Ocenianie szkolne

Wydawnictwa zwarte

Abc testów osiągnięć szkolnych / red. Bolesław Niemierko. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975 nr inw. 11761
GOŁĘBNIAK, Bogusława Dorota: Egzaminy i ocenianie szkolne [W:] Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 206 –233 233 nr inw. 28459

HUDAŃSKA, Iwona: Szkolny system oceniania: wskazówki dla rad pedagogicznych. Poznań: Oficyna Wydawnicza H&P, 2002 nr inw. 29 000
JAK nadzorować, mierzyć i oceniać osiągnięcia uczniów?. Jak wypełniać jeden z najtrudniejszych obowiązków nauczyciela? [W:] Trzy razy szkoła: uczniowie – nauczyciele – organizacja: książka dla nauczycieli, dyrektorów szkół. – Poznań: Wydawnictwo eMPi², 2002 . – S. 89 – 106 nr inw. 29 016

KOPACZYŃSKA, Iwona: Ocenianie wspierające rozwój ucznia.- Kraków:„Impuls”, 2004 nr inw. 28 812

KOSYRA-CIEŚLAK, Teresa: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka polskiego w klasach I-III na podstawie programu” Przeszłość to dziś”. – Warszawa: Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, 2005 nr inw. 28 555

LEWICKI, Czesław: Oceny i ocenianie w kształceniu szkolnym. – Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989 nr inw. 25950

NAUCZYCIEL ocenia osiągnięcia uczniów [W:] KSZTAŁCENIE szkolne: podręcznik skutecznej dydaktyki /Bolesław Niemierko. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. – S. 301- 345 nr inw. 28801

NIEMIERKO, Bolesław : Między ocena szkolną a dydaktyką: Bliżej dydaktyki. – Wyd. 3. – Warszawa: WSiP S.A., 1999 nr inw. 27260

NIEMIERKO, Bolesław : Ocenianie szkolne bez tajemnic. - Warszawa: WSiP S.A., 2002 nr inw. 28223, 27857

NIEMIERKO, Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. Wyd. 3 popr..- Warszawa: WSiP, 1999 nr inw. 28228

OCENA, kontrola, wyniki nauczania [W:] Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej / Helena Siwek. – Warszawa: WSiP, 2005. - S. 259 – 271
nr inw. 28 817

OCENIANIE, ocena szkolna, pomiar dydaktyczny, jakość kształcenia – terminy podstawowe [W:] Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Peruszka. – Warszawa: WSP TWP, 2000. s. 11 – [41] nr inw. 28 021

POMIAR osiągnięć szkolnych ucznia: [wychowanie fizyczne] / red. wydania Czesław Sieniek. - Starachowice: Pracownia Wydawnicza „Helvetica”, [2005] nr inw. 28 779

RACINOWSKI, Saturnin: Problemy oceny szkolnej. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966 nr inw. 6460, 5882, 13993

STRÓŻYŃSKI, Klemens: Jak oceniać i uczyć samooceny. - Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie Sp. z o.o., 2000 nr inw. 27945

STRÓŻYŃSKI, Klemens: Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. - Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie sp. z o.o., 1999 nr inw. 27 939

SZKOLNY system oceniania: praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Jerzy Chodnicki [i in.]. - Warszawa: WSiP, 2000 nr inw. 27 882

WALCZAK, Wojciech: Jak oceniać ucznia?: teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo „Galaktyka” Sp. z o.o., 2001 nr inw. 27 822

WOJCIECHOWSKA, Krystyna, KOWALIK, Elżbieta: Szkolny system oceniania: oparty na pomiarze dydaktycznym. – Gdańsk: "PODKOWA BIS",2000 nr inw. 27 883

ŻMIJEWSKA, Ewa: Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 nr inw. 28 041

Artykuły z czasopism

Ocenianie uczniów

Artyści życia. Test kompetencyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych / Boba M., Horwarth E., Zieliński M. // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2002/2003,
nr 4, s. 73-86

Aspekty oceny szkolnej / Zajdel Krzysztof // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 12, s.37-39

Badanie osiągnięć szkolnych uczniów / Piwowarski Rafał // EDUKACJA. - 2005, nr 3, s.11-18

