red. nauk.Jerzy Siuta. - Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2009, s. 294 nr inw. 29832

20. SPIONEK, Halina: Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych.- Warszawa: PZWS, 1970 nr inw. 8575-8579

21. SPIONEK, Halina: Zaburzenia rozwoju a niepowodzenia szkolne. - Warszawa: PWN, 1973

nr inw. 10276, 10368, 10369

22. WALL, W.D.: Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. - Warszawa: PWN, 1986

nr inw. 23697

24. ZDROWOTNE przyczyny niepowodzeń w nauce [W:] JOPKIEWICZ Andrzej, SULIGA Edyta: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. - Radom; Kielce: Instytut Technologii Eksploatacji, 2008, s. 202-204 nr inw. 29816

Artykuły z czasopism

1. DYRDA B. : Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych // NOWA SZKOŁA. - 1994, nr 6, s. 340

2. GÓRNA Ewa: Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 6, s. 333-337

3.GRZELAK Barbara: Problemy lateralizacji i leworęczności a szkolne niepowodzenia szkolne // LIDER. – 2007, nr 5, s. 8-9

4.GRZYBEK A.: Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów // SZKOLNE WIEŚCI. - 2004, nr 2, s. 8-9

5.JASTRZĄB J. : Specyficzne trudności w uczeniu jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 1997, nr 6, wkładka

6.KARBOWNICZEK, Jolanta: Komputer w pracy z dzieckiem z niepowodzeniami w nauce // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 3, s. 14-18

7.KARPIŃSKA Anna; Niepowodzenia szkolne - ujęcie definicyjne // EDUKACJA : STUDIA, BADANIA, INNOWACJE . - 2011, nr 3 s. 18-29

8.KARPIŃSKA Anna: Odmienność a niepowodzenia szkolne // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 6, s. 3-6

9.KARPIŃSKA Anna: Renesans niepowodzeń edukacyjnych – kierunki i powody naukowej eksploracji // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 7, s. 4-13

10.KICIŃSKA Martyna, KLAUSE-JAWORSKA Ewa: Problemy z nauką i szkołą // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 7, s. 39-46

11.KOPTAS-GÓRZAŃSKA Grażyna: zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD // SZKOŁA ZAWODOWA. - 2000, nr 1, s. 49-53

12. KOZAK Ewa: Niepowodzenia szkolne. Jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 3, s. 17-21

13. KOZIEŁ Beata: Główne przyczyny niepowodzeń szkolnych (w opinii nauczycieli jastrzębskich szkól podstawowych) // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 4, s. 25-32

14. KOZLOWSKA A. : Niepowodzenia w nauce // ŻYCIE SZKOŁY. - 1993, nr 7, s. 396

15.KOZUBSKA, Alicja; Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 3, s. 9-14

16. KRZYMOWSKA Ewelina: Niepowodzenia szkolne studentów // EDUKACJA i DIALOG. - 2009, nr 2, s. 34

17.KWIATKOWSKA Joanna: Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 21-23

18.MARZEDA-PRZYBYSZ: Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstanie niepowodzeń szkolnych // ŻYCIE SZKOŁY. - 1999, nr 7, s. 487-490

19. MATYJAS B.: Psychiczne i środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych wychowanków // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1991, nr , s. 211

20. MULARCZYK Maciej: Niepowodzenie a może powodzenie? // NOWA SZKOŁA. - 1997, nr 7, 13-16

21. PARY Piotr: Niepowodzenia szkolne // DYREKTOR SZKOLY. - 2006, nr 7, s. 43-35

22. PAŚTAK, G. : Jak eliminować trudności uczniów w nauce // NOWA SZKOŁA. - 1992, nr 6, s. 340

23.PAŚTAK G.: Trudności w nauce jako podstawowa przyczyna niepowodzeń szkolnych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1991, nr 2, s. 70

24. PAWLOWSKA R.: Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III // ŻYCIE SZKOŁY. - 1989, nr 5, s. 284

25.SIKORSKI Wiesław: Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // EDUKACJA. - 2001, nr 3, s. 49-63

26.SOKOŁOWSKA Ewa: Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 3-13

27. SZCZEPANIK Renata: Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2000, nr 3, s. 31-36

28. SZPITER M.: Zapobieganie trudnościom w nauce domowej // ŻYCIE SZKOŁY. - 1994, nr 9, s. 515

29.WOJDA Elżbieta: Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych // NAUCZANIE POCZĄTKOWE -KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. - 20001/2002, nr 3, s. 74-83

30. ZAGAJEWSKI A.: O niepowodzeniach szkolnych // NOWA SZKOŁA. - 1994, nr 6, s. 337

31. ZIŃCZUK Monika : Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 7, s. 32-38

32. ZIŃCZUK Monika: Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 7, s. 24-29

33. ŻURKIEWICZ E.: Niepowodzenia szkolne w opinii naukowców polskich i francuskich // NOWA SZKOŁA. - 1990, nr 7, s. 373

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Dorota Adamczyk