Bardzo dobry brak, czyli dylematy oceniania / Nowak Małgorzata // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 5, s. 32-35

Być egzaminatorem…/ Wysocka – Paech Iwona // POLONISTYKA .- 2001, nr 10, s. 580-581

Cena oceny / Stróżyński Klemens // EDUKACJA I DIALOG. - 1995, nr 10, s. 31-33

Chłodne oblicze egzaminu zewnętrznego / Bolesław Niemierko // EDUKACJA. -2001, nr 3, s. 11-21

CO jest ważne w ocenianiu? / Danuta Składowska // „OKO”. - 2004, nr 8, s. 102-104

Co o ocenianiu myślą uczniowie klas I-III / Małgorzata Polis // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 8, s. 496-497

Co wiedzieć, by oceniać / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. - 2002/2003, nr 3, s. 58-69

Czy klasówki muszą być stresujące? (2) / Janik Aleksander // EDUKACJA I DIALOG. -
- 1995, nr 10, s. 34-36

Czy nadciąga burza w ocenianiu? / Sawiński Julian Piotr // NOWA SZKOŁA . - 2006, nr 3, s. 15-22

Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko // WYCHOWAWCA . - 2005, nr 2, s. 7-9

Diagnoza osiągnięć uczniów z wykorzystaniem testu zintegrowanego / LeszekWeichert // JĘZYK POLSKI W SZKOLE . - 2003/2004, nr 4, s. 94-103

Dialogiczny proces oceniania / Katarzyna Koziarek // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 6, s. 38-40

Dlaczego ocenianie kształtujące? / Jacek Strzemieczny // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 15-18

Doświadczenia w ocenianiu punktowym / Jaros Zbigniew // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 9, s. 38-41

Dydaktyka i ocenianie : zadania w Szkole Puchatka / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI . - 2003/2004, nr 1, s. 9-24

Dylematy oceniania / Stanisław Bortnowski // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2004/2005, nr 3, s. 22-31

Dylematy oceniania / Stanisław Bortnowski // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2005/ 2006, nr 1, s. 31-41

Egzaminy pożądane i niechciane / Bolesław Niemierko // EDUKACJA. - 2004, nr 4, s.7-26

Eksperyment w ocenianiu / Anna Janczewska-Połap // DYREKTOR SZKOŁY . - 2003, nr 2003, nr 7-8, s. 21-22

Ewaluacja, czyli zaklinanie reformy / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI
W GIMNAZJUM. - 2002/2003, nr 1, s. 85-89

Ewaluacja osiągnięć szkolnych uczniów / Lisiecka Zofia // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV - VI. - 1999/2000, nr 1, s. 72-76

Ewaluacja w zreformowanej szkole – nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 2, s. 21-23

Funkcje oceny szkolnej / Talik Maria // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 7-8, s. 23-25

Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania / Płachecka Lilia // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 5-6, s. 33-34

Interpretujemy wyniki sprawdzianu zewnętrznego / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s. 73-79

Jak oceniać efektywnie? / Nowak Małgorzata // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 8, s. 49-52

Jak oceniać prace maturalne? / Stanisław Bortnowski // POLONISTYKA. - 2001, nr 7, s. 406-410

Jak oceniamy? / Kuźnicka Mirosława // SZKOLNE WIEŚCI. - 2002, nr 4, s. 6-7

Jakość kształcenia – dylematy teorii i praktyki oceniania / Andrzej Bogaj // EDUKACJA. - 1996, nr 4, s. 5-20

Jak sprawdzić, czy nauczyliśmy naszych uczniów myśleć? Ewaluacja kształcenia umiejętności myślenia / Krzysztof Gierszal // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. -2003/2004, nr 3, s. 52-71

Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację / W. Kozak W., M. Latoch - Zielińska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2000/2001, nr 1, s. 66-78

Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację / Kozak W., Latoch - Zielińska M. // JĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM. - 2000/2001, nr 2, s. 65-77

Jeszcze o ocenianiu w nauczaniu zintegrowanym / Mariola Mikołajczak // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 8, s. 58-60

Kłopoty z WSO w statucie szkoły / Jeżowski Antoni // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 11, s. 28-30

Komu potrzebne jest ocenianie w szkole? / Dorota Klus – Stańska // EDUKACJA
I DIALOG. - 2006, nr 5, s. 11-14

Konieczność oceny poziomu rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku szkolnym / Rzedziecka Wiesława // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 64-67

Kontekst oceniania / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -1999/2000, nr 1, s. 77-84

Kontrola i ocena umiejętności czytania u uczniów klas I-III / Wanda Grelowska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 36-40

Kto się boi szkolnych dzienników? / Justyna Nowotniak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 1999, nr 9, s. 24-26

Mamy pomysł na ocenianie / K. Oćwieja, E. Olszewska // GŁOS NAUCZYCIELSKI . - 2001, nr 46, s. 10

Mądrze zarządzać, mądrze oceniać / Małgorzata Nowak // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2003/2004, nr 3, s. 87-93

Między uczeniem się a wynikiem egzaminu / Bolesław Niemierko // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 4, s. 4-10

Modele oceniania ucznia / Zajdel Krzysztof // DYREKTOR SZKOŁY. – 2008, nr 4, s. 31-33

Mój świat : jak oceniać w kształceniu zintegrowanym / Irena Chodoń , Ewa Ziętkiewicz . -Wrocław, 2002. - Rec. Bożena M. Skierska // NOWA SZKOŁA.-2002, nr 4, s. 56-57

Najnowsze tendencje w ocenianiu szkolnym / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. - 2003/2004, nr 2, s. 86-93

Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów / H. Czajkowska - Kilianek ., J. Kilianek // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 2, s. 19-23

Nauczyciel jako ewaluator : strategie ewaluacyjne w szkole / Lisiecka Zofia // JĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM. - 2000/2001, nr 3, s. 49-54

Nauczyciel jako egzaminator wewnętrzny / Bolesław Niemierko // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 5, s. 5-15

Narzędzia oceniania wypracowań // EDUKACJA I DIALOG. -1997, nr 8, s. 28-32

Nauczyciel a sprawdzanie wiedzy ucznia : tak dla zewnętrznych badań kompetencji / Joanna Berdzik // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 5, s. 10-11

Niedoceniana moc oceniania / Przemysław Bąbel // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2006, nr 2, s. 21-30

Nowe ocenianie: ocena umiejętności zespołu edukacyjno- terapeutycznego o umiarkowanym upośledzeniem umysłowym / Małgorzata Adamczyk // "OKO". - 2003, nr 5, s. 65-69

Nowy system oceniania / Janusz Mulawa; rozm. przepr. Elżbieta Drogosz-Zabłocka // SZKOŁA ZAWODOWA. - 1999, nr 10, s. 30-34

Ocena oceniania / Grażyna Gurud // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 7, s. 15-21

Ocena – Ocenianie / Klemens Stróżyński // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 5, s. 9-15

Ocena poziomu umiejętności ortograficznych uczniów klas II i III / IwonaDziuba // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 73-74

Ocena ucznia, ewaluacja szkoły, monitorowanie systemu edukacji – doświadczenia angielskie / Eugenia Potulicka // EDUKACJA. - 1995, nr 4, s. 81-91

Oceniać, czyli pomagać / Klemens Stróżyński // NOWA SZKOŁA. -1999, nr 8, s. 7-10

Oceniając, wspierać / Zofia Lisiecka // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI . - 2003/2004, nr 3, s. 89-95

Ocenianie i technologia informacyjna / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE
ŚREDNIEJ. - 2000/2001, nr 3, s. 77-90

Ocenianie jako akt komunikacji / Stróżyński Klemens // POLONISTYKA. - 2003, nr 4, s. 225-229
Ocenianie jako wspieranie pożądanego rozwoju uczniów / Małgorzata Ostrowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2007, nr 5, s. 20-23

Ocenianie jako wspomaganie rozwoju / Elżbieta Misiorna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 4, s. 202-205

Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3, s. 38-41

Ocenianie kształtujące ofertę edukacyjną / Kozłowska Joanna // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 5, s. 15-20

Ocenianie kształtujące pomaga zmieniać szkołę / Stefan Wlazło // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 45-47

Ocenianie nie jest nauką łatwą ani miłą / Wioletta Poturała // JĘZYK POLSKI W LICEUM
. - 2005/2006, nr 2, s. 75-84

Ocenianie osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży (bibliografia) // NOWA SZKOŁA. – 2000, nr 3, s. 57-58

Ocenianie po nowemu – jak tworzyć przedmiotowy system oceniania / W. Kozak , M. Latoch-Zielińska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 1, s. 45-48

Ocenianie po nowemu / oprac. Lidia Jastrzębska // WYCHOWANIE TECHNICZNE
W SZKOLE. – 1999, nr 5, s. 16-19

Ocenianie szkolne / Leokadia E. Wojciechowska // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 2, s. 5-6

Ocenianie szkolne na co dzień / Pawelski Leszek // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 7, s. 22-23

Ocenianie szkolnych osiągnięć ucznia / Wesołowska Eliza // ŻYCIE SZKOŁY. -2002, nr 3, s. 155

Ocenianie – trudna sztuka? / Jakubczyk Paweł // LIDER. - 2004, nr 12, s. 12-14

Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami / Wiercioch Urszula // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 3, s. 29-33

Ocenianie umiejętności kluczowych / Stróżyński Klemens // Polonistyka. - 2003, nr 5, s.291-297

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej / Roszkowska-Przetacznik M., Wtorkiewicz L. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 8, s. 475-478

Ocenianie w szkole / Czarnecka Danuta // REMEDIUM. - 2005, nr 2, s. 13

Ocenianie w szkole / Krawczonek Magdalena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005,
nr 5, s. 46-48

Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne – podobieństwo i różnice / Lisiecka Zofia // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2001/2002, nr 3, s. 64-73

Ocenianie wspierające / Piestrzyńska Agnieszka // MATEMATYKA. - 2004, nr 2,
s. 59-60

O ocenianiu w nauczaniu zintegrowanym / Kaczyńska Ewa // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 5, s. 25-27

Ocenianie inne niż wszystkie / Sterna Danuta // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 2, s. 13-20

Ocenianie w szkole / Dretkiewicz- Więch Janina // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 1, s. 43-44

Ocenianie za zamkniętymi drzwiami / Szyling Grażyna // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 1, s. 16-20

O ocenianiu w szkole / Matynia Andrzej // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 7, s. 26-28

Oceńmy ocenianie / Janowicz Jerzy // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 6, s. 16-18

O nierzetelnych ocenach (1) / Janik Aleksander // EDUKACJA I DIALOG. - 1995, nr 9, s. 7-10

O ocenie pracy nauczyciela słów kilka / Węgłowska - Wojt Maria, Starzec Izabela // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 5, s. 45

O systemie oceniania w szkołach z programem międzynarodowym / Wojtowicz Agata // POLONISTYKA. - 2005, nr 7, s. 27-32

Otwarte czy zamknięte? Wykorzystanie różnych typów zadań w procesie ewaluacji osiągnięć uczniów z zakresu czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego / Brożek Adam // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2002/2003, nr 1, s. 90-97

O wynikach oceniania wewnętrznego i zewnętrznego / Lisiecka Zofia // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 71-78

Partnerstwo w ocenianiu / Stróżyński Klemens // EDUKACJA I DIALOG. - 1997,
nr 8, s. 20-24

Patologia recenzji, patologia ocen : ewaluacja osiągnięć ucznia / Stróżyński Klemens // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1999/2000, nr 2, s. 44-51

Pedagogiczny sens oceniania – cz. I / Stróżyński Klemens // DYREKTOR SZKOŁY . - 2006, nr 4, s. 33-37

Pedagogiczny sens oceniania – cz. III/ Stróżyński Klemens // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 44-48

PISA [Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów] / Borsuk Piotr // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2008, nr 2, s. 58-60

Planowanie wynikowe: założone osiągnięcia ucznia po klasie IV / Czarnota- Mączyńska Jolanta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 4,
s. 62 – 98

Po co nauczyciele pytają uczniów / Klus-Stańska Dorota // EDUKACJA I DIALOG. - 1997, nr 1, s. 11-15

Pomiar efektywności edukacyjnej oraz doskonalenie pracy szkoły / Kangasniemi Erkki // EDUKACJA. - 1996, nr 4, s. 31-45

Pomiarowa inwestycja w człowieka / Jabłońska Anna // JĘZYK POLSKI
W LICEUM. - 2003/2004, nr 2, s. 75-81

Porównanie wyników oceniania wewnętrznego (szkolnego) i zewnętrznego (OKE) na przykładzie PG Gimnazjum w Sulikowie w r. szk. 2002/03 / Loritz-Dobrowolska Jolanta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 13-16

Powinności oceniających / Groenwald Maria // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 5,
s. 13-18

Poznaj opinie uczniów / Klemens Stróżyński // JĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM. - 2000/2001, nr 1, s. 65-74

Półprawdy i półkłamstwa pedagogiki : ocenianie uczniów / Janik Aleksander // EDUKACJA I DIALOG. - 1997, nr 8, s. 3-9

Praktyka oceniania w klasach I-III / Celińska - Mitał Dorota // EDUKACJA
I DIALOG. - 1997, nr 8, s. 43-47

Problem nauczycielskich strategii: „szara strefa” oceniania uczniów / Szyling Grażyna // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 9, s. 43-50

Problemy oceniania szkolnego / Żytko Małgorzata // PSYCHOLOGIA WYCHOWACZA. – 2000, nr 2-3, s. 150-156

Problemy oceny jakości kształcenia zawodowego / Kwiatkowski Stefan // EDUKACJA. - 1996, nr 4, s. 21-30

Procedury sprawdzania – procesy oceniania ucznia z wychowania fizycznego / Muszkieta Radosław // LIDER. - 2004, nr 2, s. 13-15

Proces ewaluacji w praktyce szkolnej / Wadowski Dariusz // JĘZYK POLSKI
W GIMNAZJUM. - 2002/2003, nr 1, s. 76-84

Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów OECD/PISA : skrót raportu z badań / Białecki I., Haman J. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 3, s. 3-10

Projekt nowej oceny ucznia / Zdrzalik Ewa // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 14-16

Proponuję oceny znormalizowane : z pomocą statystyki (3) / Janik Aleksander // EDUKACJA I DIALOG. - 1996, nr 1, s. 33-38

Propozycja samokontroli i samooceny na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Mazur Maria // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2002, nr 3, s. 8-15 (Biblioteczka Monograficzna)

Próby badania umiejętności / Durda Marek // NOWA SZKOŁA. - 1999, nr 8, s. 26-27

Przeciwko testomanii / Sawicki Mieczysław // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 8, s. 16-18

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze / Karbownik Agata //"OKO". - 2003, nr 6, s. 36-42

Przykładowy test badający poziom umiejętności uczniów rozpoczynających klasę III / Nagórska Z., Egler M. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4,
s. 68-72

Psychologiczne skutki oceniania / Bąbel Przemysław // NAUCZANIE POCZATKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 7-12

Pułapki oceniania / Kozak Wioletta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 4, s. 10-11

Punkty zamiast ocen / Janes Bożena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 5-7

Refleksje o ocenianiu / Kalinowska Maria // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 12,
s. 8-10

Rozważania o procesie oceny uczniów / Rodriguez Fernandez Tomas // NOWA SZKOLA. - 1998, nt 4, s. 42-44

Rodzicom o ocenianiu: sprawozdanie ze spotkania z rodzicami uczniów klasy pierwszej / Gorzowska Anna // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4,
s. 57-63

Rola oceniania osiągnięć szkolnych w edukacji / Hasemann Klaus // EDUKACJA. -1996, nr 4, s. 46-54

Rozporządzenie MENiS z dnia 06.11.2001 r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kalsyfikowania...// GłOS NAUCZYCIELSKI. - 2001, nr 46, s. IV(dodatek)

Skuteczne komunikowanie ocen / Stróżyński Klemens // POLONISTYKA. - 2001,
nr 9, s. 563-565

Sprawiedliwa ocena : mit czy rzeczywistość / Andrukowicz Wiesław // Edukacja. -1995, nr 4, s. 76-80

Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów / Groenwald Maria // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 9, s. 12-17

Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej /Kurys Małgorzata // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 52-56

Sprawdzian kompetencji uczniów klasy III / Durnej D., Staszak G. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 86-96

System punktowo – ocenowy / Laska Janusz // EDUKACJA I DIALOG.-1995, nr 9, s. 14 - 16

Standardy wymagań egzaminacyjnych a rzeczywistość szkolna / Serwa Zofia, Serwa Edward // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2001, nr 3, s. 174-178

Stopnie rzetelne i wiarygodne?! A dlaczego nie? / Janik Aleksander // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 2-3, s. 17-19

Stwórzmy szkolny model kształcenia umiejętności / Grygiel Urszula // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 22-29

System oceniania do reformy / Pawelski Leszek // NOWA SZKOŁA. - 1999, nr 8, s. 3-6

System wychowawczy ks. Bosko jako podstawa wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów / Wojciechowska Leokadia E. // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 2, s. 10-13

Szanuj ucznia swego i oceniaj sprawiedliwie / Potocka Bożena [i inni] // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 2, s. 3-12

Szóstoklasista przed sprawdzianem / Wysocka – Paech Iwona // POLONISTYKA -2001, nr 7, s. 394-400

Szkolny i przedmiotowy system oceniania / Oleska Alicja // SZKOŁA ZAWODOWA. - 1999, nr 10, s. 20-24

Środowiskowe uwarunkowania osiągnięc szkolnych dzieci / Kuśmierz Wiesława // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 4, s. 211-216

Walory oceniania w edukacji wczesnoszkolnej / Kania- Pastuszka Jadwiga // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 48-51

Wewnętrzne i zewnętrzne ocenianie / Denek Kazimierz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 4-5, s. 3-7

Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Szyling Grażyna // EDUKACJA. – 2008, nr 1, s. 23-33

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych. Cz. 2. / Stróżyński Klemens // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 4, s. 8-10

Wymagania edukacyjne a ocenianie osiągnięć uczniów / Lisiecka Zofia // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2003/2004, nr 1, s. 63-70

Wymiar pomiaru / Stróżyński Klemens // EDUKACJA I DIALOG. - 1995, nr 9, s. 11-13

Wzorem – szkoła ateńska / Janik Aleksander // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 3, s. 54-61

Zestaw ćwiczeń do badania poziomu umiejętności ortograficznych uczniów klas I - III
I-III / Dąbek Krystyna // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 75-85

Zniekształcenie procesu oceniania w szkole / Purgał - Szczepanik M. // FORUM NAUCZYCIELSKIE . - 2002, nr 21, s. 27-29

Ocena opisowa uczniów

Dlaczego warto stosować ocenę opisową? / Rokicka B., Wicher M. // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 5, s. 61-62

Jak oceniać uczniów w edukacji początkowej? / Żytko Małgorzata // EDUKACJA
I DIALOG. - 1995, nr 2, s. 13-23

Karta oceny opisowej jako wspomaganie rozwoju ucznia / Gabała Jadwiga // SZKOŁA ZAWODOWA. - 1999, nr 10, s. 47-49

Moje doświadczenia z oceną opisową / Mitulska Wiesława // EDUKACJA I DIALOG . - 1995, nr 2, s. 8-12

Ocena na lekcji muzyki / Ratajczak Regina // EDUKACJA I DIALOG.-1995, nr 2,
s. 27-29

Ocena opisowa a wspieranie ucznia / Marzęda – Przybysz Beata // ŻYCIE SZKOŁY. -2000, nr 10, s. 600-601

Ocena opisowa – krok po kroku / Czereśniewska Jolanta // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 4, s. 236

Ocena opisowa – moje obserwacje / Lapczyk Mariola // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003,
nr 9, s. 553

Ocena opisowa…/ Stendera Bożena // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 10, s. 643-645

Ocena opisowa nie zdaje egzaminu / Sieradzka Agnieszka // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 3, s. 23

Ocena opisowa: tak czy nie? / Krzyształowska Małgorzata // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 1, s. 19-21

Ocena opisowa ulepszoną metodą oceniania / Sawicka – Wilgusiak Sabina // NOWA SZKOŁA. - 1997, nr 1, s. 13-16

Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym - po roku jej stosowania / Moroz Danuta // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 7, s. 29-30

Ocena opisowa : moje obserwacje / Selke Maria // ŻYCIE SZKOŁY.-2003, nr 1, s. 48-49

Ocena opisowa w interpretacji rodziców uczniów klas I-III. Wnioski z badań / Karbowniczek Jolanta // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 23-35

Ocena opisowa w odczuciu rodziców / Majchrzak Marzena // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 3, s. 153-160

Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym / Moroz Danuta // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 80-83

Ocena opisowa w praktyce szkolnej / Dutkiewicz Kazimiera // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 4, s. 13-17

Ocena opisowa w praktyce szkolnej / Szyszka Aleksandra // DYREKTOR SZKOŁY. -2003, nr 9, s. 42 – 45

Ocena opisowa w świetle doświadczeń rodzica / Respondek Bożena // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 1, s. 61

Ocenianie opisowe …/ Glina Dorota // EDUKACJA. - 2001, nr 4, s. 14-22

Ocenianie opisowe /Kalużna Małgorzata // „OKO”. - 2002, nr 3, s. 52-55

O ocenie w kształceniu zintegrowanym raz jeszcze…: jak i kiedy oceniamy? / Bartos Zofia // „OKO”. - 2002, nr 2, s. 43-44

Ocenianie opisowe w opinii rodziców / Reduch Alicja // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 6, s. 55-57

O ocenianiu opisowym słów kilka / Kruszko Krzysztof // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 8, s. 468 – 470

Opisowa ocena ucznia klasy pierwszej : po pierwszym okresie nauczania w szkole / Kuczyńska Bożena , Żochowska Hanna // ŻYCIE SZKOŁY. - 1996, nr 329 – 331

Opisowa ocena w świetle wypowiedzi uczniów, rodziców, nauczycieli / Sawicka- Wilgusiak Sabina // ŻYCIE SZKOŁY. - 1997, nr 8, s. 468-471

Propozycja oceny opisowej / Witkowska Katarzyna // ŻYCIE SZKOŁY.-2000, nr 1, s. 47 - 51

Próby zastępowania oceny cyfrowej oceną opisową / Świątek Leontyna // „OKO”. -2002, nr 3, s. 50-51

Wiadomości i umiejętności trzecioklasistów / Gaca Lidia [i in.] // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 9, s. 18-21

Co w prawie piszczy? Nie promowany naganny? / Nowak Małgorzata // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 38- 43

Co w prawie piszczy? Ocena z zachowania / Dzierzgowska Irena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 3, s. 41

Kontrakt, czyli umowa na piśmie / Iwanicka Irena // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 6, s. 35-37

Kilka refleksji / Jabłońska Iwona // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 1, s. 54-55

Kłopot z zachowaniem / Tymiński Andrzej // FORUM NAUCZYCIELSKIE. - 2006, nr 37, s.6

Motywacyjna funkcja oceny z zachowania / Koziatek Dariusz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 4, s. 49

Ocena zachowania ucznia – jestem przeciw / Dzikowska Antonina // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 8-9

Ocena ze sprawowania / Ośmiałowska Anna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 7, s. 35-37

Ocena z zachowania w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców / Suder – Grzegolec A., Szafran B., Wachowicz E. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 4, s. 34-36

Ocenianie zachowania uczniów / Gołas Kazimierz // WYCHOWAWCA.-1999, nr 12, s.22-24

Próba zdefiniowania stopni oceny szkolnej zachowania ucznia / Jarząb Jadwiga // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 6, s. I-III [wkładka]

Punktowy system oceny zachowania uczniów – strzał w dziesiątkę / Karasińska Bożena // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 2, s. 26-27

Zachowanie – sprawowanie – ocena / Tymiński Andrzej // FORUM NAUCZYCIELSKIE. - 2004, nr 29, s. 10-11

Wokół oceny z zachowania / Klichowska Sylwia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 3, s. 37-39

Zachowanie – czyli co i jak / Tymiński Andrzej // FORUM NAUCZYCIELSKIE. -2006, nr 36, s. 9-10

Oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie

D. Adamczyk, K. Kalinowska